Ann Olaerts

Van “Hart boven Hard” naar “Hard tegen Hard”? !

Ik heb eigenlijk niks te zeggen, want ik heb vandaag niets nieuws gehoord. Maar omdat

ik hier nu toch ben doe ik een poging. !

De september verklaring kan samengevat worden in vier V woorden: !

Vals, Vlaams, Vaag, Verontrustend: !

1) VALS: in zijn inleiding zegt de heer bourgeois heel geruststellend dat het

gemiddeld inkomen gestegen zijn in vgl. met 1914, 34, 74 en 94. Ik vind dat een

beetje vals als je weet dat de ongelijkheid tussen arm en rijk vandaag nog nooit

zo groot is geweest en alleen maar zal toenemen als men enkel blijft denken in

termen van economische groei.

Het is ook een beetje VALS om de kunst- en cultuursectoren met een kluitje in

het riet te sturen met de belofte dat een ‘bloeiende economie de basis is voor

een bloeiende kunst en cultuur’. Het onderzoek van Pascal Gielen en co had al

duidelijk gemaakt dat het net omgekeerd is.

Het is ook VALS om tegen de vrijwilligers uit het brede socioculturele weefsel te

zeggen dat we allemaal solidair moeten zijn om te kunnen investeren in welzijn,

onderzoek en onderwijs. Waarom lees ik zulk een oproep nergens ten aanzien

van de ondernemers en de grote vermogens?

2) Vlaams: De verklaring blijft ondanks de inleidende internationale geschiedenisles

toch vooral heel erg VLAAMS getint. Alsof we de problemen rondom sociale

ongelijkheid, klimaatverandering, globalisering … hier alleen in Vlaanderen –

onder ons- kunnen oplossen. Het internationaal perspectief is ver te zoeken in

deze verklaring, behalve waar het gaat om de export cijfers nog wat op te

drijven. Van een doordacht internationaal beleid is nauwelijks sprake.

3) De septemberverklaring blijft vooral ook heel erg VAAG. Er zal bespaard moeten

worden, zoveel is zeker. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Voor de kunsten

cultuurwereld is het nog steeds onduidelijk of / hoeveel en hoe er bespaard

zal moeten worden.

4) Met andere woorden de toestand is VERONTRUSTEND . !

Er zal nog veel actie nodig zijn om deze regering op andere gedachten te brengen. We

zullen met nog veel meer overtuiging het middenveld moeten mobiliseren en duidelijk

maken dat en waarom het de moeite loont om te investeren in kunst en cultuur. !

Ik doe een poging om er vier andere woorden, tegenover in de plaats zetten, vier

woorden die Pasen in het kader van de alternatieve septemberverklaring: !

Intens, Internationaal, Integraal, Integer !

1) de beweging die de laatste weken op gang is gekomen mag niet stilvallen. We

zullen onze troepen verder moeten mobiliseren en een INTENSE dialoog (als het

kan), strijd ( als het moet) aangaan met de regeringsleden. En vooral verdere

concrete acties ondernemen.

2) tegenover de enge Vlaamse blik moeten we onszelf durven verhouden tot de

wereld rondom ons, en INTERNATIONAAL durven denken, in ons handelen en

doen. Ook deze beweging moet onder de Vlaamse kerktoren uit en zich laten

inspireren door internationale voorbeelden en op zoek gaan naar internationale

allianties.

3) het is van groot belang om voor een INTEGRALE / geintegreerde aanpak te

blijven kiezen. Vanuit het brede middenveld moeten we samen de menselijke

waarden van onze samenleving blijven benadrukken en niet in eigen sectorale

stellingen terug vallen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Want de verdeel en heers

tactiek is een veel beproefde strategie.

4) Tot slot bepleit ik ook een INTEGERE aanpak. Laat ons zelf niet in de val

trappen van zelfgenoegzaamheid. Laat ons een zelfkritische blik niet schuwen en

onderzoeken wat we alvast zelf kunnen doen om onze eigen transitie kunnen

vorm geven. !

Hopelijk kunnen we zo vermijden dat de slogan ‘hart boven hard’ gereduceerd

wordt tot een ‘hard tegen hard’ aanpak. !!!!

Ann Olaerts , 22 september 2014