Over

Wat is HART BOVEN HARD?

* Een groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties samenbrengt: wij maken ons zorgen over de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. We verzetten ons tegen een al te economische kijk op onze samenleving. We verdedigen solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen. We werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is.

* Een slogan voor iedereen die de Alternatieve Septemberverklaring van HART BOVEN HARD heeft getekend. Ondertekenaars laten het logo en het verhaal van HART BOVEN HARD zien in hun eigen activiteiten. Zo geven we samen één signaal vanuit welzijnswerk, cultuur, onderwijs, minderheden, verenigingen, jeugdwerk, vakbonden, …

* Een langer lopend streven naar het verbinden, het verbreden en het verdiepen van een meer menselijke blik op onze wereld. Over maatschappelijke domeinen heen willen we het bewustzijn sterken dat groei niet het enige doel kan zijn, en ‘elk voor zich’ niet het enige middel. Onze tien ‘hartenwensen’ gaan voor een heel andere samenleving.

HART BOVEN HARD – de start

HART BOVEN HARD startte op in augustus 2014, na de eerste gelekte besparingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering Bourgeois I. Op initiatief van cultuurjournalist Wouter Hillaert en uitgever Hugo Franssen kwamen burgers en vertegenwoordigers uit allerlei sectoren een paar zaterdagen samen om een gezamenlijk antwoord te bespreken.

Dat werd ‘de Alternatieve Septemberverklaring’: een pleidooi tegen de ongelijkmatige besparingen op vooral gezinnen, organisaties en overheidsvoorzieningen, en voor meer ambitieuze investeringen in de vele sociale en ecologische uitdagingen in België. De Septemberverklaring van HART BOVEN HARD werd op 23 september gepubliceerd in De Morgen en bij het parlement overhandigd aan minister-president Geert Bourgeois. Dezelfde avond vonden er in Gent, Brussel en Antwerpen tegelijk druk bijgewoonde discussieavonden plaats. Een maand later, op 20 oktober, discussieerden ook honderden burgers in acht kleinere steden over het regeringsbeleid. HART BOVEN HARD was officieel geboren.

INTUSSEN…

 • Hebben meer dan 20.000 burgers en 1.500 organisaties onze Septemberverklaring ondertekend.
 • Verzamelden we al drie maal voor onze ‘denk- en uitwisselag’. Op de zogenaamde ‘Hartslag’ denken we telkens met een 400-tal ondertekenaars na over de toekomst van de beweging. Hartslag 1, 2 en 3 vonden respectievelijk plaats 25 oktober 2014, 9 mei 2015 en 12 december 2015.
 • Zijn in al 20 steden lokale kernen van Hart boven Hard actief. Neem een kijkje op de lokale pagina’s.
 • Startte op 10 december 2014 ook onze Franstalige tegenhanger: Tout Autre Chose.
 • Ondersteunde Hart boven Hard allerlei waardevolle acties, van de nationale vakbondsbetogingen en de stakingspikketten, over de acties tegen vrijhandelsakkoorden (TTIP, CETA, etc.) tot de Climate Express in Oostende eind 2015.
 • Organiseerden we kleinere acties en publiceerden we opinies en standpunten over alle thema’s die terugkomen in onze Hartenwensen.
 • Mobiliseerden we samen voor niet één, maar wel twee Grote Parades in Brussel:
  • De Grote Parade op zondag 29 maart 2015 bracht 20.000 mensen samen. Doorregend lieten we daar in een kleurrijke optocht onze tien hartenwensen luid klinken.
  • De Grote Parade op zondag 20 maart 2016 bracht meer dan 25.000 mensen samen. In één grote stroom van alternatieven bewezen we samen dat de samenleving anders kan.

EN WIE BETAALT DAT?

Hart boven Hard werkt zonder structurele middelen.
Voor grote evenementen starten we een crowdfundingcampagne om de kosten te dekken. In het verleden deden we dit al voor de Grote Parade in 2015 en de Grote Parade in 2016. Bekijk de campagnes op deze pagina, telkens werd €33.000 opgehaald. Dankzij jullie! Super bedankt!
Voor de werking naast deze grote evenementen rekent Hart boven Hard op de steun van burgers en organisaties. Veel steun van organisaties krijgen we in natura: de één drukt stickers of badges bij, de andere betaalt de vergaderzalen, nog een organisatie drukt de pamfletten, laat een affiche ontwerpen of draagt de kosten voor de website. Verder gaan we op alle live momenten rond met een collectebus en verkopen we badges voor €2 per stuk.
Als groeiende burgerbeweging wordt het een steeds grotere uitdaging om zonder structurele middelen te werken. Daarom nodigen we iedereen uit om ook los van de grote evenementen een bijdrage te storten.
Draag je Hart boven Hard een warm hart toe? Doe een gift op BE 81 8918 7401 9924 met vermelding ‘Hartelijke steun’.

VERDER…

… is HART BOVEN HARD is ook een paar dingen niet: geen verdoken initiatief van voor de verkiezingen, geen stakersbond, geen partijpolitieke mantelorganisatie, … Lees hier ons persbericht naar aanleiding van onduidelijkheid daarover in de media.

Contact: Wouter Hillaert, 0495/845.706, wouter.hillaert@rektoverso.be