Hart boven hard Aalst

Op 12 maart 2019 organiseert Hart boven Hard regio Aalst, in samenwerking met Masereelfonds en andere verenigingen in het Wereldhuis een info-avond over onze actie rond Artikel 23.

 

Artikel 23 is het onderdeel van de Belgische Grondwet dat ons allemaal het recht op een menswaardig bestaan garandeert, op arbeid en op sociaal overleg, op sociale zekerheid, behoorlijke huisvesting en op een behoorlijk pensioen. Bovendien verzekert het ons ook het recht op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Allemaal zaken die de laatste jaren in min of meerdere mate op de helling zijn komen te staan…

 

Wij van burgerbeweging Hart boven Hard hebben geen politieke banden, we hebben enkel de bedoeling om burgers te verbinden. Daarom willen we in de aanloop naar de federale verkiezingen van mei 2019 iedereen aan onze fundamentele rechten herinneren. We voeren onder meer campagne rond het klimaat en antiracisme, maar op 12 maart in het Wereldhuis spitsen we ons toe op het luik  ongelijkheid en iets wat er direct mee in verband staat: fiscaliteit.

 

De inleiding wordt verzorgd door Lander Vander Linden, lid van de Kleine Vergadering van Hart boven Hard, die ons meer komt vertellen over artikel 23 en onze grondrechten. Daarna heeft Heidi Degerickx, UGent en Vierdewereldgroep Aalst, het in het bijzonder over ongelijkheid en het huisvestingsbeleid in onze stad. Tot slot heeft Frank Vanaerschot van Fairfin, een socio-culturele organisatie die opkomt voor een eerlijker verdeling van ons geld, het over de actie Move your Money, die banken ertoe wil aanzetten niet langer te investeren in fossiele energie.

 

De avond wordt visueel opgeluisterd met korte filmpjes over elk thema, die momenteel op YouTube al druk bekeken worden. Na afloop is er natuurlijk ook gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen – want die zullen er zeker zijn. Voor velen onder ons wordt deze avond immers beslist een eyeopener.

 

Afspraak dus op 12 maart 2019 om 20u (deuren 19.30 uur) in het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35, Aalst.
De toegang is gratis, want de problematiek is te belangrijk en gaat ons allemaal aan.
Breng zo veel mogelijk geïnteresseerden mee en like/link ons op de sociale media via https://nl-nl.facebook.com/hartbovenhardaalst/ .

http://www.hartbovenhard.be/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-avond-artikel-23-A4-definitieve-versie.jpg

 

Op dinsdag 25 september 2018 is er een verkiezingsdebat in Aalst, met als thema:

AALST, de fundamenten en/of de façade

Dit debat gaat door in de Daenszaal van Ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11 te 9300 Aalst en start om 19u30 (deuren 19u15).

De inkom is gratis.

Zeven lijsttrekkers nemen deel aan dit debat:
Jean-Jacques De Gucht  –  Open VLD
Christoph D’Haese  –  N-VA
Ilse Uyttersprot  –  CD&V
Ann Van de Steen  –  Lijst A
Alexander Van Ransbeeck  –  PVDA
Sam Vandeputte  –  sp.a
Lander Wantens  –  Groen

Moderator is Jan De Waele
Sidekick: Johan Velghe (Pr. Daensfonds)

Met de steun van:
ABVV Oost-Vlaanderen – Regionale Raad Aalst
Linx+  –  ABVV-partner in vrije tijd
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Vormingplus Vlaamse Ardennen – Dender
Masereelfonds
Jebron – Minder is meer
Huis van de mens – een initiatief van deMens.nu
LEF (Links Ecologisch Forum) – FGE
Vredeshuis Aalst
Geneeskunde voor de Derde Wereld

Affiche verkiezingsdebat Aalst 25 september 2018

Belastingen zijn niets meer, maar ook niets minder, dan de prijs voor onze beschaving . FAN Financieel Actie Netwerk ijvert ervoor, Hart Boven Hard Aalst doet mee.

De zorgsector heeft (allang) dringend geld nodig. Toch zijn er nog wachtlijsten voor instellingen waar dikwijls steeds minder zorg (kan) geboden worden, waar de zorgbehoevende steeds meer moet ophoesten, en waar het personeel steeds meer van zichzelf moet geven, soms tot burn-out erop volgt.
Dat geld is er nochtans, alleen moet het gehaald halen waar het zit : bij diegenen die nu nauwelijks, soms zelfs geen belastingen betalen: de superrijken en multinationals.
Daarom zullen wij er op 7 juni weer bij zijn, ook aan het station van Aalst, om te flyeren op Tax Justice Day: de dag waarvoor we (blijven) ijveren voor rechtvaardige fiscaliteit.
Want de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

 

“Tot een miljard euro [extra] is nodig”
Met dank aan Bart Van der Biest : Een bloemlezing ..

“Een kwart van de jongeren die in een noodsituatie verkeren, krijgt niet de gepaste hulp.”

“Door de extra investeringen zijn de voorbije jaren de wachtrijen in de ouderenzorg dan wel grotendeels weggewerkt, het probleem van de onderfinanciering van de intensieve zorg blijft. Voor veel bewoners die zwaar zorgbehoevend zijn, krijgen rusthuizen maar geld alsof het om relatief fitte bewoners zou gaan. Daardoor kunnen ze minder personeel inzetten dan nodig, waardoor de zorg vaak tekortschiet. Het verklaart de getuigenissen van bejaarden die lang moeten wachten vooraleer ze geholpen worden, die ondervoed geraken omdat ze nauwelijks te eten krijgen of die vereenzamen.”

“De jeugdhulp en de gehandicaptenzorg kampen bovendien met lange wachtlijsten. ‘Meer dan 14.000 volwassenen met een handicap wachten op een budget om hun zorg te financieren, onder wie 850 mensen die dringend hulp nodig hebben’, stelt Delaruelle. Voor de jeugdzorg gaat het om bijna 5.000 jongeren die op soms zeer dringende hulp wachten en de vele getuigenissen van ouders, hulpverleners en zelfs jeugdrechters tonen aan hoe penibel de situatie is. ‘Zelfs als ik vind dat de situatie zo problematisch is dat de jongere moet worden geplaatst, heb ik geen garantie dat het ook gebeurt omdat er te weinig plaats is. Die jongeren worden gewoon naar huis gestuurd’, vertelt een rechter.”

Lokale kern Hart boven hard Regio Aalst-Dender-Asse zet 2018 in met de boekvoorstelling:

“Als de laatste boom geveld is,
eten we ons geld wel op. 

Het kapitalisme versus de aarde”

Spreker: Ludo De Witte (auteur van het boek)

Dinsdag 16 januari 2018 om 19u30 (deuren 19u)
in:  AmokEsplanadeplein 14, 9300 Aalst (vlakbij station Aalst)

Inkom: €3,00

Er is iets vreemds aan de hand. Terwijl alle ernstige wetenschappers luid aan de alarmbel trekken, sussen onze politici en bedrijfsleiders: de klimaatverandering wordt aangepakt. Veel mensen in de milieu- en arbeidersbeweging stappen daarin mee. Ze geloven dat technologische innovatie, hernieuwbare energie en een ‘slimme’ fiscaliteit voor een transitie naar een duurzame samenleving kunnen zorgen. Als ze al niet beginnen over vegetarisme, dikketruiendagen of fietsen naar het werk.

 

Publicist Ludo De Witte heeft het helemaal gehad met die zoethoudertjes. In dit stevig onderbouwd traktaat brengt hij een ongemakkelijke boodschap: it’s capitalism, stupid! Willen we de aarde en de mens redden van de ondergang, dan dringt een systeemwissel zich op. Wég van een economie met ingebouwde groeimotor. Radicaal, zegt u? Er zijn helaas geen oplossingen meer die niet radicaal zijn. De Witte breekt een lans voor ‘ecosocialisme’ en roept milieuactivisten, syndicalisten en bezorgde burgers op om daarin mee te stappen.
Of gaan we, als straks de laatste boom is geveld, ons geld opeten?

