Onderteken Oktoberverklaring 2019

Onderteken hier: 

Door de ondertekening van de petitie, verklaart u zich akkoord dat Hart boven Hard uw contactgegevens in een bestand bijhoudt, met het oog u te informeren. Conform de privacy-wet van 8 december 1992 hebt u het recht uw gegevens in te zien, te laten wijzigen en eventueel te schrappen. Hart boven Hard is voorts in regel met de GDPR-wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in werking is getreden op 25 mei 2018. Op die manier houdt u de controle over de gegevens die u aan Hart boven Hard hebt toevertrouwd.