De Grote Parade 2016

Image
service-image

Met de Grote Parade
verdedigen we vijf krachtlijnen
voor een andere toekomst

Op zondag 20 maart is het zover

De Grote Parade 2016

Kom naar Brussel, samen tonen we dat deze samenleving anders kan!
Zoveel mensen en verenigingen brengen elke dag zoveel concrete alternatieven in de praktijk: van repair cafés tot mensen in de zorg, van jeugdwerkers tot energiecoöperaties, van wereldwinkeliers tot openbare diensten.
Eén dag voor de lente laten we ons allemaal samen opmerken! Onze kleurrijke optocht wordt een stroom van alternatieven voor een samenleving met een plus! Die ‘plus’ staat voor verbinding en meer-waarde boven winst, als alternatief voor het minnetjes-beleid van besparen en polariseren.

 • Democratie is de som waarin iedereen meetelt

 • De nieuwe economie maken we samen

 • We gaan voor een klimaat in evenwicht

 • We halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen

 • Onze toekomst stopt niet aan de grens

Ben jij ook van de plus? Stap op 20 maart mee in de stroom!
Je zal niet alleen zijn. Vorig jaar waren we al met 20.000!
Hieronder vind je alle info. Help de stroom mee verbreden in jouw omgeving!

vgc logoMet de steun van de VGC voor het audiovisuele materiaal op het slotmoment

Op 29 maart 2015 liepen we met tien hartenwensen achter de banner ‘Er is wel een alternatief!’ Terwijl op die onvergetelijke regendag slechts 39 van 200 renners de aankomst van Gent-Wevelgem bereikten, overwonnen wij allemaal samen de Belgische regen, vanuit de overtuiging dat er wél een alternatief is.
Wil je nog even nagenieten?

Bekijk dit kort sfeerverslag of deze mini-reportage over de Parade van 2015.

Na de geslaagde Parade van vorig jaar blijven er genoeg redenen voor een nieuw signaal:

 • grote maatschappelijke uitdagingen tonen zich steeds duidelijker, dichter op de huid van iedereen: burn-outs en depressies, klimaatopwarming, structureel racisme, veiligheid en terreurdreiging, de vluchtelingenproblematiek, toenemende ongelijkheid en armoede, …
 • het huidige beleid lijkt vaak eerder de kwalen dan de remedies te versterken: langer openhouden van bedenkelijke kerncentrales, hogere elektriciteitsfactuur voor gezinnen, gemiste taxshift, nieuwe gevechtsvliegtuigen, besparingen op openbaar vervoer, opzichtig racisme in de aanpak van terreur, verhoogde druk op de sociale zekerheid en de kwetsbaren, meer btw voor jeugdwerk, wurgende EU-eisen voor Griekenland, het handelsakkoord TTIP, …
 • intussen neemt de samenleving de zaken steeds meer zelf in handen: Ringland, allerlei vormen van deeleconomie, opvang vluchtelingen door burgers, energiecoöperaties voor windmolens, … ‘We beleven vandaag niets minder dan een revolutie’, aldus economiefilosoof Rogier De Langhe (Universiteit Gent) in De Morgen, 2 jan 2016.
 • Je moet niet ‘links’ zijn om te zien dat het bekende model van markt en blinde groei lang niet op alle uitdagingen nog een antwoord heeft. Aan de top uit zich dat in een steeds openlijker keuze voor het recht van de sterkste. Aan de basis groeien heel andere ideeën en modellen: verbinding boven competitie, winst ligt in delen. Voor welk toekomstverhaal gaan we?

De Grote Parade van Hart boven Hard en Tout Autre Chose…

 • wil die vele overtuigingen aan de basis voor één keer één bedding bieden. We maken ons samen zichtbaar, als een kleurrijke stroom van alternatieven: van bioboeren tot maatschappelijk werkers, van kunstenaars tot wereldwinkeliers, van openbare diensten tot de transitiebeweging, van repair cafés tot alle duizenden vrijwilligers die de samenleving elke dag veerkracht blijven geven. Zo’n stroom is onvertoond.
 • wil een positief signaal zijn aan de politiek: deze heel brede vertegenwoordiging van de gemeenschap wil zich engageren om het roer om te gooien: voor een gezonder klimaat en een menselijker bestaan voor iedereen. Sterker, we zijn er al mee bezig! Zo bieden we ook een kader voor de verontwaardiging van al wie zich niet meer herkent in deze samenleving, en daartegen in het geweer wil komen.
 • zet de gedeelde lijnen uit, terwijl het alle deelnemende krachten zijn die ze zelf mee inkleuren, met wat zij belangrijk vinden. De Parade is niet meer dan de bedding, de stroom zijn we samen.

