Hartenkreten

Lucht je hart

Word jij ook geraakt door het beleid van de besparingsregeringen? Op deze pagina kan je je verhaal kwijt. Vul hier je hartenkreet in.

Disclaimer: Hartenkreten is geen discussieforum of plek voor willekeurige comments en trolls. Hart Boven Hard behoudt het recht om posts te verwijderen wanneer de inhoud ongepast of haatdragend is.

Automobiliteit zit vervat in ons sociaal-economisch model. Het is meer dan enkel autorijden, het is een heel pakket. De auto is een statussymbool en creëert jobs. De olie aan de pomp heeft ook een geopolitiek aspect, de publieke ruimte wordt ingenomen door wegen, parkeerplaatsen en garages ten koste van tuinen, speel- en ontmoetingsruimte. De auto is onderdeel geworden van ons sociaal contract tussen arbeid en kapitaal, kijk maar naar Arcelor Mittal. Sociale vrede in de vorm van een auto. Het is tijd voor een ander sociaal-economisch model, waarin de auto wordt geschrapt uit het sociaal contract en uit de fiscaliteit. Door ook de welvaart- en welzijnseffecten mee te nemen in de beoordeling van dit mobiliteitsmodel. NetwerkDuurzameMobiliteit

Volgens minister Weyts levert de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2017 181 miljoen € netto op. Netto, dus na aftrek van allerlei kosten. Wij willen dat deze opbrengsten besteed worden aan De Lijn, voor het realiseren van basisbereikbaarheid. Besparingen in het openbaar vervoer treffen net die burgers die rekenen op het openbaar vervoer om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We kunnen die groepen niet in de kou laten staan! Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit de noden van elke burger om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Onvoldoende bereikbaarheid leidt tot sociale uitsluiting. Laat ons dus in die basisbereikbaarheid investeren!

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Volgens minister Weyts levert de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2017 181 miljoen € netto op. Netto, dus na aftrek van allerlei kosten. Wij willen dat deze opbrengsten besteed worden aan De Lijn, voor het realiseren van basisbereikbaarheid. Besparingen in het openbaar vervoer treffen net die burgers die rekenen op het openbaar vervoer om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We kunnen die groepen niet in de kou laten staan! Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit de noden van elke burger om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Onvoldoende bereikbaarheid leidt tot sociale uitsluiting. Laat ons dus in die basisbereikbaarheid investeren!

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Iedereen in transitie
Een warme oproep voor een complementaire munt zodat we hiermee onze basis behoeften kunnen voorzien: waardig voedsel (ecologisch, biologisch), waardig water (gevitaliseerd), waardige kleren en schoenen (ecologisch).
Zo kunnen we in onze basisbehoeften voorzien op een belastingvrije manier en zonder afhankelijk te zijn van banken die een éénmuntsysteem ondersteunen (vb euro) en er boven onze hoofden mee doen wat ze willen (not done)

Een basisinkomen voor iedereen, kleine leefgemeenschappen waar iedereen een bijdrage doet aan die leefgemeenschap (community life, YES)
In Gent wordt hier al mooi mee geëxperimenteerd (torekes.be)
greetz

Geachte minister Homans,

Over de afslanking van de provincies heeft u op televisie gezegd dat u de middelen van de provincie heeft ‘afgenomen’, zodat u ons en onze bevoegdheden kan overnemen. Het personeel moet zich vooral geen zorgen maken. Loonverlies is niet aan de orde. U schat goed in dat dit vast onze grootste bezorgdheid is.

U krijgt er 3.000 provinciale ambtenaren bij en tegelijk moeten er 2.000 Vlaamse ambtenaren weg. Gelukkig vallen er geen naakte ontslagen. Dat zou pas commotie opleveren.

Ik twijfel er niet aan dat u verstandig bent. Wie bedenkt er immers in minder dan een jaar een decreet waarin de afslanking geregeld is? Gaande van de overheveling van welzijn, cultuur, jeugd en sport tot het financiële luik. De provincies als kermisattractie waarbij u de start- en stopknop bedient.

U en uw collega’s hebben het steeds over bestuursefficiëntie. Vertrekkend vanuit mijn werksituatie bedoelt u wellicht dat uw ambtenaren in Brussel ons provinciaal welzijnswerk efficiënter kunnen organiseren. Ons welzijnsbeleid is intersectoraal en kent geen hokjes. In Antwerpen zitten wij fysiek op één werkvloer en leveren we gezamenlijke inspanningen voor kwetsbare doelgroepen op alle terreinen, bijvoorbeeld armoede, wonen of arbeidszorg. Daarom is onze welzijnsdienst een aantrekkelijke partner voor lokale besturen en het middenveld. Onze werking staat in schril contrast met de hokjesstructuur van uw Vlaamse administratie. Hokjes zijn geen handige opdeling voor hedendaagse uitdagingen waarin alles met alles verbonden is, toch?

Uw collega Vandeurzen (CD&V) wil één geïntegreerde dienst welzijn versnipperen over acht verschillende agentschappen. Wat dan met een project als ‘vrije tijd voor kansarme kinderen’. Hoort dit in het hokje van armoede, van jeugd of eerder in dat van vrije tijd? Onze expertise zal door deze versnippering verloren gaan, maar geen probleem, ik krijg maandelijks mijn loon waarmee ik me ten minste één dag gelukkig kan voelen.

Ik vraag mij ook af of ik u mag bellen als zich op het terrein iets voordoet waarbij we kort op de bal moeten spelen. Zo werkt dat nu namelijk, met onze gedeputeerde: we signaleren direct en ondernemen snel concrete acties. Zal u mij en mijn expertise meenemen als u een dossier moet behartigen? Hoeveel tijd moet ik voorzien vooraleer ik een urgent probleem met u kan bespreken? Wat doe ik als mijn lokale mandatarissen een dringende bovenlokale actie vragen? Zoals laatst met het afschaffen van de belbussen: onze mailbox vol met vragen, ook van mensen van uw partij, of de provincie niks kon ondernemen. En wat deden wij als ‘overbodig’ tussenniveau zoals altijd? Overleggen, brainstormen en uitvoeren.

Centen geven is één ding, maar zoals de provincie het geheel als neutrale actor regisseert en de neuzen in dezelfde richting probeert te krijgen, dat is niet iedereen gegeven.

Neen, mevrouw Homans, het is niet van ons loon of onze jobzekerheid dat ik vandaag wakker lig. Mijn collega’s en ik zijn flexibel en talentvol genoeg om ander werk te vinden. Wij liggen wakker omdat we betwijfelen of de meerwaarde die we dagelijks leveren, wel geleverd kan worden door Vlaanderen.

Maar daar ligt u dan blijkbaar minder van wakker.

Met beleefde groeten,

Marij Verstraeten, provinciaal ambtenaar

Democratie werkt bevrijdend! Hart boven hard maakt van mij een actieve en trotse burger!

Hart boven hard AALST danste de Sirtaki met een 100-tal progressieve Aalstenaars … alleen solidariteit maakt van Europa een SAMENleving, … samen met de Grieken maar ook alle andere mensen die in armoede leven in de andere lidstaten verder weg (letland, litouwen, …) en dichtbij (1.500.000 Belgen op de armoederisicogrens!)

Heidi – Hart boven hard Aalst

Een hartenwens/oproep : kunnen we niks organiseren om de Grieken concreet te steunen? Ik lees over kindersterfte en gebrek aan gezondheidszorg, kortom over armoede. En dan vraag ik me af hoe we aan de mensen ginder kunnen laten weten dat er ook best veel West-Europeanen zijn die hen steunen? Die het niet eens zijn met die vreselijke, wurgende eisen, met de ijskoude stem van het geld, die blijkbaar Europa heet? Dat Europa, die INSTELLING zegt zijn steun op. Goed dan, dan moeten wij, Europese MENSEN, misschien ons geweten laten spreken. En dus helpen, praktisch en concreet. Iemand ideeën?

Dezer dagen schaam ik mij dat ik Europeaan ben. Er zijn de vluchtelingen en er is Griekenland, om maar twee thema’s te noemen die wij Europeanen op een onmenselijke manier aanpakken. Waarom hebben wij ons verenigd, als elementaire solidariteit wordt overroepen door grootspraak van politici zoals Michel, die nooit armoede of tekort gekend heeft en wiens financieel bedje allang gespreid was nog voor hij afgestudeerd was? Als Europa in mijn naam wil blijven spreken, dan kan en moet dit beter.
Carine

Voor de actie hart boven hard hebben mijn teamgenoten en ik gewerkt rond de hartenwens ‘diversiteit is realiteit.’ Aan de hand van een educatief spel lieten we kinderen van 6 tot 12 jaar kennismaken met de meest voorkomende culturen in België. We hebben hen geleerd dat we ondanks onze culturele verschillen toch allemaal gelijkwaardig zijn. Iedereen verdient zijn plekje in de maatschappij.

Ik ben ook student sociaal werk aan de Hogeschool Gent. Voor de actie Hart boven Hard hebben mijn groepje en ik een sociale actie uitgevoerd. Wij hebben deze sociale actie uitgevoerd in de Chiro van Denderleeuw. Wij wouden de kinderen bewust maken van de diversiteit in onze maatschappij. Wij hebben de kinderen een parcours laten afleggen en nadien kregen ze allerlei vraagjes over de zes meest voorkomende nationaliteiten in België. Na het spel konden ze proeven van de nationale gerechten van die zes landen. We wilden hen wat meer bijbrengen over de verschillende culturen in de wereld en dat we van mekaar kunnen leren want Diversiteit is Realiteit!
M.D.V

Ook ik ben een student aan Hogeschool Gent en heb samen met mijn groepje een actie gevoerd om mensen dichter bij elkaar te brengen. We trokken de straat op en hebben ons volledig bloot gegeven. Het is niet evident om daar als enige geblinddoekt te staan, maar op die manier hebben we toch vertrouwen gewonnen. Het was een zeer toffe ervaring om zo een sociale actie op poten te zetten en wat is nu mooier dan een glimlach op elkaars gezicht te toveren door knuffels te geven?

Zoals in een eerder artikel al verschenen is ben ik ook student aan hogent, sociaal werk. Zelf kwam ik op het idee om mensen dichterbij elkaar te brengen door simpelweg hun vertrouwenscirkel te doorbreken. Samenwerkend in groep kwamen we dan tot het idee om gewoon geblinddoekt mensen knuffels te geven zodanig wij ons als het ware bloot gaven voor iedereen, je zag en hoorde de mensen spontaan gelukkig worden door onze actie en deze werd dan ook zeer goed onthaald. veel tijd in montage gestoken maar als ik er mensen mee kan bereiken en doen laten nadenken, waarom niet?

We zijn verschillend en dat maakt ons uniek maar betekent het feit dat we allemaal uniek zijn ook niet dat we allemaal een beetje hetzelfde zijn? In een wereld die een dorp is geworden zouden we allemaal moeten genieten van dezelfde rechten, hulp en ondersteuning. Wij, studenten sociaal werk, hebben een spel uitgewerkt voor een scoutsgroep in Terjoden waarbij de kinderen tot het besef kwamen dat we niet zo verschillend zijn als we wel denken door spelletjes te spelen die typerend (maar toch hetzelfde zijn) uit een ander continent. De kinderen en maar ook wij konden ons verdiepen in de wereldwijde scouts en gidsen beweging en zo verbonden voelen met scouts en gidsen uit andere continenten.
N.

Ik ben eerstejaarsstudent Sociaal Werk aan Hogent. We kregen de opdracht om in groepjes een sociale actie uit te voeren naar aanleiding van één van de tien hartenwensen.
Mijn groep koos de hartenwens ‘Diversiteit is realiteit’ . We organiseerden een leerrijk spel met kinderen in de Chiro. Aan de hand van vraagjes leerden we hen bij over verschillende nationaliteiten nadat ze het opgesteld parcours hadden afgelegd. Iedereen van mijn groep had een eigen land gekozen waarvan de nationaliteit veel voorkomt in België. We hadden ook iets typisch van daar klaargemaakt zodat de kinderen na het spel het land letterlijk konden proeven. We wilden hen duidelijk maken dat diversiteit positief is en dat we kunnen leren van elkaars culturen. Isaura

Ik ben student aan Hogeschool Gent en zit in het eerste jaar Sociaal Werk. Naar aanleiding van de tien hartenwensen van Hart Boven Hard, kregen we de opdracht om in groepen een sociale actie uit te voeren rond ons gekozen thema. Mijn groep heeft voor Diversiteit gekozen. We zijn samengekomen op de Korenmarkt te Gent om de kloof tussen mensen zo klein mogelijk proberen te maken. Ons sociale actie was vrij eenvoudig, maar het heeft toch een verrassend groot effect gehad. Immens veel mensen hebben meegedaan en het was ons gelukt om racisme en discriminatie voor een uur of twee te laten verdwijnen. Het was een zeer toffe en leerrijke ervaring! Hieronder vinden jullie de link van ons filmpje!

Ik ben een student Sociaal Werk van de Hogeschool Gent en naar aanleiding van de hartenwens diversiteit heb ik samen met enkele klasgenoten een sociale actie (repair café) opgericht in een sociale wijk. Dankzij deze sociale actie heb ik veel bijgeleerd over de diversiteit die er heerst in ons land. Ook de hartenwens leefbare buurt was hier van toepassing. We hebben de mensen die aanwezig waren dichter bij elkaar gebracht en een leuke namiddag aangeboden. We hopen dan ook dat de bewoners van de wijk dit initiatief verder zetten en de diversiteit zien als middel om te groeien en nog meer mensen te motiveren om deel te nemen aan zulks initiatief want diversiteit biedt kansen!

S.

Wij zijn voor een filmpje te maken de straat op gegaan om mensen te wijzen dat diversiteit ook in de kleine zaken zit. Zo hebben we hun lievelingseten aan diverse mensen gevraagd om zo op ludieke wijze de verschillen tussen de mensen aan te duiden. Diversiteit wordt vaak als negatief beschouwd maar dat is absoluut niet zo! Wat zou een bedrijf zijn zonder de milde hand van vrouwen en de andere inzichten van iemand uit een ander land? Zo kun je blijven en blijven verder gaan. Diversiteit geeft kracht!

Als studenten van Hogeschool Gent kregen we in groepjes van ongeveer 6 personen de opdracht een sociale actie op poten te stellen. Onze sociale actie benadrukte de hartenwens “diversiteit is realiteit”. Ons groepje koos ervoor om in de Chiro een educatief spel te spelen in verband met verschillende landen en de daarbij horende eetgewoontes. Elk van ons had een specifiek gerechtje van zijn gekozen lang meegebracht, wat direct de aandacht van de kinderen trok. Het was een leuke ervaring om de kinderen zo enthousiast met diversiteit bezig te zien!

Wie onderscheid gaat maken in de verschillende culturen, heeft geen kennis van diversiteit. Diversiteit is overal aanwezig en is nu eenmaal een onderdeel van de gemeenschap geworden en gaat niet meer weg gaan.

Om dit duidelijk te maken ben ik met enkele medestudenten begonnen met 1 wijk aan te pakken. Wij hebben daar een project georganiseerd om mensen samen te brengen van verschillende culturen en ze contact te laten leggen. Dit is goed verlopen en mensen hebben elkaar op een andere manier benaderd en leren kennen. Ze hebben ook zaken geleerd van elkaar en weten nu wat we eigenlijk meer gelijk zijn dan verschillend.

Behandel mensen zoals je zelf zou willen behandel worden, ongeacht afkomst, huidskleur of taal. Wij zijn 1!

Ik ben student aan Hogeschool Gent en zit in mijn eerste jaar Sociaal Werk. We kregen de kans om een sociale actie te organiseren die gebaseerd is op één van de hartenwensen. We hebben gekozen om voor de hartenwens ‘Diversiteit is realiteit’ te gaan omdat je daar veel rond kunt doen. Wij hebben met kinderen van de Chiro van Denderleeuw een spel georganiseerd waarbij ze (letterlijk) kunnen proeven van 6 verschillende nationaliteiten. Deze opdracht heeft me de kans gegeven om verschillende nationaliteiten te leren kennen waar ik zelf niet veel van wist. Ik vind het belangrijk om deze te kennen omdat we nu eenmaal in een land wonen waar verschillende nationaliteiten samen leven!

Het was een zeer leerrijke en toffe ervaring!

M.

Wees wereldwijs, een hartenwens waar je veel rond kunt doen. Ik ben student aan HoGent en zit in het eerste jaar Sociaal Werk. We kregen de kans om een actie op poten te stellen en zo anderen iets bij te brengen over deze hartenwens. Samen met de groep hebben we gekozen om deze met kinderen van de Scouts te spelen. We hebben spelletjes gespeeld die typerend zijn voor de verschillende continenten in de wereld. Er werd elke keer wat informatie toegevoegd over scouting in de hele wereld. Het was zowel voor ons, als voor de kinderen een zeer leerrijke en toffe ervaring!

N.

Ik ben student aan Hogeschool Gent en ik zit in mijn eerste jaar sociaal werk. Samen met mijn groep hebben we een sociale actie uitgevoerd. We hadden de keuze om tussen de verschillende hartenwensen te kiezen. Wij kozen voor de hartenwens “wees wereldwijs”. We hebben een spelnamiddag georganiseerd bij de scouts van Aalst. Ons doel was om de kinderen wat bij te leren over scouting wereldwijd. We hadden voor elk continent van de wereld een typisch spel uitgewerkt. Doordat we het op een speelse manier hebben aangepakt, hadden we zeker en vast wel het gevoel dat ons doel geslaagd was en dat de kinderen het leuk vonden. Ikzelf vond het een heel actieve maar ook leerrijke namiddag.

Ik ben student aan Hogeschool Gent en zit in mijn eerste jaar Sociaal Werk. Samen met mijn groep hebben we een sociale actie gevoerd rond de hartenwens “diversiteit is realiteit”. Wij vinden dat diversiteit goed is en wij wouden mensen samenbrengen van verschillende culturen. Ons doel is geslaagd en wij hebben via een repair café verscheidende mensen en kinderen samengebracht die elkaar voordien nog nooit hadden gezien. Diversiteit is niet slecht en dit moeten mensen inzien. Toen ik artikels heb besproken rond diversiteit, viel het mij op dat vele mensen positief denken over diversiteit. De mensen die negatief denken zijn vaak beïnvloed door de regering of de media die diversiteit slecht afschilderen. DIVERSITEIT IS REALITEIT!

6 studenten sociaal werk organiseerden op 29 april een sociale actie in Gent. Ze spraken mensen aan die voorbij liepen en lieten mensen een boodschap opschrijven rond diversiteit.. Elke boodschap werd aan een ballon gehangen, deze ballonen werden verzameld. Hierna trokken de studenten met de ballonen rond om de al de ballonen opnieuw uit te delen. Mensen ontvingen een ballon met een boodschap, de studenten vroegen om de boodschap te lezen en daarna de ballonen verder door te geven aan andere mensen. Dit deden mensen dan ook effectief. De boodschappen rond diversiteit gingen rond in Gent. Bedoeling was om mensen bewuster te maken over diversiteit, want zij zijn van mening dat iedereen een plaats verdient in de samenleving.

Ik ben student aan Hogeschool Gent en zit in mijn eerste jaar sociaal werk. We kregen de opdracht een sociale actie voor te bereiden en mochten er een hartenwens uitkiezen. Wij kozen met ons groepje voor ‘Wees Wereldwijs’ en gingen een namiddag spelen met de scouts van Aalst om hen zo wat bij te brengen over scouting wereldwijd. Ik vond dit een zeer toffe, actieve en leerrijke ervaring en heb wel het gevoel dat we de kinderen iets hebben bijgeleerd op een speelse manier. We vonden het belangrijk dat de kinderen zich een beetje verdiepten in het wereldwijde scoutsgebeuren en hebben ook het gevoel dat dit gelukt is. Zo hebben we met ons groepje toch ook een beetje kunnen bijdragen aan hart boven hard.

Wij hebben stickers gemaakt en deze verspreid in de samenleving. Dit om aan te tonen dat er meer dingen zijn die een leefbare buurt creëren dan dat we soms beseffen. we wouden via deze actie aantonen dat al deze zaken geraakt om de houding van deze regering.

Felix Eeckhout
Seppe van Snick
Chaimae Akha

Naar aanleiding van een eindopdracht in onze opleiding sociaal werk moesten we een sociale actie organiseren dat gebaseerd was op de hartenwensen van hart boven hard. Na even te brainstormen zijn we op het idee gekomen om een kledinginzameling te organiseren, op deze manier hielpen we mee aan 2 hartenwensen namelijk: ‘eco is logisch’ door het recycleren van kledij en ‘stop armoede’ door het doneren van deze kledij aan een organisatie in Gent die deze op haar beurt verkoopt aan een lage prijs. Op 23 april hebben we deze actie uitgevoerd, met als doel iets terug te doen voor de maatschappij.

Ashley, Lennert, Tom, Ellis en Jens

Dit is ons verzetsgedicht dat we gemaakt hebben n.a.v. De hartenwens ‘Eco is logisch’

Het klimaat is op drift en trekt aan de bel
De burn-out komt eraan voor mens en natuur, schreeuwend
Doe er iets aan, snel!
Ondertussen is het de markt die wikt en beschikt en de rest, sinds de crisis, nog steeds zijn wonden likt
De planeet raakt op. Ze schreeuwt, beukt en beeft.
Stop!
Het is nu terug aan ons.
Hernieuwbaarheid
Weerbaarheid
Strijdbaarheid
Van onderuit, samen.
Hart boven hard

Het gaat niet goed met de aarde. De opwarming van de aarde, vervuiling van water en lucht. De aarde lijkt langzaam maar zeker naar het einde te gaan. Waarom moeten wij er iets aandoen? een beetje warmer in zomer en winter. Wie heeft daar iets op tegen? We moeten iedereen wakker maken dat de opwarming van de aarde ernstige gevolgen kan hebben. De stormen die ze in Amerika zouden zomaar hier kunnen komen en de zeespiegel stijgt dit zijn maar een paar voorbeelden. Daarom wordt het tijd dat we allemaal ons steentje bijdragen en niet wachten tot het te laat is. we moeten samen voor een ecologische maatschappij gaan om zo de aarde te redden.
b,b,b,j en g

We hebben voor ons projectje de twee hartenwensen ‘diversiteit is realiteit’ en ‘leefbare buurt’. Met zen zessen en een iconische plaat zijn we naar de Brugse Poort in Gent getrokken om aan te tonen hoe deze 2 hartenwensen hand in hand kunnen gaan!

Wij zijn vijf studenten sociaal werk van de Hogeschool Gent. Voor de actie Hart boven Hard hebben wij een sociale actie uitgevoerd. We hadden de keuze om te kiezen tussen verschillende hartenwensen. Wij kozen de hartenwens ‘diversiteit is realiteit’. Hier hebben we een artikel over geschreven.

Kim, Ellen, Riet, Lien en Brandon

Door de voorgaande regering is er al heel wat bespaard. Nu wil de huidige regering nog meer besparen, ook op cultuur. Dit tast de kwaliteit van ons leven aan. Cultuur lijkt onbelangrijk te zijn. Hebben we hier nog tijd voor? is dit nodig om goed te kunnen leven? Maakt dit ons gelukkig?
Cultuur is broodnodig! stel je een een leven voor zonder. Weg film, musea, toneel, muziek,…
cultuur en onderwijs gaan hand in hand. Beide sectoren maken het leven (kleur)rijker. Helaas is het onderwijs ook een sector waarop men wil besparen.
Dit duo is een troef die we zeker niet mogen verliezen.
Liggen de prioriteiten van de huidige regering wil juist?
Is het doel… een cultuurloze generatie?
Hajar, Aïcha, Diana

Binnen en buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat daklozen huisvesting geven veel goedkoper is dan ze op straat te laten leven. De voorwaarden zijn : betaling, onderhoud en geen overlast. We creëren hierdoor een win-win situatie. De kosten voor de maatschappij liggen veel lager (politie, justitie, opnames in psychiatrie, nacht en winteropvang,…) en qua integratie kan het tellen !
Experimenten in het buitenland tonen ook aan dat het beschikbaar zijn van een hulpverlener een noodzakelijke voorwaarde is om duurzame huisvesting te realiseren.
De overheid is mee partner in het zoeken naar vernieuwende zorgvormen die oog hebben én voor de zorgvrager én voor de kosten die deze met zich mee brengen.
Sylvia, misschien ook een kans ?

Geld wordt gebruikt als controle mechanisme. Het wordt gewoon tijd om te beseffen dat dit middel niet het algemeen belang dient en dit ook nooit zal doen. Het is een systeem door mensen gemaakt en zoals elk systeem door mensen gemaakt heeft het zijn fouten. Het is aan de bevolking, aan de massa NIET om meer geld te eisen, maar om in te zien dat dit geldsysteem hen niet dient, maar enkel maar dient om een beperkte elite rijker te maken op de rug en tijd van deze onder hen. Politici zullen meestal wel goede bedoelingen hebben, maar ze zijn zelf slaaf van dit systeem. Initiatieven zoals Lets, impossible.com, freecycle ea moeten gewoon meer actief gebruikt worden, zodat het geldsysteem een langzame maar zekere dood sterft.

Eind vorig jaar werd ik ontslagen door een werkgever die me had aangeworven in het kader van een win-win activa, één van de vele tewerkstellingsmaatregelen. Aldus werkzaam in de sociale-economie als begeleider van de zogenaamde doelgroepwerknemers dacht ik goed te zitten. Geen kritiek op mijn professioneel functioneren gedurende 30 maanden gehoord of gelezen. En plots, vlak na het stopzetten van de rva-subsidie, zocht de werkgever naar stokken om mee te slaan en zoals je weet, wie zoekt die vindt … Willekeurig werd ik gedumpt omdat er geen centjes van de lieve belastingsbetaler meer binnenkwamen. En ik die dacht dat die subsidies dienden om duurzame tewerkstelling te creëren … Dweilen met de kraan open noem ik dat !

Ik werk 25 jaar als postbode in een multiculturele wijk in Schaarbeek (station). De laatste 2 jaar is er een duidelijke afbraak van de sociale dienstverlening die een facteur brengt
Wat enkel nog voor Bepost geldt is renderen en nog eens renderen.( dankzij de pub).De sociale rol is aan het verdwijen
IK werkte graag als facteur in een moeilijke wijk, waar ondanks de verschillende gemeenschappen ,ik door iedereen wordt geaprecieerd / Marc

Qua gehandicaptenzorg behoort Vlaanderen tot de beste van de wereld. Ik ken nogal wat toestanden in andere landen, ook in Afrika. In de USA bv verdient een opvoeder minder dan iemand die hamburgers bakt in een MacDonalds. In Burundi moeten de lonen betaald geraken door giften van weldoeners. Daarenboven zijn de begeleiders in Vlaanderen erg goed geschoold zowel in de opleidingen van het secundair onderwijs, de hogeschool en de universiteit.
Ik vind het goed dat men ons nu vraagt om extra inspanningen te doen om mee te helpen de wachtlijsten te verminderen en de zorg van ouders te verlichten en wil daar met veel energie aan meewerken.
Herman Wouters (orthopedagoog)

De vermogenden hebben allerlei kanalen om hun macht uit te oefenen en bestendigen. Arme mensen veel minder. Daarom stel ik voor om hen meer ‘stem-gewicht’ te geven. Wie heel arm is krijgt 2 stemmen, wie iets minder arm is 1,9 stemmen, enz. Een lage middenklasser heeft zo nog 1,5 stemmen, een hoge middenklasser nog 1,2 en de vermogende 1 volledige stem. Dat zou wel wat beweging en vuurwerk geven in de politiek.
Chris Moerman

Lees het gelijknamige boek van Steven Vromman, waarin hij talloze tips geeft om zélf bij te dragen aan een positievere maatschappij. Politici, bedrijven, rijken etc hebben er geen baat bij, dus zullen ze het niet voor ons doen.

Zelf heb ik altijd een “normaal” leven kunnen hebben, dankzij een liefdevolle opvoeding en liefhebbende ouders. Door omstandigheden, echtscheiding, misbruik van vertrouwen, te veel geloof hechten aan nog “echte vriendschap”, ben ik alles kwijtgespeeld en leef nu in eenzaamheid en armoede. Ik ben praktiserend rooms-katholiek en het is dankzij mijn geloof dat ik nog leef. Het is inderdaad zo dat wij leven in een maatschappij waar het “hart” niet meer meetelt, enkel “money” is belangrijk, niet de mens met het hart. Er leven al zoveel mensen in de psychiatrie en het zal nog erger worden, men weet niet meer waar naartoe en grijpt naar drugs en drank om toch maar te kunnen vergeten.

Ik tracht kritisch maar toch ook positief naar deze veranderingen te kijken. Sinds 25 jaar werk ik met de meest kwetsbare burgers in de maatschappij. En in al die jaren heb ik veel geld in de organisatie van de zorg zien verdwijnen. .
Ik hoop dat we ons terug meer naar de (mens achter de)vraag gaan richten, dat we bewuster en creatiever trachten om te gaan met middelen. Dat we de zorg over organisaties heen terug meer gaan delen. De tijd dat we voor elke zorgvraag naar een overheid kijken is voorbij. Het biedt kansen om mee zorg te dragen voor het gezin, de buurt, de samenleving. De overheid blijft een belangrijke rol spelen in het aanbieden van en het bewaken van de kwaliteit van deze zorg. We spelen zelf ook een belangrijke rol !

Ons kind met syndroom v Rubinstein heeft 8 jaar geleden haar nek gebroken op school. Niemand weet van iets, niemand heeft iets gezien. Na 8 jaar proces kan de rechter geen uitspraak doen, wegens niet goed antwoorden van het college van dokters. Dan maar cassatie aanvragen en wss de rechtzaak opnieuw, weer zo’n 8 jaar. Dat zien we niet zitten, dus willen we het vonnis laten uitvoeren, we hebben tenslotte al twee maal gewonnen, eerste aanleg en beroep. 2 jaar na dat laatste vonniswillen we dat aan het uitvoeren, ze heeft recht op 0 €. Maar iedereen heeft erwel ver aan verdient.

Min.van Deurzen laat graag horen dat er meer geld wordt vrijgemaakt. Wat hij er niet bij vertelt is dat er overal een besparing verplicht is van een kleine 2% zowel op werkingsmiddelen als op lonen .De beschikbare middelen worden ook over veel meer mensen verdeeld.
Enkele gevolgen: afbouw tewerkgestelde gediplomeerde opvoeders (zijn te duur ), afbouw vaste medewerkers (te vervangen door ogezingshulp, thuisverpleging en dienstencheques), hogere bezetting van deelnemers en bewoners in de organisaties, afbouw huiselijke sfeer, meer taken voor minder medewerkers en bedenk zelf maar waar nog bespaard kan worden.
Weer een teken dat een bedrijfswagen in onze maatschappij meer waard is dan goede zorg voor de zwaksten onder ons.

N-VA schorst in Antwerpen het recht op een leefloon, de rest van België mag volgen??
Ik hoop dat BDW en zijn partijgenoten zelf eens met hun kop tegen de muur lopen.

De meerderheid van België heeft NIET gekozen voor dit harteloos beleid!
Het wordt tijd dat er iemand een eind maakt aan deze zever!

Duurdere kinderopvang, hogere inschrijvingsgelden, duurder openbaar vervoer, elektriciteit en water, …
en voor welen ook minder kinderbijslag. Dat is de prijs die we moeten betalen voor de bankencrisis.
Wil je berekenen hoeveel de afschaffing van de leeftijdsbijslagen voor jullie kan betekenen? Dat kan hier: https://gezinsbond.be/leeftijdsbijslagen Heb je 3 of meer kinderen? Dan ga je nog meer verliezen.
Hier kan je verzet aantekenen: http://forms.gezinsbond.be/petitiekinderbijslag/
Joeri

Anti-terreur-maatregelen kosten bakken geld! Is de regering vergeten dat ze zonodig moet besparen ?
En bovendien, wie beweert dat ze effectief zijn ? Wie voelt zich echt veiliger door de geplande militarisering ? Ik alvast niet. Als we de uitdaging waar de mensheid voor staat eens echt zouden trachten te begrijpen! Eerlijk analyseren hoe respectloos wij omgaan met de aarde, hoe wij een al te gulzige neoliberale economie ten koste van zoveel en zovelen in stand willen houden. Uit angst? Ach , konden wij en vooral ook de ‘machthebbers’ maar oog hebben voor de eerlijke verontwaardiging alom en wijzer worden ! In ons hart voelen wij toch nog ergens heel diep wat menswaardig is en wat niet. Ja toch! Stille kreet nr 2 van Anne Ardui

ik ben alleenstaande moeder met studerende zoon vanaf 1 januari mocht ik gaan aankloppen bij het OCMW ik heb al jaren papieren dat ik +66% invaliditeit zou moeten hebben maar ik word van het kastje naar de muur gestuurd nu uiteindelijk heb ik de beslissing gekregen en zou 544€ ontvangen en de zoon die nog steeds bij mij ingeschreven staat moest ook leefloon aanvragen maar gaat dit waarschijnlijk niet krijgen.de reden is dat vanaf 18j ze aanschouwd worden als samenwonend allee met hun moeder.hoe kunnen wij verder met dit bedrag

Kunnen we ons energie steken in het onvoorwaardelijk en leefbaar maken van leefloon en andere sociale uitkeringen, nu er zoveel mensen bijgekomen zijn? Daarnet gelezen dat je zelfs voor leefloon een gemeenschapsdienst zal moeten doen. Maar mijn mening is nog altijd, wie arbeid verricht moet evenredig betaald worden, niet met een aalmoes.Want gemeenschapsdienst is uitsluitend om de financiële bankroet scenario’s van de gemeenten op te vangen.En intussen strijden we voort om onze goed terug in handen te krijgen.Begrotingen zijn het goed van de burgers en niet van de banken!m.a.w. mogen we onze begroting terug onder onze eigen controle hebben?Zie http://www.constituante.be en http://www.d19-20

via Bart Ramaekers…
Weer even met de neus in de kerstkalkoen gedrukt. Zonet op bezoek bij een vriendin met een 10-jarige dochter. Ze hebben elektriciteit met een kaart (wegens op de zwarte lijst). Sinds vanmorgen blijkt de kaart op. Geen elektriciteit dus, en geen verwarming. Oh ja, en morgen ook niet want dan is de winkel niet open om een nieuwe kaart te kopen. Maar ja, iedereen heeft recht op een dag verlof met deze kerstdagen.
Spijtig dat niet iedereen recht heeft op verwarming en elektriciteit…

Dit kreeg ik op mijn wall, we wetn dit, het is niet van nu, maar toch, mensen die hun leven lang werkten voor een eigen huisje…het is maar 1 van de vele voorbeelden…

Gert Lauwers schreef me dit…

Mijn moeder krijgt geen uitkering omdat ze nog in haar eigen huis woont en het pensioen gaat integraal naar mijn zieke vader in het ziekenhuis, volgens het OCMW kan ze kiezen: eigen woning houden en verhongeren of op straat met een uitkering, maar deze laatste kunnen ze dan niet storten want je hebt een domicilie nodig.

groeten van Mina Van Elewyck

We leven in een maatschappij die gestuurd wordt door rechts- liberale mechanismen die terecht worden bijgestuurd door krachten die het gezond verstand laten privaleren .Wij zijn de staat! Het is dan ook hartverwarmend te zien hoe breed het verzet tegen de asociale maatregelen is. Als ambtenaren van Financieën en hooggeplaatsten van de Nationale bank, gerenomeerde economen en sociologen het nu expliciet stellen dat vermogen belast moet worden, zijn we ‘goe bezig’!

We leven in een tijd en maatschappij waarin het stilaan maar zeker duidelijk wordt dat vakbonden het vergif zijn. Ze zijn te laf om toe te geven dat de bezuinigingen noodzakelijk zijn om de putten, die gegraven zijn om hun ongefundeerde eisen in te vullen, te dichten. Bovendien heeft de “christelijke” vakbeweging via Arcopar in samenspraak met BAC-BACOB jarenlang de eenvoudige werkmens uitgezogen, opgelicht en bedrogen ! Ze zijn corrupter dan wie dan ook.

Wij leven in een warme maatschappij….Nu de verzuurde partijen de dienst uitmaken en al dit positieve op de helling wil zetten, is het mijn vurige hartewens dat studeren,water,energie,doktersbezoek,ziekenhuisopname,cultuuraanbod weer voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zullen worden…..
Alain

De dag na de algemene staking overheerst een mix van gevoelens: tevredenheid over de acties, weerzin voor waalse winkelrovers, weerzin voor de opruiende taal van De Wever en Rutten, de vraag hoe het nu verder zal gaan.
Het weekend maakte immers duidelijk dat De Wever de confrontatie met de vakbonden wil blijven aangaan. De geschiedenis leert dat de vakbond het moet afleggen als de regering volhoudt. Bovendien is de brede bevolking niet wild van vakbonden en hun acties.
Maar dan is er Hart boven Hard … spontaan burgerinitiatief, positieve boodschap, in geen zuil onder te brengen. Dit kan niemand wegzetten en terwijl regering en vakbond zich beraden hoop ik dat dit gewoon doorgaat.

Zou het niet mooi zijn als we per jaar gezamenlijk één week de tijd nemen (staken dus) om te proeven van een hart-boven-hard economie en samenleving. Dat proeven doen we door te leren van de ervaringen en inzichten van de vele positieve initiatieven die her en der al bestaan: delen, ruilen, vrijwilligerswerk, complementaire muntsystemen, repair cafés, artistieke trials. Wellicht vergt zo’n week veel voorbereiding, met vereende krachten van vakbonden, socio-culturele organisaties, (en ook werkgeversorganisaties, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, sectorfederaties, enz?) om er voor te zorgen dat iedereen effectief voldoende tijd en middelen krijgt om er een week tussenuit te knijpen en het nieuwe aan den lijve te ondervinden.

Stakingen wurgen onze economische groei en schaad ons imago.
Dat heb ik voor de zoveelste keer de media en werkwillige horen verkondigen.
Deze vingerwijzing getuigd van weinig vooruitziend intellect.
Dat de oorlogsverklaring tot onze koopkracht een nefast is voor in hoofdzaak de lokale economie is in landen zoals Spanje, Griekenland, enz… reeds aangetoond.
De werkwilligen zijn blijkbaar media-gestuurde kuddedieren die zich niet realiseren dat ook hun tewerkstelling door deze regering aan een zijde draadje hangt.
In tegenstelling tot wat de regeringsleden ons trachten als waarheid op te spelden doet de daling van de algemene koopkracht afbraak aan de tewerkstelling.
Door deze tendens zal de druk op het sociaal stelsel stijgen.

Ik sta 200% achter dit initiatief! Hart boven hard – het zegt letterlijk alles. Er is nood aan mensen die het hart nog op de juiste plaats hebben. Mijn hart gaat uit naar de meest kwetsbaren omdat ik vrees dat die als eerste dupe gaan zijn van het harde beleid dat nu gevoerd wordt. Ik vrees ook dat de kloof tussen arm en rijk nog zal vergroten en het eigen ik nog meer centraal zal staan dan nu al het geval was. Ik hoop echt dat ik het verkeerd heb en onze kinderen/jongeren nog zullen kunnen opgroeien in een ‘hartelijke’ maatschappij (mensen: dat zijn ook WIJ). Het is dus hartverwarmend dat hart boven hard gelijkgestemden samen brengt om SAMEN het verschil te maken – om SAMEN te werken aan een maatschappij waar het goed is om leven. M.P

Vandaag 13 uur aan het piket ter hoogte van de Ghelamco arena gestaan.
Hartverwarmend waren dan ook de aanmoedigingen van de mensen die deelnamen aan de fietstocht georganiseerd door Hart boven Hard. Het is een keer wat anders dan de negatieve reacties van sommige andere niet-stakers.

Samen bouwen aan iets beters.

Jammer genoeg worden de stakingen in een slecht daglicht gesteld. Veel mensen zijn tegen de harde en eenzijdige besparingmaatregelen, maar staan toch niet achter de stakingen.
Zou goed zijn om in het weekend een grote betoging te organiseren naar Brussel om te ijveren voor meer solidariteit! Ik zou meedoen, niet voor mezelf, maar voor de velen die in armoede terechtkomen, voor de gehandicapten, voor de alleenstaanden… Kortom: voor degenen die het moeilijk hebben!
De betoging zou een POSITIEVE boodschap moeten zijn. Een signaal vanuit de bevolking, zodat de regering niet het argument van de vakbonden of van de politieke staking kan gebruiken…
Wie doet mee?

Ik steun hart boven hard om een warme samenleving te bouwen, waarin plaats en steun is voor iedereen van goede wil, werknemer of ondernemer. Zodat we geld goed kunnen besteden aan zij die het nodig hebben en profiteurs op een slimme manier een halt kunnen toeroepen.
Een andere manier dan de kille, confronterende, beschimpende wijze die nu gehanteerd wordt door regerings/partij-leiders.
Staken heeft voor mij geen zin, niemand anders doet mijn werk en overuren zijn als kaderlid niet betaald. Daarom neem ik verlof om een dag met een warm hart te besteden aan zij die mijn aandacht soms moeten missen…

Ik staak wegens een gebrek aan klimaatmaatregelen op alle niveaus. DAT is pas een historische schuld die we onze kinderen en volgende generaties aandoen. En waar ik me diep voor schaam. Vandaar fiets ik mee, langs de stakingsposten, en hoop ik dat dit ook meer in de berichtgeving aangehaald zal worden de komende tijd. Met dank.

Naar aanleiding van verschillende meningen en argumentaties tegen de acties op 15 dec., moest dit me even van het hart. Ik werk in de non profit, meer bepaald de gehandicaptenzorg, daar zullen we vanaf januari aan den lijve ondervinden welke gevolgen de besparingen op de werkvloer hebben. Ik ken al een instelling waar 15 opvoeders moeten verdwijnen door deze besparingen. Er is simpelweg geen geld vrijgemaakt voor de gehandicaptenzorg. Daarom voer ik actie, niet voor mezelf maar uit solidariteit voor mensen die zelf geen stem hebben en onze zorg en stem broodnodig hebben !!!!!!!!! Deze sector wordt doodgezwegen in de media. Hopelijk gaan jullie je licht eens opsteken en tonen jullie hierna “een beetje” begrip voor de acties. Ieder zijn rec

Wij (mens, dier en planten) functioneren enkel dankzij energie. Zonder energie gebeurt er niks. Zowel in de vorm van voeding, elektriciteit, warmte, spirituele verbondenheid…

Mijn Hartenwens is er één van ongelimiteerde energie voor iedereen ! ’t Is niet voor niks dat de zon gelukzalig straalt !

We mogen ons niet meer laten voorliegen dat correcte voeding en energie duur is, duurzame en betaalbare oplossingen zijn er wel degelijk, maar worden bewust tegengewerkt door de organisaties die er alle belang bij hebben om ons dom te houden.

Bezorgde burger Tom.

Ik staak maandag.
Voor alle alleenstaande ouders die elke dag worstelen met hun centen en met de frustratie en wanhoop hun kind dingen te moeten ontzeggen.
Voor alle rusthuisbewoners, mensen met een beperking, jongeren die in een lastige thuissituatie opgroeien, kinderen in armoede, mensen met een chronische ziekte… . Zij zullen het met nog minder moeten doen.
Voor alle jongeren, wiens maatschappelijke en volwassen leven steeds langer wordt uitgesteld.
Voor mijn vader, die al meer dan 40 jaar zich krom werkt op het veld en er nog eens tien jaar moet bijdoen voor een piepklein pensioen.
Voor al mijn collega’s in de zorg, die zorg dragen voor anderen en voor elkaar en elke dag het beste van zichzelf geven.

Ondertussen
Worden de kasseien platgedrukt door schoenen.
Schoenen in de meest uiteenlopende maten en modellen.
Zij nemen het niet langer dat ze
nog twee jaar langer gedragen moeten worden.
En trekken daarom hun stoute ik aan.
Ondertussen
Staan de pantoffels warm voor de haard.
Het laat hen koud.
Indien zij in andermans schoenen zouden staan,
Zouden zij dan weten waar het schoentje wringt?

Saan

voor hen die geen stem hebben omdat ze onze taal niet machtig zijn – hoezeer ze ook proberen…
voor hen die niets liever willen dan te werken – een job,eender welke – maar niet mogen omdat ze onze taal niet machtig zijn…
voor hen die huizen in krotten, waar het water van de muren loopt en ratten de bedden van hun kinderen bevuilen…
voor hen, voor wie elke euro die ze uitgeven er één teveel is…
voor hen die dagelijks vechten om hier te overleven en toch dankbaar zijn omdat hier geen bommengeweld op elke straathoek dreigt…
voor hen die ik dagelijks in de ogen kijk wanneer ik hen mijn taal aanreik als instrument om hier te overleven…
voor hen die niets hebben dan een warm mensenhart…
voor hen wil ik vechten…

Het is angst dat ons dikwijls de das om doet. Angst om te ademen, te bewegen, te dansen, te kijken, te vrijen, graag te zien, te haten, onszelf te blijven. Jammer genoeg triggert deze regering nog meer ons angst gevoel. Laat ons hier tegenin gaan en ons terug open stellen voor elkaar, zonder oordeel. Birgit

Ik ben bang, oprecht bang. Ik zie een groot verzet door vakbonden. Ikzelf ben invalide, voor mij is er geen vakbond die voor me opkomt. Wat als die vakbonden plooien voor een vermogenswinstbelasting ? Dan blijven voor mij nog altijd de verhoging van mijn factuur electriciteit, water, zorgverzekering, busabonnement…en het ocmw legt nu al elke maand bij. Ik heb wegens ziekte al mijn huis verkocht, mijn auto verkocht, al mijn andere kosten herzien, ga al jaren niet meer uit in het weekend, zit lange winters binnen gezien geen auto en geen geld, ben al jaren niet meer naar een beenhouwer geweest of bakker, laat staan naar de markt om een verse vis….Blij dat Hart boven Hard er is, maar hopelijk levert het ook voor de zwakkeren iets op ! xx

I have a dream… niet mijn originele uitspraak, maar toch… ik zou graag leven in een samenleving waar mensen nog kúnnen/mógen dromen! Waar de economie ten dienst staat van de mensen en niet omgekeerd. Waar de regering(en) kiest(zen) voor de menselijke waarden en hiervan dé prioriteit maken. Waar creativiteit, cultuur, samen-doen… voor iedereen toegankelijk zijn. Waar de sterkste schouders de grootste lasten dragen. Waar er échte perspectieven zijn voor jongeren. Waar inspraak en overleg geen lege dozen zijn. Waar hart boven hard staat!
Marc

Er wordt geen rekening gehouden met mensen in de beschutte werkplaatsen. Ze werken aan het minimunloon, eindejaarspremies worden in bepaalde werkplaatsen nog steeds niet volledig uitbetaald(87% i.p.v. 100%).
Ze gaan uitwerken in “normale” bedrijven aan hetzelfde tempo, hetzelfde werk aan een minder loon
De plannen van de vorige regering om deze mensen zelfstandiger te maken worden nog eens voor 2 jaar uitgesteld en dit terwijl ze ook net als alle anderen moeten inleveren

Ik ga komen naar de optocht vandaag en wil er graag ook werkgevers tegen komen die hard werken, belastingen betalen en niet frauderen want zo zijn er veel en die wil ik graag steunen. Wat vinden zij eigenlijk van heel de situatie?

De budgetten van de aidsreferentiecentra zijn met 20 à 30 % verminderd… nooit gezien, en dat in het jaar na het opstellen van een nationaal hiv plan. Voor hulpverleners is dit zeer cynisch. We zullen blijven vechten voor optimale zorg, voor hen die met veel obstakels en discriminaties worden geconfronteerd: hun hiv infectie, hun geaardheid, hun migratieafkomst, hun illegaliteit, hun armoede,…maar we vrezen voor die extra schouderklop , dat luisterend oor, die maakte dat we ‘warme’ zorg konden geven…

Vandaag zag ik een bedelaar, een jonge vader, rillend van de koude. Voor hem en alle andere mensen in armoede kom ik op bij hart boven hard. Ik verdraag de kille onrechtvaardigheid niet meer. Mijn hartenwens : een sollidaire, warme samenveling

Ik heb een hartenwens voor mijn dochtertje. Ik wens dat ze mag opgroeien in en een deelnemen aan een samen-leving waarin het zorgen voor elkaar een erkende, prioritaire waarde is. Als ik de berichten lees over de besparingen, zie ik hoe al die mensen die er via hun werk voor anderen willen zijn, de tegenovergestelde boodschap krijgen. Daar krimpt mijn hart van in elkaar. De kracht van verandering is de kracht van verkilling. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Ik werk in een klein advocatenkantoor. Al bijna 10jaar. Mensen zonder papieren en veel 4de wereld problematiek. Dit doelpubliek heeft niet veel geld. Dus veel pro deo’s. Daar gaat men ook in snoeien…Deze mensen hebben ook rechten en recht op juridische verdediging maar gaan uit de boot vallen.
Sinds 2014 zijn advocaten verplicht 21% BTW te vragen voor grotere associaties geen probleem, kleinere kantoren zijn de dupe. Ik vind dat ik maatschappelijk nuttig werk doe, na een burn_out zag ik mij verplicht 4/5de te gaan werken. Ik verdien 1200€ netto….Geen maaltijdcheques, geen 13de maand

Ik heb 4 diploma’s. Werkte vroeger 10 jaar bij de kinderbescherming in London. Terug in belgie, vind ik helemaal geen werk. Overal de deur gewezen na vragen in sollicitatie gebreken over mijn ‘burgerlijk statuut’: alleenstaande ouder. De vakbond zegt dat ik moet liegen in interviews en bij tekenen van het contract nog eens lieve door te zeggen dat de vader intussen vertrokken is.

Naar wie gaan de intresten van de staatsschuld? …. Juist, naar de rijken. De economen die pleiten om de schuld niet af te bouwen pleiten om nog 50 jaar belastinggeld naar de rijken door te sluizen via de intresten op onze leningen. Dat is pas schandalig! Start met de afbouw van onze schulden en wees sociaal met de volgende generaties!