Van Harte welkom!

“If you think the economy is more important than the environment,
try holding your breath while counting your money.”

Prof. Guy McPherson. School of Natural Resources

 

 

 

Alvast deze eerste kennisgeving om de datum al in je nieuwe agenda te noteren!

Auteur Ludo De Witte stelt persoonlijk zijn boek voor. Nadien is er gelegenheid tot vragen stellen en debat.

Deze activiteit, georganiseerd door onze eigenste lokale kern, gaat door in
AMOK – Esplanadestraat 14 te Aalst.
Deuren open vanaf 19u. Start activiteit is voorzien om 19u30.

 

 

Een actie, georganiseerd door Geneeskunde voor de Derde Wereld, die Hart boven hard Regio Aalst-Dender uit volle overtuiging steunt en van harte aanbeveelt!!

Waar: Het Wereldhuis – Nieuwbeekstraat 35 te 9300 Aalst

Wanneer: ZONDAG 10 DECEMBER 2017 van 16u00 tot 20u00

Stop The Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties die aandacht vraagt voor de repressie en moord op activisten, syndicalisten, journalisten en advocaten in het Zuiden en zich verzet tegen de straffeloosheid die vaak eerder regel dan uitzondering is. Als platform – waarvan Geneeskunde voor de Derde Wereld deel uitmaakt – eisen ze dat overheden hun verantwoordelijkheid opnemen en krachtdadig optreden tegen politiek geweld op sociale bewegingen. Van onderuit werken ze aan de bewustmaking en mobilisatie om zo over de grenzen heen een solidariteitsbeweging op gang te brengen die het respecteren van de internationale mensenrechtenverdragen afdwingt.
Hierbij focussen zij zich op de Filipijnen en nodigen op 10 december 2017 Angie Gonzalez, coördinator van de International Coalition for Human Rights in the Philippines en zelf politiek vluchtelinge, uit om over dit thema te informeren.
Er wordt een heus dessertenbuffet voorzien waar ieder iets naar zijn/haar gading vinden kan om de mensen ter plaatse te steunen. Voor de niet-zoetebekken zijn er loempia’s te krijgen.
Veganistische opties tevens beschikbaar.

Concreet gaat de opbrengst naar Karapatan, de alliantie voor de bevordering der mensenrechten bestaande uit individuen, groepen en organisaties. Karapatan verzet zich geweldloos tegen de gevoerde privilegepolitiek ten gunste van een kleine maar krachtige elite en ijvert voor een gemeenschap waar boeren over toegang tot land, arbeiders over waardig werk, inheemse volkeren over zelfbeschikkingsrecht, mensen in armoede over uitgebouwde sociale voorzieningen, vrouwen over gelijke rechten en jongeren over de garantie tot volwaardige onderwijs- en ontplooiingskansen beschikken.

Zie ook Facebook-eventpagina: https://www.facebook.com/events/512161232478477/?ref=br_rs

Traditiegetrouw neemt ook Hart boven hard Regio Aalst-Dender-Asse deel aan het jaarlijkse Casa del Mundo-feest aan de Oude Vismarkt in Aalst. Dit jaar gaat het evenement door op 3 september 2017.

Casa del Mundo is een wereldfeest in Aalst, georganiseerd door Stad Aalst en de Raad voor Internationale Samenwerking.
Op dit multiculturele festival kun je genieten van optredens, workshops, een wereldmarkt en gezellige terrasjes waar je kunt proeven van allerlei exotische specialiteiten.

Casa del Mundo is een ideale familie-uitstap. Voor kinderen zijn er steeds speciale spelen en workshops.

Het hele programma kan je nalezen op www.casadelmundo.be

Locatie: Oude Vismarkt, Onderwijsstraat, ’t Gasthuys – Stedelijk Museum.

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert op 24 september 2017 in Nationaal Park Hoge Kempen een REFUGEE WALK (sponsortocht van 40 km).
Hart boven hard Regio Aalst-Dender-Asse wil hiervoor mee mobiliseren! Daarom deze oproep:
1) doe je mee? Interessant: inschrijven kan nog!
Alle nuttige informatie vind je op www.refugeewalk.be. Ook inschrijven kan via deze website.
2) ken je een mogelijk sportieve sociaalvoelende? Ook interessant: breng haar of hem op de hoogte van deze info.
3) wil je meehelpen? Ze zoeken nog vrijwilligers (geef gerust je naam door via mail)

Door Karel Osstyn, vaste verslaggever van lokale kern Hart boven hard Regio Aalst.

Burgerinitiatief “Maak Aalst CETA&TTIP-vrij” diende op de gemeenteraad van 31 januari 2017 een voorstel in om de stad Aalst symbolisch vrij te verklaren van de nieuwe vrijhandelsakkoorden. Die zijn op maat van multinationals geschreven, niet op die van de consument. Ook al was met meer dan 800 handtekeningen aan alle wettelijke voorwaarden voldaan, het college weigerde om de burger spreekrecht te verlenen.

De raad verschool zich achter zijn onbevoegdheid in deze materie, dit terwijl al meer dan 2000 Europese steden en gemeenten de stap hebben gezet.

In een brief van dertig maart 2017 legde het gemeentebestuur de klacht die het burgerinitiatief tegen deze gang van zaken had ingediend, een tweede keer naast zich neer. Het volgde dezelfde redenering, gebaseerd op een bijzonder willekeurige interpretatie van het huidige Gemeentedecreet. Volgens de geijkte procedure legde burgerinitiatief Maak Aalst CETA&TTIP-vrij daarop de zaak voor aan de Oost-Vlaamse provinciegouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die hebben het comité nu over de hele lijn gelijk gegeven.

In zijn brief van 20 juni 2017 schrijft gouverneur Jan Briers dat de stad Aalst de burger wel degelijk spreekrecht had moeten verlenen, om zich pas daarna over haar bevoegdheid uit te spreken. Diverse Vlaamse gemeenten zijn haar daarin trouwens al voorgegaan. Meer zelfs, de gouverneur stelt onomwonden dat gemeenteraden wel degelijk bevoegd zijn om een standpunt in te nemen over deze verdragen, omdat er hoe dan ook lokale belangen mee gemoeid zijn. De gouverneur heeft dan ook zijn standpunt ter zake aan de stad Aalst overgemaakt.

Hoe zal het stadsbestuur nu reageren? In eerste instantie zet de oppositie het voorstel om Aalst TTIP- en CETA-vrij te verklaren opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Daarbij zal vast en zeker naar de brief van de gouverneur verwezen worden. Het uitgangspunt is dat de belastingbetaler geen baat heeft bij deze verdragen, omdat ze onder meer de Europese regelgeving inzake voeding, gezondheid en onderwijs naar beneden zullen bijstellen. Gemeenten kunnen wel degelijk nog hoger beroep aantekenen bij het Europees Hof van Justitie om deze tekortkomingen recht te zetten.

De vraag is of de huidige meerderheid in ons land dat wil. Minister Homans werkt aan een nieuwe versie van het Gemeentedecreet, waarbij burgerinitiatieven helemaal afhankelijk worden van de goodwill van hun gemeentebestuur. En de Vlaamse en federale regering hebben intussen alles in gereedheid gebracht voor de ratificatie van CETA, dit zonder de lopende controleprocedures af te wachten. We zijn benieuwd of de democratie in de stad Aalst een nieuwe kans krijgt en of de politiek de kwestie in gunstige zin kan recupereren.

 

Contact

Ook in Aalst willen we ons steentje bijdragen, of beter ons hart laten spreken voor Hart boven hard.

Ontvang je graag wat informatie – ok! – of wil je met ons meewerken – nog beter! – stuur een mailtje naar Hart boven hard Aalst via aalst@hartbovenhard.be.