Wat is het verschil met de Parade van vorig jaar?

In 2015 liepen we met tien hartenwensen achter de banner ‘Er is wel een alternatief!’

In 2016 maken we van dat alternatief een meervoud: er zijn zoveel alternatieven! Onze vrij algemene hartenwensen – die we heel sterk blijven koesteren – krijgen nu vele concrete gezichten. We spreken niet langer alleen wensen uit, we doen ook gezamenlijke voorstellen.

Niet als een politieke partij, maar als een burgerbeweging: als ouders en kinderen, als werkende mensen en vrijwilligers, of als mensen die elke dag moeten strijden om te overleven. Vanuit onze dagelijkse ervaring in de samenleving.

Samen vormen deze alternatieven ons voorstel voor ‘een samenleving met een plus’.

 • Plus als ‘fair, menselijk, solidair, duurzaam’: de goede samenleving
 • Plus als teken van verbinding en boven-economische meerwaarde
 • Plus als alternatief voor het minnetjes-beleid van het huidige beleid

Op 12 december 2015 dachten we over die alternatieven na op Hartslag 3, onze halfjaarlijkse open conferentie over het gedeelde verhaal van Hart boven Hard. Ruim 300 burgers wisselden hun ideeën uit met experts, in tien werkgroepen over wonen, mobiliteit, onderwijs, cultuur, gezondheid, arbeid, belastingen, …

De uitkomsten van de Hartslag hebben we in vijf krachtlijnen gegoten, de onderstroom van de Grote Parade.

Ontdek onze basisprincipes en concrete alternatieven!
Op de Grote Parade vullen jullie concrete alternatieven en praktijken deze lijst verder aan…

Democratie is de som waarin iedereen meetelt

Superdiversiteit, cultuur, vrijwilligerswerk, middenveld: een kleurrijk sociaal weefsel maakt mensen sterker en samenleven fijner.

We doen vrijwilligers floreren dankzij een goede omkadering

 • met extra investeringen in verenigingen en jeugdwerk
 • met een sterk middenveld als fitnesscenter voor de democratie

Iedereen veilig en zonder angst

 • met een gerichte aanpak van terreur
 • zonder hele bevolkingsgroepen over één kam te scheren

Zero tolerance voor discriminaties en racisme

 • met praktijktesten op de arbeidsmarkt en de woonmarkt
 • met het afleggen van het hoofddoekenverbod
 • met een brede aanpak van het seksisme

Sport en cultuur voor allen is energie voor het leven

 • met poëzie in elke klas en kunst als broeikas
 • Gezonde debatten door gedegen informatie

met publieke steun voor alternatieve media

 • met een onafhankelijke openbare omroep

De nieuwe economie maken we samen

Arbeid, belastingen, (deel)economie: nieuwe solidaire ideeën voor de economische onderbouw van onze maatschappij.

Betere verdeling van werk en leven: het ware levenswerk

 • met een kortere fulltime
 • met serieus werk voor jongeren, in plaats van mini-jobs
 • met voldoende kansen voor mantelzorg voor jong en oud

We investeren voluit in wat dringend is

 • met de bouw van scholen en sociale woningen
 • met initiatieven die inzetten op sociale en ecologische winst
 • met verbindende modellen als coöperatie en deeleconomie

We spreken de grote vermogens aan

 • met een vermogensbelasting
 • met herverdelende belastingen
 • zonder fiscale achterpoorten zoals de notionele interesten

We gaan voor een klimaat in evenwicht

Ecologie, hernieuwbare energie, mobiliteit, transitie: duurzame alternatieven voor het vervuilende groeidenken en alle filestress.

Onze zware voetafdruk gaat van het gaspedaal

 • met een snelle omschakeling naar hernieuwbare energie
 • met voorrang voor duurzame voeding, kleding, woningen, producten
 • met een minister van transitie
 • met stimulansen voor ecologische landbouw
 • en voor energie van de gemeenschap

We gooien het stuur om, richting duurzame mobiliteit en minder filestress

 • met het openbaar vervoer en de fiets als locomotief
 • in plaats van fiscale gunsten voor bedrijfswagens

We gunnen onze vermoeide kerncentrales hun pensioen

We halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen

Wonen, sociale zekerheid, gezondheidszorg, publieke diensten: investeren in toegankelijke opvang en ondersteuning van de wieg tot het sterfbed.

Woonzekerheid voor iedereen is een dak boven de samenleving

 • met meer sociale woningen want op wachtlijsten kan je niet wonen
 • niemands woonkost mag hoger zijn dan een derde van z’n inkomen

Gezondheidszorg is van ons allemaal, niet van de commercie

 • met voorrang voor een drempelloze en open eerste lijn in de zorg
 • met overal wijkgezondheidscentra
 • met een stop op de wildgroei van privéverzekeringen

Een sterke sociale zekerheid maakt ons wereldkampioen mensenrechten

 • met alle uitkeringen boven de armoedegrens
 • met versterking van de wettelijke pensioenen

Nabije diensten zijn gemeenschappelijk goed, en goed voor de gemeenschap

 • van postkantoren en bibliotheken tot zwembaden en bushaltes
 • met voorzieningen voor elke leeftijd: crèches, jeugdhuizen en woon- en zorgcentra
 • Een brede school

met een integrale, intersectorale aanpak van de opvoeding

 • binnen een hecht netwerk van buurtvoorzieningen

Niemand boven de wet, maar ook niemand eronder

 • met juridische bijstand aan de basis, zoals wetswinkels

Onze toekomst stopt niet aan de grens

Vluchtelingen, oorlog en vrede, rechtvaardige handel, ontwikkelingssamenwerking: wij denken over de samenleving als wereldburgers.

We vangen vluchtelingen menswaardig op, zegt de wet

 • met creatieve samenwerkingen tussen overheid en burgers

Minder oorlog oogsten, door geen oorlog te zaaien

 • onze wapens zijn ontwikkeling en vredesdiplomatie
 • geen gevechtsvliegtuigen
 • geen militairen in onze steden en geen dubieuze wapenexport

Handel met een hart, een hefboom tot verandering

 • met de wijsheid van solidaire wereldburgers
 • zonder ontwrichtende akkoorden als TTIP

Sociale bescherming wereldwijd

 • investeren in sociale bescherming is goede ontwikkelingssamenwerking

Deze alternatieven zullen alvast te zien zijn in de Parade. Klik de link aan, als je er meer over wil weten. De lijst zal alleen maar langer worden!

Groep - Groenten uit Gent

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Wij kweken groenten in de stad. Zo maken we mensen bewust van hoe zij zélf voor verandering kunnen zorgen, zélf voedsel kunnen kweken, zelfs op kleine terreinen. We vermijden de tussenstap supermarkt om van de goederen bij de consument te komen en maken mensen bewust van het belang van biologische landbouw. We tuinieren bovendien niet elk voor zich, maar allemaal samen in een collectief beheerde moestuin. We werken samen met medewerkers van de Sleutel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met buurtbewoners en met mensen met beperkte kennis van het Nederlands. Want tuinieren is een sociaal gebeuren, we leren van elkaar op vele vlakken.

Meer info:

facebook.com

Groep - Solidarity for All

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Wat we zelf doen, doen we zelf. Grenzeloze solidariteit. Burgers laten zich niet doen.

Meer info:

facebook.com

Groep - Majoretteketet en Fansifar

Groep - JES

Groep - coco ralado percussiegroep

Groep - Hart boven Hard Geraardsbergen

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Hart boven Hard Geraardsbergen neemt deel aan de Grote Parade met "Manneken-PluS" op kop.
Want ook het oudste Manneken wil een toekomst!
Wij verbinden burgers en verenigingen om samen te werken aan een warmer, socialer en duurzamer Geraardsbergen. Onze Hartenwensen voor Geraardsbergen die vormen een stroom van alternatieven, zoals een sociale kruidenier, leefbare buurten, groen en speelruimte, inzetten op lokale handel, een netwerk van trage wegen, repair-café, een warm onthaal voor vluchtelingen...

Meer info:

facebook.com

Groep - Vlaams ABVV

Groep - Karibu Gents Wereldkoor

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Wij zijn begaan met de wereld. Wij zetten ons in voor een vredevolle samenleving, verdraagzaamheid, onderlinge solidariteit en … we zingen graag.
Daarom zingt het Gents Wereldkoor Karibu wereldwijze liederen over recht en onrecht, vrede en oorlog, duurzaamheid en levenskwaliteit, liefde en hoop. Zingend ontdekken we wat mensen verbindt, ook in onze eigen stad Gent.
We laten onze stem klinken in het Gentse Overleg Noord-Zuid en Vredesoverleg Gent, en onderschrijven de tien hartenwensen van Hart Boven Hard

Meer info:

karibugent.be

Groep - Climaxi vzw

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Climaxi is een beweging die strijdt voor een beter klimaat, waarbij sociale rechtvaardigheid centraal staat. Het voorbije jaar verzamelden we 1024 alternatieve klimaatvoorstellen bij de burgers. Op de Hart boven Hard manifestatie brengen we deze boodschappen op een constructieve manier naar buiten. Via creatief uitgewerkte boodschappen op t-shirts, badges en een muzikale brandweerwagen trekken we de aandacht naar de inhoudelijke thema's mobiliteit, kernenergie, visserij en landbouw, TTIP,...
Sluit je aan en laat van je horen!

Meer info:

climaxi.be

Groep - Klimaatkameraad

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

There are no jobs on a dead planet. De klimaatkameraad bouwt mee aan een leefbare wereld.

#ThereIsNoOtherWay
#NothingAboutUsWithoutUs
#SharingIsCaring
#ActNow

Meer info:

klimaatkameraad.be

Groep - Demos vzw

Groep - LBC-NVK

Ons concrete alternatief:

Werken om te leven en niet andersom!
- een vast contract: werkzekerheid in plaats van interims of tijdelijke contracten!
- een aangename job: minder zieken door werkstress en burn-outs!
- flexibiliteit op mensenmaat: zodat je wél je kinderen van school kan halen of een afspraak kan maken met de tandarts!
- een gezonde mix van werk, rust en privétijd: werken om te leven en niet andersom!
- een fatsoenlijk loon: inkomenszekerheid, zodat je kan bouwen aan jouw toekomst!

Groep - Jong Groen

Ons concrete alternatief:

Op zondag 20 maart is het weer zo ver! Hart boven hard organiseert haar Grote Parade en Jong Groen loopt massaal mee! We lopen mee in het eerste blok, ‘Democratie is de som waarin iedereen meetelt’. We doen wat we het beste kunnen, namelijk FEESTEN! We maken met z’n allen één groot feest van met bijhorende toeters en bellen. Want voor Jong Groen is democratie één groot feest waar verschillende meningen met elkaar het debat aangaan en waar uiteindelijk burgers, en niet diegenen met de luidste stem of het meeste geld, het laatste woord hebben. Feest jij met ons mee?

Meer info:

facebook.com

Groep - ACLVB

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

De ACLVB had hoopvol uitgekeken naar de taxshift van de regering-Michel.Helaas! Het resultaat stelt fors teleur. De taxshift blijkt niet alleen te beperkt in omvang, van doelmatige en faire maatregelen is nauwelijks sprake. Arbeid wordt te sterk belast, vermogen wordt keurig uit de wind gezet. Hoog tijd dus voor een rechtvaardige en redelijke taxshift. Kan niet ? Kan wel ! De Liberale Vakbond stelt alternatieven voor.

Meer info:

aclvb.be

Groep - çavaria

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Holebi’s en transgenders leven niet in een vacuüm. Door dag in dag uit kennis te verspreiden en vergroten bij het brede publiek, tracht çavaria een solidaire en open maatschappij te creëren. Ook wij worden getroffen door de economische crisis en geconfronteerd met armoede; maatregelen ter activatie van langdurig werklozen houden geen rekening met de extra kwetsbare positie die vele transgenders innemen op de arbeidsmarkt, minder geld voor het socio-cultureel middenveld wil zeggen dat er minder kan worden ingezet op projecten die wederzijds begrip stimuleren, minder werkingsmiddelen voor scholen wil zeggen minder aandacht voor diversiteit. Daarom strijdt çavaria voor een inclusieve maatschappij. Want als we niet iedereen mee hebben, en als we niet gaan voor een warme en solidaire maatschappij, laten we onszelf achter.

Meer info:

facebook.com

Groep - De Propere Fanfare (delegatie)

FotoFoto

Groep - 11.11.11 - CNCD

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

11.11.11 zal samen met CNCD en alle organisaties en deelnemers die willen, gestalte geven aan het alternatief ‘Onze toekomst stopt niet aan de grens’. Als teken van internationale solidariteit verbinden we iedereen, letterlijk, met stukken stof tot één groot netwerk van Noord en Zuid. Word samen met ons een schakel in ons netwerk van internationale solidariteit. Maak ons netwerk groter en neem een stuk stof, doek of laken mee.

Meer info:

11.be

Groep - FOS

Ons concrete alternatief:

FOS zegt neen tegen een gecommercialiseerde gezondheidszorg. Op gezondheid maak je geen winst!
Een samenleving met een plus, dat is voor FOS een samenleving met een solidaire gezondheidszorg. Een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is en dezelfde goede zorgen biedt. Solidariteit kan je zien én maakt de samenleving mooier.

Meer info:

fos-socsol.be

Groep - Sociaal Forum Kempen

Groep - Curieus

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Nog niet helemaal concreet uitgewerkt, maar basic idee is: de 6 miljard die regering wil investeren in 40 nieuwe F35's kunnen heel veel beter besteed kunnen worden: vluchtelingenopvang, cultuur, zuurstof in de samenleving

6 miljard...
Is genoeg om 3 keer het gat in de begroting te vullen
Is 1.000 keer de jaarlijkse kost van de asielopvang in Vlaanderen

Groep - HART BOVEN HARD - LEUVEN

Ons concrete alternatief:

Hart boven Hard - regio Leuven kiest voor grenzeloze solidariteit in grote diversiteit binnen een democratie waarin iedereen meetelt.
Paradepoppen en knuffels in alle mogelijke varianten sieren het straatbeeld van Leuven en Herent en roepen op om mee te stappen in de parade.

Groep - Famba, lesbisch-feministische percussiegroep

Groep - Forum voor Amateurkunsten

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

De amateurkunstensector neemt deel aan de grote parade en voegt deze plussen toe:
- We ijveren voor impulsen voor actieve cultuurparticipatie voor iedereen, gaande van kijken en beleven tot uitvoeren en doen.
- We zetten in op een rijk verenigingsleven en initiatieven van onderuit.
- We stimuleren het creëren van fysieke en mentale ruimte voor amateurkunsten.
- we gaan voor internationale uitwisseling als inspiratiebron voor kunstenaars.

Groep - zij-kant vzw

Ons concrete alternatief:

zij-kant is al twaalf jaar initiatiefnemer van Equal Pay Day. In een genderevenwichtige samenleving bestaat er echter geen loonkloof v/m. Sterke sociale voorzieningen zoals kwaliteitsvolle en betaalbare crèches en opvang voor ouderen en hulpbehoevenden zorgen ervoor dat vrouwen en mannen evenveel kansen hebben om een carrière uit te bouwen. Zorgtaken worden daarnaast financieel en maatschappelijk gewaardeerd, door een versterking en een uitbreiding van zorgverloven voor vrouwen én mannen.

Meer info:

zij-kant.be

Groep - ACV West-Vlaanderen

FotoFoto

Ons concrete alternatief:

Wij komen op voor rechtvaardige belastingen, waar elk zijn deel bijdraagt volgens het principe 'sterkste schouders, zwaarste lasten.' Wij pleiten voor een inclusieve samenleving, die mensen die het moeilijk hebben opneemt in plaatst van uitstoot. Een taxshift naar behoren uitgewerkt, die arbeid goedkoper maakt, de koopkracht verhoogt, en de geroemde kwaliteite van onze Sociale Zekerheid in ere houdt. Een opgevoerde strijd tegen fiscale fraude en aan banden leggen van fiscale spitstechnologie...

Duik je op 20 maart mee in de stroom? Vul hieronder de vakjes in, dan blijft je organisatie op de hoogte over de laatste praktische afspraken en kunnen we rekening houden met eventuele speciale wensen. Wat je invult in de vakjes met een sterretje *, wordt binnenkort zichtbaar in de lijst van deelnemende alternatieven hierboven: zo kan je iedereen extra informeren over jullie alternatief! (Alle andere info is enkel bedoeld voor de organisatoren van de Parade.)

Inschrijven

 • Heb je een foto van jullie alternatief? Laad hem hier op (maximum 2 Mb).
  Toegelaten bestandstypes: jpg, jpeg, gif, png.

We willen op 20 maart met heel veel zijn! Mobiliseer je mee?

 • Laat aan je profielfoto (Facebook, Twitter, ..) zien dat ook jij gaat met deze plus
  of maak van de Grote Parade je banner op Facebook, download hier
 • Hang een affiche aan je raam en op alle plekken die werken aan een alternatief.
 • Wil je een grote hoeveelheid affiches of flyers verspreiden?
  Mail naar parade@hartbovenhard.be en we bezorgen je het materiaal.

Voor organisaties

Neem De Grote Parade op in de communicatiekanalen van jouw organisatie. Het je nog wat ruimte op je website, in je nieuwsbrief of op je facebookpagina? We bieden jullie graag een media kit aan met al het mogelijke materiaal, vrij te gebruiken!

Zondag 20 maart, 14u, verzamelen aan Brussel-Noord

We vertrekken net als vorig jaar bij station Brussel-Noord. Iedereen zet zich klaar op de AlbertII-laan.

Hoe vind je aan Brussel-Noord de groep waar je bij wil aansluiten? Bekijk hier het plannetje (klik om te vergroten – opent in een nieuw tabblad), of download het hier om het te printen (pdf-bestand).kaartje

Langs het parcours is heel wat animatie voorzien: bekijk hier alle animatie.

We eindigen met een gezellig slotmoment op de Akenkaai. Breng je papieren bootje mee of vouw het ter plekke. Lees er hier alles over.

Timing: 

– 14u: verzamelen op de AlbertII-laan bij Station Brussel-Noord

– 14u15: vertrek van de Parade

– 15u30: aankomst eerste groepen op het slotmoment

– 16u: start slotmoment op de Akenkaai

– 18u: einde slotmoment

Afspraken met de organisaties

De hoofdkenmerken van de Parade zijn de eensgezindheid en de diversiteit van de alternatieven, dus overdreven inzetten op eigen bekendheid is tegen de filosofie van de Parade en van Hart Boven Hard zelf.

We vragen aan alle organisaties om niet te flyeren of te verkopen binnen of op het voorplein van het station. Bedoeling is om de mensen bij het toekomen niet te overdonderen met flyers, boekjes, etc. Er worden enkel grondplannetjes uitgedeeld met info over de opstelling van de parade. We voorzien wel de mogelijkheid om flyers uit te delen of kranten te verkopen op de Koning Albert II-laan. Dit is waar alle groepen opstellen voor het vertrek.

Tentjes zetten op het plein voor het station of op het eindpunt van de parade is niet toegelaten.

Organisaties en politieke partijen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij het thema waar ze zich het meest door aangesproken voelen. Dat kan in één blok of verspreid over de verschillende blokken/thema’s. Vlaggen of andere zichtbare kentekens zijn geen bezwaar, zonder te overdrijven. Wel willen we een warme oproep doen om zo veel mogelijk inhoudelijk rond een thematiek te werken en dit ook in beeld te brengen. We vinden het belangrijk dat de creatieve uitstraling van de parade en de inhoudelijke boodschappen een plek hebben. Dus probeer zeker jullie ideeën, alternatieven, etc. zichtbaar te maken!

Met een groot aantal organisaties is dit rechtstreeks afgesproken. Het geldt voor iedereen

We dromen van een even kleurrijke Parade als vorig jaar!

Stop de alternatieven waar jij of jullie voor gaan, in een creatief kleedje. Laat je in de Parade opmerken met die voorstellen en dromen, meer dan alleen maar de symbolen en de vlaggen van je organisatie. Vorig jaar werkten we met 10 kleuren en voorwerpen. Dit jaar is het eenvoudiger, de creatieve kapstok die wij aanbieden is:

– Geef je alternatief vorm in het universum van ‘boten’ en ‘de stroom’. Ga er zo creatief mogelijk mee aan de slag!

– Toon jouw alternatief op een zeil! We hopen op gigantisch veel zeilen op de Parade!

Deze creatieve kapstok is er om jullie te inspireren, maar je mag ‘m natuurlijk ook links laten liggen en met je eigen ding aan de slag gaan. Vrijheid blijheid!

Image

Dankzij jouw steun maken we van de Grote Parade een sterk signaal en een prachtige dag! Doe graag een bijdrage aan onze crowdfunding, en breng ook je vrienden ervan op de hoogte!

Steek een handje toe op de Grote Parade

Wil je op 20 maart mee helpen om de Grote Parade in goede banen te leiden? We zoeken meer dan 300 helpende handen. Geef je naam op en kies één van de volgende 6 taken. Je bent onze kampioen!

Eén ding is zeker, je zal op de Grote Parade niet alleen zijn. Heel wat ambassadeurs roepen op om mee aan te sluiten!

Lees hier waarom zij Hart boven Hard en de Grote Parade zo belangrijk vinden. Want ze zijn geen klein bier, deze sleutelfiguren…

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten