Dát is normaal

Onze Normaliteitsverklaring: discussieer mee!

dartisnormaalIn aanloop naar de verkiezingen wil Hart boven Hard dit najaar een breed gedragen verklaring lanceren: de Normaliteitsverklaring. We nodigen iedereen uit om mee input te leveren.

Bespreek onderstaande ontwerptekst de komende maanden op je centrale vergadering.

Schrijf je onderaan in en wees op 18 november welkom op onze Burgertop.

 


 

Dit is een dringende uitnodiging… Aan scholen, verenigingen, cultuurhuizen, jeugdwerkingen, sociale diensten, zorgcentra, universiteiten, bedrijven, transitiegroepen, noem maar op: overal waar mensen samen vorm geven aan onze samenleving. Spreek je mee uit: vinden jullie het normaal, in welke richting deze samenleving nu wordt gedreven?

Dit is een eerste voorzet… Van een verklaring die we dit najaar samen willen afkondigen als een breed maatschappelijk signaal, gedragen door meer krachten dan ooit. Deze verklaring is nog niet af. Daarvoor zijn jullie nodig. Bespreek deze voorzet op je centrale overleg. Wat heeft ze nog nodig om ook door jullie onderschreven te worden?

Dit is een doorbraakpoging… Zo kan het niet verder. Het beleid vindt geen verhaal voor de ware noden van deze tijd. Burgers, civiele maatschappij en middenveld zijn nu aan zet. Op zoek naar een nieuwe weg, naar een nieuw model. Op zoek naar echt samen-leven. Als de harde economische winstlogica ons mensenwerk van alledag steeds meer doorkruist, waar willen wij dan samen onze borst voor natmaken?

Mensenmaat als norm!

Morgen is al begonnen

Al meer dan dertig jaar is één ideologie de baas. Minder staat en overheid. Meer privaat eigenbelang, minder controle, meer concurrentie, minder bescherming, ieder voor zichzelf en ondernemers boven alles. Dat model heeft niet gewerkt. De schuldenlast is groter dan voorheen, de rijken zijn rijker, de armen armer, belastingen zijn voor de werkers, de aandeelhouders nemen de wijk naar hun paradijzen, klimaatnormen worden niet gehaald, bossen verdwijnen, fijn stof verziekt de lucht. Dat is niet normaal. Dat model werkt niet, het is uit de tijd.
Tussen staat en markt zijn de mensen de wegen van de toekomst al ingeslagen. Tientallen, honderden alternatieven werden uitgewerkt met goede wil, nieuwe technologieën en veel inzet. De nieuwe wereld bestaat. Wij willen een overheid die voor morgen kiest. Wij willen een economie in dienst van de grondrechten en de solidariteit, een echte deeleconomie. En dus moeten politiek en overheid een andere koers varen. Dát is normaal!

De wereld vraagt om doortastend beleid!

De planeet staat op springen. Een ondraaglijke ecologische voetafdruk, uitputting van grondstoffen, energiecrisis, verstikkende vervuiling, alarmerende opwarming van het klimaat… Toch blijven onze leiders gewoon verdere groei nastreven binnen een versleten economisch model. Dat is niet normaal!

De samenleving kantelt. Acht mensen bezitten evenveel als drie miljard anderen. Winsten, aandelen, toplonen en premies groeien, terwijl iedereen moet inleveren. Lonen en subsidies worden afgetopt, terwijl het leven duurder wordt. Mensen met werk kampen met stress, worden ziek en krijgen burn-outs, terwijl duizenden werkloos zijn, in armoede leven. Privatisering van sociale voorzieningen leidt vaak tot minder kwaliteit, terwijl openbare diensten worden afgebouwd. En dat terwijl de globale rijkdom is toegenomen. Dat is niet normaal!

