Onze ambassadeurs

Image

Naima Charkaoui

Coördinator a.i. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

“Armoede vormt een zware inbreuk op kinderrechten. Armoede heeft immers een impact op het recht op gezondheid, onderwijs, wonen, vrije tijd enzovoort. Het huidig beleid biedt daar geen antwoord op, integendeel: de armoede wordt groter. Als kinderrechtenspeler vinden we het dan ook evident om mee te doen aan de Grote Parade en zo samen met veel anderen te laten horen dat er wél een alternatief mogelijk is.”

Image

Ludo De Brabander

Woordvoerder Vrede vzw

“Hart boven Hard verenigt mensen die het niet langer pikken dat we alles in droge cijfers moeten gieten. De economie moet ten diensten staan van de mens en niet omgekeerd. We willen tonen dat we ons niet langer laten verdelen door winsthonger in een maatschappij van ‘wij’ tegen ‘zij’. We vragen investeringen in mens en milieu, niet in oorlog en peperdure gevechtsvliegtuigen. Ja, we durven dromen van een vreedzame wereld waar iedereen zich thuis voelt en een menswaardig bestaan kan opbouwen. Samen kleuren we een parade! Solidair, voor een alternatief!”

Image

Magda De Meyer

Voorzitster Nederlandstalige Vrouwenraad

“De vrouwenraad neemt deel aan Hart boven Hard omdat we geloven in een ander land : er is een land waar vrouwen willen wonen, waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd, waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse en niet vanzelf een man de leiding houdt, waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw, waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk, waar allen zorgen voor wie hulp behoeven en ’t brood verdienen met maar 5 uur werk.”

Image

David Murgia

Comédien

“Nous n’espérons pas, nous faisons déjà. Les utopistes sont ceux qui pensent qu’on peut continuer avec ce modèle de société-ci, de la peur et de la compétition. Nous sommes déjà occupés à créer et vivre tout autre chose.”

Image

Eva Brems

Hoogleraar mensenrechten UGent

“Ik steun Hart boven Hard omdat ik niet wil aanvaarden dat we dan maar een samenleving van zure individualisten moeten zijn. We zijn met zijn allen en ook elk afzonderlijk veel betere en warmere mensen dan de politiek ons voorhoudt.”

Image

Corinne Martin

Présidente de la Fédération des étudiants francophones

“On sent que dans Tout Autre Chose, les jeunes générations prennent une place importante. Une génération qui ne croit plus aux partis comme force de changement, et qui a besoin de travailler sur plusieurs thématiques à la fois pour sentir une cohérence dans leur engagement.”

Image

Koenraad Coppens

Voorzitter kwb

“De eerste berichten rond de aanpak van de sociaalculturele sector waren niet eens alarmerend te noemen, ze waren ronduit destructief. En als wordt de soep nooit zo heet gegeten, de toon werd meteen gezet. Werknemers zullen de crisis betalen, de zachte en publieke sector zal het bekopen. Nochtans werd het kwb 100-puntenplan aan alle politieke partijen bezorgd en lazen ze het met veel interesse…alvorens het weg te gooien of nog erger, gewoon te vergeten. Alleen, burgers en organisaties laten zich niet zomaar in een hoekje zetten, ze tonen niet alleen veerkracht en strijdvaardigheid. Het is wat ons middenveld zo uniek maakt. Hart boven hard is zo’n initiatief, spontaan ontstaan, met een zelden geziene drive om echt het verschil te maken, niet voor eigen rekening, maar voor deze van een hele gemeenschap met een duidelijke boodschap. Met een mengelmoes aan organisaties en mensen met een groot hart. Ook kwb verkiest het hart van solidariteit en duurzaamheid boven het hard van inperken van uitkeringen en belastingvermijding.”

Image

Wim Opbrouck

Kunstenaar

“Voorwaarts! Niet bang zijn! De barricaden op! Er is nog hoop.  Wij kunnen het nog halen op het einde der tijden. De kunst kan de wereld niet redden, maar het kan de wereld die het tot onderwerp heeft wel veranderen, al was het maar voor even, voor de duur van die ene voorstelling, ergens in een theater, ergens in dit land. Ik wil dat zo graag blijven geloven. Dat de kunst het wint van de barbaren. Mijn hartenwens is dat de cultuur tot het fundament van de samenleving blijft behoren. Samen met de burgerbeweging, ‘pour le devoir de mémoire’. Op naar de Grote Parade!”

Image

David Van Reybrouck

Schrijver

“De Grote Parade wordt een Afrikaanse rouwstoet voor een zotgedraaide economie, een onrechtvaardige fiscaliteit en een doof geworden politiek. Leve de waardigheid!”

Image

Rudy De Leeuw

Voorzitter ABVV

“Hart boven hard is een belangrijk initiatief dat we allemaal heel erg moeten koesteren. Met z’n allen gaan we voor een warme samenleving. Samen met alle middenveldorganisaties, met de gezinnen, de kunstenaars, de jongeren, de werknemers… Want samen zijn we zoveel sterker en samen dwingen we de regeringen een koerswijziging in te zetten… naar een socialer beleid dat voor iedereen goed is. Stuk voor stuk getuigen de maatregelen, uitspraken, ideeën, ‘proefballonnetjes’… van deze regeringen van een maatschappijvisie die haaks staat op de waarden van het ABVV. Meer nog, zij gaan regelrecht in tegen alles waar de vakbonden voor staan. Bijna elke gelegenheid wordt te baat genomen om met de meest liberale, de meest anti-werknemers en de meest anti-sociale maatregelen, dit land en zijn inwoners te schofferen”.

Image

Jan Goossens

Directeur KVS

“Samenleven in onze grote en multiculturele steden: het is een werk van iedere dag, waarin gedreven mensen in diverse sectoren een sleutelrol te spelen hebben. Artiesten en cultuurwerkers, sociale en welzijnswerkers, onderwijzers en leraars: allemaal hebben ze daartoe een wezenlijke bijdrage te leveren. Tegelijk kunnen we er niet omheen dat net deze mensen en hun sectoren in het vizier komen van de huidige regeringen en hun steeds individualistischer visie op onze samenleving. Hart boven Hard legt de vinger precies waar het vandaag pijn doet: op de onwil en het onvermogen van teveel van onze politici en beleidsmakers om te denken, spreken en handelen ‘in het nut van het algemeen’. Dat algemene belang vraagt solidariteit, empathie en gelijkwaardigheid, ten aanzien van al wie hier woont en werkt of zou willen werken, of je man of vrouw, jong of oud, gezond of ziek, blank of zwart, Nederlandstalig of anderstalig bent. Voor die waarden en principes moeten een samenleving en overheid ten allen tijde opkomen en garant staan, daarvoor loont het steeds weer de moeite de straat op te trekken, zeker en vast op 29 maart, en al helemaal onder impuls van een brede, diverse en genereuze burgerbeweging als Hart boven Hard.”

Image

Patrick Vanouplines

Voorzitter VVBAD

“De sector bibliotheken, archieven en documentatie wordt bijzonder hard geraakt door de geplande besparingen. Is dit het einde van het Vlaams bibliotheekbeleid? Is dit het einde van de verwezenlijking van het recht op toegang tot informatie voor iedereen? Is dit het einde van de lokale samenwerking tussen bibliotheken, cultuurcentra, onderwijs en welzijn?
Dat alleen al zijn voldoende redenen om massaal op straat te komen tijdens de Grote Parade: als gebruiker van een archief, een openbare bibliotheek, een bibliotheek van een wetenschappelijke instelling, als onderzoeker, leerling of student, …”

Image

Gie Goris

Hoofdredacteur MO*

“Het financiële kapitalisme. Het neoliberale dogma. Begrotingsdiscipline. Zoals de eskimo’s vele woorden hebben om sneeuw te benoemen, zo breidt onze woordenschat om de sociaal-economische verwoestijning te beschrijven ook steeds uit. Gelukkig zorgt Hart Boven Hard voor een oase:  een plek waar mensen, die tegen de onvermijdelijk geachte richting ingaan, elkaar treffen, inzichten en toekomsttrajecten uitwisselen, energie opdoen en samen verder gaan. ‘De weg is lang en kent ook eenzaamheid’, zong Bots al in de jaren zeventig. ‘Maar mensen voer de strijd / niet alleen.’ Dat lijkt me een uitstekend refrein als de karavaan straks als Grote Parade door de hoofdstad trekt.”

Image

Hafida Bachir

Présidente de Vie Féminine

“Si Tout Autre Chose arrive à mettre en relation les groupes locaux des organisations et les groupes locaux citoyens liés au mouvement, on a gagné. L’important c’est que nous nous mettions ensemble, femmes et hommes, en se renforçant les uns les autres. Les mesures d’austérité touchent en priorité les femmes et ce dans de nombreux secteurs, c’est pourquoi pour nous il a toujours été important d’être transversal. Nous nous retrouvons donc très bien dans Tout Autre Chose”

Image

Lilith Roggemans

NATIONAAL VERANTWOORDELIJKE VIVA-SVV

“Als vrouwenvereniging zijn we bezorgd om de gelijke kansen van vrouwen. De maatregelen die onze Vlaamse en federale regering voor ons in petto hebben zullen vrouwen harder raken dan mannen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen maar doen toenemen. Hart Boven Hard doet ons nadenken over positieve alternatieven in plaats van de te vaak gehoorde mantra ‘er is geen alternatief’.”

Image

Jonathan Chevalier

Nationaal secretaris Joetz vzw

“De jongeren vandaag zijn onze verzekering voor morgen! De toekomstige generaties zullen moeten instaan voor de financiering van onze sociale zekerheid en onze pensioenen, jongeren zullen de samenleving in de toekomst vorm moeten geven. Daarom vindt JOETZ het belangrijk te investeren in kinderen en jongeren via onderwijs, jeugdwerk, jeugdcultuur, maatschappelijk werk en integratie, internationale uitwisseling,…”

Image

Leen Van Vaerenbergh

Nationaal secretaris Chirojeugd Vlaanderen

“Onze hartenwens is een samenleving die alle kinderen en jongeren gelijke kansen biedt. Gelijke kansen op degelijk onderwijs – ongeacht je achtergrond – waar kinderen kunnen opgroeien tot wereldburgers. Vrije ruimte voor iedereen, waar je onbezorgd jong kan zijn met (groene) speelruimte, (eigen) lokalen voor jeugdverenigingen, speelbossen, … We willen een samenleving die jong engagement in het jeugdwerk stimuleert. Jongeren moeten kansen krijgen om te organiseren en experimenteren. Jong zijn en spelen is geen overlast. Met deze boodschap stappen we mee in de parade van Hart boven Hard. We geven een positief signaal en kiezen voor een toekomst voor de jeugd en voor een warme samenleving!”

Image

Fikry El Azzouzi

Schrijver

“In een wereld waar het individu steeds meer de norm wordt. Waar men op zombiaanse wijze op zoek gaat naar instant-geluk. In een wereld waar iedereen een steeds snellere vervaldatum begint te krijgen. Waar men verlangt naar meer en men steeds minder denkt aan medelijden. Het is die wereld waar Hart boven Hard tegen wil strijden.”

Image

Marie-Hélène Ska

Algemeen Secretaris ACV-CSC


“Parce qu’il ne peut être question de se résigner. Parce que nous croyons que la culture, l’éducation sont des éléments au fondement du vivre ensemble et que la culture, l’éducation, les services collectifs et les services publics sont des éléments fondamentaux pour le développement d’une société. Parce que chacune, chacun se doit d’être acteur de sa propre vie. Parce que nous croyons à la force de l’émancipation citoyenne des discours qui nous enferment dans l’absence d’alternatives. Parce que nous avons résolument besoin de tout autre chose, bon vent!”

Image

Fred Mawet

Ex directrice du CIRA, Directrice de Changement pour l’égalité


“Les mesures d’austérité en Belgique sont injustes et inefficaces. Le débat économique est beaucoup plus simple qu’on essaye de nous le faire croire. Alors oui, s’il faut réexpliquer la critique de l’austérité mais autrement, on 6ef era, partout jusqu’à ce que le discours dominant sera définitivement contrebalancé.”

Image

Paul Callewaert

Algemeen Secretaris Socialistische Mutualiteit


“Jong of oud. Ziek of gezond.  Arm of rijk.  Iedereen telt mee. Altijd.
Dat is de missie van de socialistische mutualiteiten.
Daarvoor werken onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit met veel engagement.
Maar met groei als énige doel, besparingen als énige middel en ‘elk voor zich’ als énige logica krijgen we deze missie niet gerealiseerd.  Solidariteit is de sleutel om iedereen een plaats te geven in een warme samenleving.
Dat is precies waar Hart boven Hard Vlaanderen wil van overtuigen én daarom doen we mee met de grote Parade!”

Image

Josse De Pauw

Schrijver


“‘Beeld je het eens in’, zei mijn moeder. Er liep snot uit zijn neus en zijn kleren waren te versleten om weg te geven. Ik had de jongen aangewezen en uitgelachen om hoe hij eruitzag. Ze werd boos, mijn moeder, terwijl ik vond dat zij en ik toch aan dezelfde kant stonden. Ze wreef al zeven jaren lang het snot onder mijn neus weg tot die gloeide, elke scheur of loshangende draad werden nog voor de nieuwe zonsopgang hersteld. Ze kon het niet hebben dat ik er zo bijliep. Ik had bij het uitlachen van de snotneus haar goedkeuring verwacht. ‘Beeld je het eens in’, zei ze bestraffend.

Ik ben ouder nu en ik zou het elke dag wel willen schreeuwen: ‘Beeld je het eens in!’”

Image

Rachida Aziz

Modeontwerpster


“Hart boven Hard schrijft geschiedenis. Plots ontdekken gewone burgers, verenigingen en organisaties hun eigen kracht. Ze beseffen dat ze een stem hebben en dat ze niet alles lijdzaam moeten ondergaan. Het neoliberalisme is een wereldwijde plaag waar iedereen onder lijdt, behalve de 1 procent. Het klimaat gaat naar de haaien. De sociale zekerheid brokkelt af. Oorlogen jagen mensen op de vlucht. De enige manier om daar iets aan te doen is dat mensen zich op nationaal en internationaal vlak organiseren. Hart boven Hard begint dat werk op nationaal vlak. Met alles wat roert in landen als Spanje en Griekenland, in de Arabische wereld, in Afrika, Zuid-Amerika en Azië, kan het een trampoline zijn om ook op internationaal vlak iets in beweging te zetten.”

Image

Patrick Develtere

Voorzitter Beweging.net


“Uitgeput ploft een alleenstaande moeder in haar versleten zetel neer. Ze wil wel een nieuwe zetel kopen, maar daar is na het betalen van facturen en huishuur geen geld meer voor. ‘Het hoofd boven water houden, is al moeilijk genoeg’, vindt ze. Net voor ze in slaap valt, vat ze haar week samen in haar dagboek: ‘Work. Eat. Sleep. Repeat.’
Het antwoord om uit de impasse te geraken, althans volgens sommigen? ‘Harder. Better. Faster. Stronger.’ Degoutant, maar helaas realiteit. Waar stopt het? We zullen samen nog harder en nog beter stop moeten roepen tegen die onzin, zeker als sommige middelen een doel op zich worden.

Als harde middelen een doel op zich worden, vervaagt het doel. Dat doel is voor beweging.net heel duidelijk. En we blijven op dat doel hameren, samen met iedereen die er ook van overtuigd is. Beweging.net wil een kwaliteitsvol leven voor álle mensen, waarbij het doel nooit de middelen heiligt, waar Hart boven Hard komt. Die boodschap dragen we op 29 maart uit, elke organisatie vanuit zijn specifieke invalshoek. Heel graag tot dan!”

Image

Jean-Yves Laffineur

Directeur du festival Esperanzah!


“Nous sommes davantage dans une bataille culturelle, que dans un combat d’idée. Il faut déconstruire le discours dominant et donner aux gens la possibilité d’imaginer, de créer et de vivre autre chose. Nous avons besoin d’être créatif, original, spontané. Parfois la communication des organisations est usée mais si le fond est pertinent, c’est là où Tout autre chose doit intervenir.”

Image

Michel Genet

Algemeen Directeur Greenpeace Belgium


“Er is maar één planeet Aarde.
We moeten blijven geloven in die ene grote droom die de grenzen van “mijn geld, mijn huis, mijn volk, mijn organisatie, mijn doelstellingen” overstijgt. Het gaat over ons allen, het gaat over samen.
Het gaat over sociale rechten, over vrede, over landbouw, over cultuur, over welzijn, over recht op geluk, over ….
Om dat alles te realiseren hebben we een gezonde planeet nodig.
Niet langer de planeet uitpersen of opvullen met gif. Bio-logisch, eco-logisch…
En alleen samen kunnen we dit voor mekaar krijgen.”

Image

Sofie De Graeve

Woordvoerster VOK


“Besparingen blijken overal in Europa nefast voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Besparen op maatschappelijke dienstverlening raakt vrouwen dubbel: als werkneemster in een bij uitstek vrouwelijke sector én op het thuisfront. Het afwentelen van zorg op de gezinnen zal vooral op de schouders van vrouwen terecht komen. Dat verzwakt hun sociaal-economische positie. En wie een onderbroken loopbaan heeft, wordt nog meer dan voorheen afgestraft door de hervormingen in de sociale zekerheid. Als Vrouwen Overleg Komitee sluiten wij aan bij Hart boven hard om te tonen dat er een alternatief mogelijk is, een alternatief dat wel de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en voor alle vrouwen en mannen garandeert.”

Image

Frederic Vanhauwaert

Algemeen Coördinator Netwerk tegen Armoede


“Wij willen een beleid dat investeert in mensen in plaats van hen uit te sluiten. Een beleid dat werk maakt van inkomens boven de armoedegrens in plaats van uitkeringen net onder die grens te brengen. Een beleid van kansen op arbeid in plaats van discriminatie en uitsluiting. Een beleid voor betaalbare (sociale) huurwoningen in plaats van huurders aan hun lot over te laten Een beleid dat werk maakt van betaalbare en toegankelijke zorg in plaats van financiële en andere drempels op te werpen. En wij willen een beleid dat alle mensen, ook wie in armoede leeft, met respect benadert, zonder vooroordelen en simplistische veralgemeningen.”

Image

Bogdan Vanden Berghe

Directeur 11.11.11


“Belgie is geen eiland. Van onze politieke verantwoordelijken verwachten we dan ook een visie met ambitie om wereldwijde uitdagingen als armoede en klimaatopwarming aan te pakken. Het omzetten van die visie vergt interventies in vele beleidsdomeinen, maar zal zeker ook middelen vereisen. De opeenvolgende bezuinigingen op het budget ontwikkelingssamenwerking tijdens de vorige en de huidige legislatuur getuigen van weinig solidariteit en zijn voor de noord-zuidbeweging onaanvaardbaar. Daarom stappen we mee in de Grote Parade van Hart boven Hard”

Image

Nigel Williams

Stand-Up Comedian


“De trend is om mensen die vechten voor een eerlijke verdeling van de lasten af te schilderen als ‘oubollig’ en niet ‘in touch’ met de realiteit, maar de echte realiteit is dat hier in de rijke ‘eerste wereld’ nooit meer genoeg jobs zullen zijn voor iedereen die werk zoekt. ‘Oubollig’ is de oude wetten van het keiharde kapitalisme steeds toepassen in een wereld die grote delen van de bevolking uitsluit en op de schroothoop gooit. Waar zijn de visionaire politici? Steeds horen we ‘er is geen geld’, wat een idiote onzin, er is geld genoeg om een nieuwe visionaire toekomst te bieden, het is enkel een kwestie van dat geld beter te verdelen, met het oog op de toekomst van iedereen en niet op de egoïstische plannen van enkelingen.”

Image

Vera Dua

Voorzitster BBL


‘Bond Beter Leefmilieu steunt Hart boven Hard omdat wij sterk geloven in de kracht van een burgerbeweging. Een gezonde leefomgeving, een stabiel klimaat, een rijke biodiversiteit, propere lucht en aangename woonwijken, dat hebben de mensen nodig! Veel actieve burgers nemen al initiatieven om hun buurt, hun straat leefbaar te maken. Maar het beleid blijft aan de kant staan. Wanneer gaat men nu eindelijk naar een hogere versnelling overschakelen? Ons geduld geraakt op…’

Image

Bleri Lleshi

schrijver


“We kunnen de mensen en onze samenleving alleen sterker maken als we bewust worden van het feit dat elk van ons een rol kan spelen in het tot stand brengen van alternatieven.”

Image

Arnaud Zacharie

Secrétaire Général du CNCD 11.11.11


“Le gouvernement fédéral devrait faire 14 milliards d’économie d’ici 2019. Il ne faut pas grand chose comme mesure juste pour combler ce trou : une taxe sur les plus-values boursières (2 milliards d’euros par an) ; le coût des intérêts notionnels est de 6 milliards d’euros par an ; la fraude fiscale est estimée à minimum 8 milliards d’euros par an. Faites le calcul, les alternatives existent, il faut que la population se les approprie dans le débat public. Tout Autre Chose c’est aussi rendre ces alternatives évidentes.”

Image

Christophe Lambrechts

Verbondscommissaris Scouts en Gidsen Vlaanderen


“De nationale leiding wil met deelname aan deze optocht een pedagogisch signaal geven om stil te staan bij de warmte in onze samenleving. Zo hoopt ze groepen te inspireren tot een debat over de rol van jeugdbewegingen vandaag en morgen. Inhoudelijk sluit dit aan bij de missie waarmee “scouts en gidsen luidop dromen van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld”. ”

Image

Corry Maes

Nationaal Verantwoordelijke S-plus vzw


“Onze bevolking vergrijst en dit roept kosten op. Maar kijken we naar onze ouderen alleen als een last of zijn er ook baten? Investeren in actief ouder worden is werk maken van ouderen die constructief aan een samenleving deelnemen. Actief ouder worden is ook een boodschap naar de jongere generaties. Zij moeten vandaag reeds nadenken over hoe ouder worden en de gevolgen hiervan.”

Image

Jan Renders

VOORZITTER VLAAMS WELZIJNSVERBOND


“In de besparingslogica wordt de verantwoordelijkheid van zorg en welzijn steeds meer bij het individu gelegd. Geleidelijk sluipt de privatisering ook in de sector van zorg en welzijn. Wie sterk is en voldoende middelen heeft kan hierop inspelen. Maar kwetsbare mensen komen steeds minder aan de bak. De afbrokkeling van de solidariteit wordt zo van overheidswege in de hand gewerkt. Dat is nefast. Een goede overheid blijft investeren in méér welzijn voor de mensen. Een gelukkige samenleving bemoedigt solidariteit.”

Image

Francesca Vanthielen

Presentatrice


“Ik had een eye-opener nodig om te zien waar onze maatschappij op afstevent. Bij mij gebeurde dat tijdens het lezen van het boek Identiteit van Paul Verhaege. Hij legt haarfijn uit dat we er succesvol in geslaagd zijn om de oude politieke cultuur te vervangen door een modern, meritocratisch systeem. Maar hij laat ook inzien dat de wijzer héél erg doorslaat naar een hard, individualistisch neoliberaal discours. Ik hou van de gulden middenweg. En daarom stap ik mee. Daarom steun ik Hart Boven Hard.”

Image

Felipe Van Keirsbilck

Secrétaire général CNE


“Là où Tout Autre Chose – Hart boven Hard amènent véritablement un vent frais en Belgique, c’est que les deux mouvements connectent citoyens et organisations. C’est un défi, mais ça ne fonctionnera pas l’un sans l’autre.”

Image

Ico Maly

Dr. In de Cultuurwetenschappen, Universiteit Tilburg – RITS Brussel


“Onze regering lijkt maar niet te vatten dat het volk mort, kreunt en in verzet komt. Het is daarom nodig dat we nog eens massaal, luid en duidelijk nee zeggen tegen dit beleid. Maatregel na maatregel wordt onze welvaartstaat verder ontmanteld. Er wordt een structurele herverdeling gerealiseerd van de armen en de middenklasse naar een kleine elite. Het is noodzakelijk dat we  onze rol van democratisch burger opnemen en deze regering een halt toe roepen. Het is tijd om hen een lesje in democratie te leren: de macht die zit bij het volk, bij ons dus en dit volk zegt op 29 maart niet alleen nee tegen deze regering, ze roept op voor een alternatief. Ze roept op voor een echte democratie, voor gelijke rechten voor elkeen in deze samenleving los van afkomst, nationaliteit, taal, statuut, religie, seksuele voorkeur, … Het is tijd voor een alternatief voor deze dolgedraaide neoliberale economie die de planeet om zeep helpt. Het is tijd voor een humanistisch, ecologisch en democratisch alternatief dat niet de winst centraal stelt van enkele, maar de winst van iedereen in de wereld. Het is tijd dat ook u, beste burger, erbij bent om uw stem te laten horen. Tot dan!”

Image

Mieke Peeters

Algemeen voorzitster OKRA


“Wie zal er morgen voor mij zorgen?” is een vraag die veel ouderen zich vandaag stellen. Een verhoging van de pensioenleeftijd en het bevorderen van het effectief langer werken ontnemen veel familieleden de kans om zich vrij te maken voor een warme mantelzorg. De druk op de professionele opvang van kinderen en ouderen zal verhogen, terwijl uit de wachtlijsten nu al blijkt dat niet voldaan kan worden aan de basisnoden van de bevolking. De noodzakelijke zorgverlening dreigt onbetaalbaar te worden o.a. door de steeds sterker wordende commercialisering, waarbij de aandeelhouder centraal staat, in plaats van de zorgbehoevende.”

Image

Jos Geysels

Voorzitter 11.11.11


‘De begrotingen van de regeringen zullen binnenkort misschien in evenwicht zijn maar de samenleving dreigt uit balans te geraken.  De  1O hartewensen van ‘Hart boven Hard’  bevatten genoeg concrete en realiseerbare voorstellen  om de aarde kouder en de samenleving warmer te maken’.

Image

Ann Vermorgen

Nationaal secretaris ACV


“Werkbaar werk, eerlijke fiscaliteit, samen rijk, doe de democratie… allemaal hartenwensen die recht uit het hart komen. Maar jammer genoeg kunnen zij op weinig sympathie rekenen van deze regering die zich eenzijdig richt tot ondernemers en vermogenden. Ze serveert met haar ongeziene harde aanval op ons sociaal model water en brood voor werknemers en uitkeringsgerechtigden. En stijgende winsten voor wie al heeft.

Net daarom is het zo belangrijk dat burgers, gezinnen en organisaties deze club van neoliberaal geïnspireerde scherpslijpers interpelleert over waar het grondig scheef zit. En warme hartenwensen formuleert voor een gezonde en solidaire samenleving. Tonen waar het fout zit en alternatieven formuleren, ook dat is de doe democratie! Deze hartenwensen zal het ACV op 29 maart mee uitdragen. Om klaar en duidelijk met velen anderen te laten horen dat een alternatieve marsrichting bestaat. En “tout autre chose” meer dan ooit aan de orde is.”

Image

Saïd Boumazoughe

Rapper NoMoBS


“Mohammed of Peter, we lopen allemaal dezelfde meter!”