We liggen wakker van jouw pensioen

Waarom ligt Hart boven Hard wakker van jouw pensioen?

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine geeft zelf het antwoord. In de krant De Tijd geeft hij commentaar bij het bericht dat Mypension.be vanaf nu een raming geeft van je toekomstig pensioenbedrag. “Het is een uitnodiging om zelf uw verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de minister. Hij houdt rekening met de kans dat je niet blij zult zijn met de hoogte (of laagte) van je pensioen: “Bent u ontgoocheld over het bedrag dat u ziet, dan kunt u die verantwoordelijkheid opnemen door bijvoorbeeld een aanvullend pensioen op te bouwen, door langer te blijven werken of uw carrière een nieuwe wending te geven, of door studiejaren af te kopen zodat ze meetellen voor uw pensioen”[1].

In één zin legt hij de fundamentele politieke keuze van de regering bloot.

  1. Een shift van solidariteit naar trek-je-plan
  2. Een shift van collectieve middelen naar commerciële privéverzekering
  3. Een shift naar nog grotere ongelijkheid.

Heb je niet de middelen om studiejaren af te kopen of je aanvullend te verzekeren? Pech voor jou. Heb je bij het begin van je loopbaan rondjes gedraaid van interims, flexi-jobs, deeltijds werk, werkloosheid? Reken dan maar niet op een leefbaar pensioen. ‘Sterk jong en oud’ is een van de hartenwensen van Hart boven Hard. ‘Creëer waardevolle jobs voor jongeren, één op vijf zit zonder werk! Als gemeenschap gunnen we iedereen dezelfde kansen aan de start, én een evenwichtige oude dag’. De pensioenplannen van de regering wurgen de solidariteit tussen de generaties.

Sterk jong en oud

De minister gaat erg licht over “door langer te blijven werken”. Praat hij wel eens met een bejaardenverzorgster, een poetsvrouw, een buschauffeur, een caissière, een kleuterjuf, een postbode? Wat is de realiteit? Slechts 42 procent van de mannen en 19 procent van de vrouwen hebben een loopbaan van 45 jaar. En alle recente bevragingen tonen aan dat drie op de vier Belgen het niet zien zitten te moeten werken tot 67 jaar.

Mensen die opgebrand zijn wanneer ze eindelijk met pensioen kunnen, worden sneller ziek en hebben de neiging zich uit de samenleving terug te trekken. Jonge, actieve gepensioneerden nemen onbetaald heel wat maatschappelijk nuttige taken op zich. Denk even alle 60- tot 67-jarigen weg uit sportclubs, verenigingen, kinderopvang, mantelzorg, buurtwerkingen én uit Hart boven Hard… Veel activiteiten die mensen verbinden en onze samenleving rijk en zorgzaam maken dreigen in ademnood te komen. En de combinatiedruk voor de jonge gezinnen vergroot wanneer de grootouders ook nog aan het werk zijn. Daar ligt onze regering kennelijk niet wakker van. Wij wel! Daarom steunen we de vakbondseis ‘Pensioen op 65-jarige leeftijd en goede jobs voor jongeren’.

In zijn commentaar op Mypension.be verzwijgt de minister het belangrijkste. Hij werkt koortsachtig aan een totaal nieuwe berekening van onze pensioenen: het pensioen met punten. Eens dat systeem van kracht is zal Mypension.be niet langer een raming in euro’s geven, maar wel in punten. Hoeveel zo’n punt waard is kom je pas te weten op het einde van je loopbaan. Hoe zal dat in zijn werk gaan? Je krijgt één punt per gewerkt jaar aan een gemiddeld loon. Verdien je een jaar 20 procent minder dan het gemiddeld loon, dan levert dat maar 0,8 punt op. De waarde van een punt is gekoppeld aan een aantal factoren waar je geen pak op hebt: de levensverwachting, de hoogte van het gemiddeld loon én de overheidsschuld. Wat betekent dat concreet? Als we langer leven daalt je pensioen. Als het gemiddelde loon daalt door meer flexi-jobs, meer sociale dumping, minder sociale bijdragen, dan daalt je pensioen. Als de staatsschuld serieus toeneemt doordat we nog eens met z’n allen de banken moeten redden bij een nieuwe crisis, dan krimpt je pensioen. Jouw pensioen wordt dus een middel om de begroting in evenwicht te houden. De vakbonden wijzen terecht het pensioen met punten af.

Dat is de vierde shift die de regering voorbereidt:

  1. Een shift van de zekerheid van een collectief opgebouwd recht naar een onzekere toekomst.

Duitsland voerde vijftien jaar geleden een gelijkaardig puntensysteem in. Gevolg? De pensioenen daalden er sindsdien met 10 procent in vergelijking met de loonevolutie. Mooi vooruitzicht! Het wettelijk pensioen in België is nu al veel lager dan in de buurlanden. Eén cijfer ter illustratie: zes op de tien vrouwen in ons land hebben een pensioen van minder dan 1000 euro. Jan Spooren, de pensioenexpert van de N-VA, vindt dat 1100 euro pensioen moet volstaan.[2] Hart boven Hard vindt het niet normaal dat één op zeven inwoners van ons land arm zijn, laat staan dat nog meer gepensioneerden in armoede geraken. Minimum 1500 euro pensioen en alle sociale uitkeringen  boven de Europese armoedegrens, dat is niet meer dan normaal! Onzekere banen voor de jongeren en een onzeker pensioen voor de ouderen, dat is een beschaafd land onwaardig. Bovendien leert de geschiedenis ons dat mensen die onzeker zijn over hun bestaan sneller vatbaar zijn voor de valse veiligheidszang van het rechtse populisme.

 

Eerlijke belastingen en actieve gepensioneerden met een behoorlijk inkomen

De regering wil ons laten geloven dat het niet anders kan want “door de vergrijzing zijn de pensioenen niet langer betaalbaar”. Het gaat maar over een jaarlijkse extra kost van 400 miljoen euro tot 2060, zo berekende de Commissie voor de studie van de Vergrijzing. Toch vreemd dat we de niet-betaalbaar-kreet niet horen wanneer de vennootschapsbelasting fors wordt verlaagd of wanneer aan het licht komt hoe miljarden euro’s wegvloeien naar belastingparadijzen.

Eerlijke belastingen en actieve gepensioneerden met een behoorlijk inkomen: dat gaat hand in hand. Daarom roept Hart boven Hard haar sympathisanten op deel te nemen aan de acties voor die doelstellingen.

  • Antwerp Tax Pride’, voor eerlijke belastingen op 4 december om 9.30u Sint-Jansplein in Antwerpen
  • Ze komen over de brug’, feestelijke actie voor rechtvaardige fiscaliteit op 7 december om 17u aan de viaduct over het Zuidpark in Gent
  • Grote nationale manifestatie voor goede pensioenen op 19 december om 10.30u, Koning Albert II laan, dichtbij het Noordstation . Dit zijn de eisen:

 

[1] https://www.tijd.be/netto/pensioen/Iedereen-kan-nu-zelf-verantwoordelijkheid-opnemen-voor-zijn-pensioen/9955261?highlight=iedereen%20kan

[2] http://www.knack.be/nieuws/belgie/pensioendebat-met-jan-spooren-n-va-en-kim-de-witte-pvda-enkel-de-werkgevers-klagen-niet/article-longread-925597.html

HbH_MarsVoorOnzePensioenen