Stemformulier Artikel 23

Schermafbeelding 2019-01-16 om 14.54.53

Hart boven Hard lanceert een stemformulier voor alternatieven: the results are in!

Samen met burgers en middenveld hebben we maar liefst 15.000 bevraagd over 23 alternatieven voor het huidige beleid. Deze bevraging kadert in een campagne die we voeren samen met het Franstalige platform Tam Tam rond Artikel 23 van onze grondwet dat stelt “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden”. Helaas stellen we vast dat dit grondwetsartikel op tal van vlakken dode letter blijft. Daarom hebben wij een stemformulier opgesteld met 23 ideeën voor de toekomst! De 15.000 reacties geven ons nu de kans om de 6 meest gedragen voorstellen verder uit te werken. Dat worden onze voorstellen voor de komende periode, we leggen ze ook voor aan de politiek en we komen ervoor op straat op 12 mei. Op die dag willen we met talloze organisaties en tienduizenden burgers samen op straat komen voor een menswaardig beleid.

De resultaten zijn binnen!

Deze volksbevraging werd onderverdeeld in 6 thema’s. Men kreeg de vraag om per thema te kiezen welk beleidsvoorstel het belangrijkste was (men kon meerdere antwoorden selecteren per thema). Die bevraging resulteert in 6 prioritaire beleidsvoorstellen, voor elk thema één. Deze beleidsvoorstellen werken we verder uit, onder andere vandaag, en we komen ervoor op straat twee weken voor de verkiezingen!
 • Meest gekozen beleidsvoorstel in de categorie klimaat:
  4 miljard extra voor trein, tram en bus.
 • Meest gekozen beleidsvoorstel in de categorie sociale rechtvaardigheid:
  Verhoog de laagste uitkeringen.
 • Meest gekozen beleidsvoorstel in de categorie werk:
  Gelijk loon en pensioen voor vrouw en man.
 • Meest gekozen beleidsvoorstel in de categorie migratie/discriminatie:
  Menswaardige migratie.
 • Meest gekozen beleidsvoorstel in de categorie zorg:
  Gecontroleerde prijzen voor medicijnen.
 • Meest gekozen beleidsvoorstel in de categorie belastingen:
  Stop de grote belastingontduiking.

Grondrechten onder druk

Met deze campagne wil Hart boven Hard dat het politieke debat terug gaat over de basisvraag: ‘waar heeft ieder mens recht op, los van inkomen of achtergrond?’ Het antwoord vinden we in grondwetsartikel 23 dat stelt dat ieder het recht heeft op een menswaardig leven. De grondrechten, vervat in dat artikel, worden steeds meer met de voeten getreden. Dat zien we op verschillende vlakken.

De sociale ongelijkheid in ons land neemt toe. Terwijl onze welvaart de voorbije 30 jaar steeg met 36%, zien we dat nog steeds 1 op 6 landgenoten een inkomen heeft onder de armoedegrens. Ook het grondrecht op de bescherming van een gezond leefmilieu blijft dode letter. De luchtkwaliteit in onze steden daalt dramatisch en toch blijft het wachten op Godot wat betreft een ambitieus klimaatbeleid. Daarnaast zien we op het vlak van migratie en discriminatie allesbehalve een daadkrachtig beleid dat de uitdagingen van onze superdiverse samenleving aanpakt. Integendeel, we stellen vast dat verschillende populistische politici en partijen steeds meer de schuld voor al wat misloopt in de schoenen van maatschappelijk kwetsbare groepen schuiven. Dat is een gevaarlijke evolutie.

23 alternatieven

Onze huidige en voorbije regeringen namen de ene na de andere beslissing die tegen de grondrechten indruisen in naam van het TINA-dogma (There Is No Alternative). Wij staan een andere
samenlevingsmodel voor. Eentje waarin waarde en menswaardigheid het winnen van winst en egoïsme. Wij geloven in TAMARA: There Are Many Alternatives Ready And Available. Om dat concreet te maken, werkten we met het brede middenveld en experts aan een lijst van 23 concrete beleidsvoorstellen die een stap betekenen in de richting van een samenleving waarin ieders recht op menswaardigheid gerealiseerd is.

Waarom?

Het doel van onze volksraadpleging is tweeledig. In eerste instantie is deze bevraging een ideaal middel om gesprekken aan te knopen over de grondrechten en onze samenleving. Wij hopen dat het velen kan inspireren om hierbij stil te staan. Uiteindelijk willen we tot zes speerpunten die we op de verkiezingsagenda willen krijgen. Die voorstellen zullen we op een studiedag uitwerken en onderbouwen met academische- en ervaringsdeskundigen.
Op 12 mei komen we met middenveld en tienduizenden burgers samen tijdens “RIGHT(S) NOW! Mars voor het klimaat en sociale rechten voor iedereen” om luid onze stem te laten horen en te tonen dat er een breed draagvlak is voor een alternatief beleid. We zullen daarin de zes gekozen speerpunten naar voor schuiven.