De wereldmarkt wordt één. Goederen en kapitaalstromen moeten steeds vrijer kunnen bewegen, vaak ten koste van lokale boeren en arbeiders in zuid én noord. Maar migranten en vluchtelingen worden gestopt door muren en prikkeldraad, als ze onderweg al niet het leven laten. Mensen willen helpen, maar de overheid gaat dan dwarsliggen en kiest voor soldaten en kampen. Dat is niet normaal!

Bevolkingen worden nu eenmaal steeds diverser, steden zijn nu multicultureel en multireligieus. Die verscheidenheid is een rijkdom. Waarom kiezen overheden dan voor meer eenvormigheid? Kunnen ze niet om met verschil? Hebben ze smetvrees? Blind vasthouden aan een nationale cultuur uit een vorige eeuw, dat is niet meer normaal.

Mensenrechten zijn de basis

Economie en geld zijn geen doel, maar middel. Ze dienen het huishouden van de hele gemeenschap, het welzijn van alle burgers. Waarom is onze taal dan herleid tot groeicijfers? Waarom kan er dan straffeloos gespeculeerd worden op voedsel en wapens? De bokkensprongen van de beurs lijken nog de enige maatstaf voor beleidsbeslissingen, boven rechtstaat en redelijk bestuur voor iedereen. Is dat onze verlichting waar sommigen zo prat op gaan? Dat is niet normaal!

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd goedgekeurd in 1948! De Belgische grondwet voorziet in gelijkheid tussen alle mensen, met vrijheden en grondrechten zonder discriminatie, met kinderrechten, recht op onderwijs en huisvesting, recht op arbeid, recht op gezondheid en sociale zekerheid, recht op een gezond leefmilieu…

Is dat een vodje papier geworden? Basisrechten zijn geen naïef en onhaalbaar project, maar de eerste garantie op gedeelde vooruitgang. ‘Economisch realisme’ daarentegen draait uit op onmenselijkheid. Keer terug naar onze basiswaarden. En pas ze gewoon toe. Minder praten en meer doen, dat is pas normaal!

Opzij, uit de weg, voor een echte toekomst

De samenleving ontspoort. Er wordt gespeeld met onze toekomst, volgens oude recepten die vergeeld blijken. De macht dient nu een kleine minderheid en laat mensen met steeds minder middelen zelf opdraaien voor steeds meer menselijke en maatschappelijke noden. Dat moet nu stoppen. Dat is niet meer normaal!
Het is ook allemaal zo moeilijk niet. Klimaatneutrale steden kunnen. Een omslag naar een meer betaalbaar openbaar vervoer lukt elders in Europa wel. Duurzame voedselplannen zijn realistisch. Ook nieuwe industrie in de stad kan, net als het aanpakken van racisme en discriminatie. Ook leefbaar werk en menselijke ontplooiing gaan wel degelijk samen. Toegankelijk en democratisch onderwijs en cultuur voor elkeen zijn een recht.

Wij, veldwerkers met beide voeten in de werkelijkheid, weten wat kan. Maar de wegen naar morgen worden afgeblokt. En dat is niet normaal!
Daarom stijgen wij boven onze eigen interesses uit, en verdedigen wij samen een radicale doorbraak in vijf punten. Samen vormen zij voor ons de logische bril waardoor wij de verkiezingsprogramma’s zullen lezen. Op minstens één van deze punten zullen wij allen ook in onze eigen werking iets veranderen. Dat is ons engagement.

Nu jullie nog, beste beleidsmakers van vandaag en morgen. Maak van deze tijd geen stille uitverkoop van de menselijkheid op het offerblok van de economische groei. Dat zou niet normaal zijn. Met vereende krachten pleiten wij:

 • Voor een ander Europa, open en democratisch, gebouwd op sociale en culturele grondrechten, niet op onverstandig besparingsbeleid en concurrentie, en evenmin op nationalistische prikkeldraad, wel op zoek naar ontwikkeling en vooruitgang. Dat is pas normaal.
 • Voor een volhoudbare economie, gericht op menselijke noden, op herverdeling van tijd en werk, met werkbaar werk, alle uitkeringen boven het bestaansminimum, eerlijke belastingen met een echte bijdrage van de grote vermogens, met openbare voorzieningen, nieuwe technologieën in dienst van levenskwaliteit. Dat is pas normaal!
 • Voor een rechtvaardige duurzame transitie, met aandacht voor lucht- en waterkwaliteit, met een andere voedselproductie, met betere en betaalbare huisvesting voor iedereen, met openbaar vervoer eerst, met kwaliteitsvolle zorg en journalistiek en kinderopvang, onderwijs en cultuur voor iedereen. Dat is pas normaal!
 • Voor een diverse samenleving met respect, met recht op eigenheid voor culturen, religies en levensstijlen, met verbeelding en symbolen voor allen, zonder pardon voor racisme, discriminatie en uitsluiting. Dat is pas normaal!
 • Voor een uitdieping van de democratie, van stad en gemeente tot gewest, land en continent, met participatie en coproductie als inzet, voorbij de almacht van partijen, voor een langetermijnbeleid met plaats voor activisme en middenveld, in transparantie, met vertrouwen in de burger en zonder corruptie en misbruik. Dat is pas normaal!

Ja, laten we ‘het debat over onze normen en waarden’ eens echt voeren! En dan: laten we ze ook eens ernstig nemen, voor eigen deur vegen, niet altijd de schuld op de ander steken. Laten we wat we zelf doen ook echt beter doen. Uit de weg! Wij zijn met de toekomst al begonnen. En wij willen een politiek en een overheid die dat ondersteunt, radicaal gaat voor de nodige transities, het verleden afzweert. Dat vinden wij nu eens normaal…


 

Wat kan je met deze tekst doen?

 1. Agendeer deze ontwerpverklaring de komende maanden op je centrale vergadering. Wil jij dat doen of proberen? Schrijf je hieronder in als contactpersoon, en we houden jou op de hoogte over het vervolg.
 2. Voor een goede discussie op je centrale vergadering kan je de volgende vragen voorleggen. Wat vinden wij niet normaal meer, waar willen wij in aanloop naar de verkiezingen extra op inzetten? Wat kunnen we in onze eigen werking veranderen om deze waarden echt waar te maken? Wat willen we aan deze ontwerpverklaring nog veranderd zien om ze te ondertekenen?
 3. Post die input van die vergadering over de verklaring daarna via de link hieronder, als input voor onze Burgertop van dit najaar.
 4. Vaardig iemand af naar de Burgertop van Hart boven Hard, 18 november 2017.

Wij hopen op een brede maatschappelijke discussie. Omdat het nodig is.


Ja, ik zal de ontwerptekst van de Normaliteitsverklaring voorleggen op onze centrale vergadering! Of ik heb zelf input als individu. Je mag mij op de hoogte houden over het vervolg.

Onze input over de ontwerpverklaring

Mail jullie input over de normaliteitsverklaring naar normaliteitsverklaring@hartbovenhard.be, of gebruik onderstaand formulier om de input in te voeren:

 • Welke termen, passages... zijn misschien onduidelijk?
 • Wat is overbodig in de tekst? Wat ontbreekt er in de tekst? Wat zouden jullie anders schrijven? Vinden jullie de titel voor de verklaring nog beter kan? Hoe dan bijvoorbeeld?
 • Willen jullie er één punt uitlichten om rond te werken Willen jullie de verklaring gebruiken om de partijprogramma’s aan af te toetsen? Zien jullie nog andere mogelijke ideeën om de geest van deze tekst uit te dragen? Hoe zouden we met alle ondertekenaars creatief campagne kunnen voeren? Waar zouden jullie warm van worden? Wat zouden jullie kunnen doen met jullie eigen vereniging? Hoe kan jouw vereniging meehelpen om vanaf november zoveel mogelijk ondertekenaars te verzamelen voor de definitieve tekst die we samen afkloppen?
 • Hoe brengen we deze verklaring zelf nog meer in praktijk?

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten