De wapens neer!

dewapensneerBeelden uit Syrië over hoe ziekenhuizen in puin zijn geschoten, hoe kinderen en onschuldige mensen omkomen, hoe Aleppo tot een spookstad is herschapen. Beelden van misdadige bombardementen. Deze misdaden zijn de misdaden van elke oorlog. Daarom moet het niet alleen in Aleppo ophouden. Overal moeten de kanonnen en bommen zwijgen. Hart boven Hard schuift vier gedachten naar voor om de vrede dichterbij te brengen.

 

  • We zijn niet eenogig. We zeggen het aan álle adressen: De wapens neer! We zeggen het ook bij de gebombardeerde ziekenhuizen, scholen en kinderen in Afghanistan. Bij de steden Mosoel en Ramadi in Irak, bij het verwoeste Sirte in Lybië, bij Sur, het oude centrum van de Turks-Koerdische stad Dyarbakir en bij de platgegooide stad Sa’dah in Jemen. We zeggen het bij alle ziekenhuizen en kinderen die door oorlogsvliegtuigen aan flarden zijn geschoten. En bij de oorlogsmisdaden van de islamitische terreurgroepen in Syrië. Onder de naam “rebellen” hebben zij elkaar gevonden. De masters of war zijn net zo verantwoordelijk. Saoedi-Arabië, Turkije en Qatar zijn wapenleveranciers voor die terreurgroepen. Europese wapensmeden doen vuile zaken met hen.
  • Haal onze soldaten en gevechtsvliegtuigen weg uit de interventieoorlogen, haal ze weg van het front. Zonder een mandaat van de Verenigde Naties is ook ons land gaan bombarderen in Syrië. Dat vuurt de geweldspiraal verder aan, bombardement na bombardement, met in het zog ervan de vluchtelingenstroom. Terreurgroepen van IS en Al Qaida trekken profijt uit die chaos. Met de aanslagen komt de oorlog als een boemerang naar Europa terug.
  • We willen diplomatieke in plaats van militaire initiatieven, samenwerking in plaats van confrontatie. In Syrië kan een staakt-het-vuren de voorwaarden scheppen voor een politieke oplossing. Voor Europa, de Verenigde Staten en Rusland komt het eropaan in te zien dat het geweld in de regio zal aanslepen zolang ze de militaire kaart trekken. Zij hebben de sleutels in handen voor vruchtbare diplomatieke initiatieven. Zij dienen het stuur om te gooien en de wapenverkopen aan de strijdende partijen stop te zetten.
  • Wat in Aleppo is gebeurd, mag zich niet meer herhalen. Mensen in nood hebben recht op toegang tot humanitaire hulp. Elke gijzeling van burgers is uit den boze. Dat geldt ook voor de blokkade die Saoedi-Arabië rond Jemen heeft gelegd en die volgens Unicef elke tien minuten het leven kost aan een kind. Oorlogsvluchtelingen hebben – ook bij ons – recht op waardige opvang en hulp. Dit jaar verdronken vierduizend vluchtelingen in de Middellandse Zee. Het is een schandvlek dat zij de speelbal worden van koude electorale berekeningen waarbij de Conventie van Genève inzake de bescherming van burgers in oorlogstijd in het gedrang komt.
We hebben een brede vredesbeweging nodig met weer de luide stem van vroeger, opdat de duif met de olijftak zou opvliegen.

 

Schiet in actie

Schiet in actie en organiseer een wake, klik hier voor onze richtlijnen