Persbericht : Ontstaan van HART BOVEN HARD

PERSBERICHT…

Blijkbaar circuleren er in de pers en op de sociale media een paar misverstanden over onze burgerbeweging HART BOVEN HARD. Die helpen we graag kordaat uit de wereld:

  1. HART BOVEN HARD is géén van bovenaf gestuurd initiatief door vakbonden of grote middenveldbewegingen.

Zoals al vele weken helder na te lezen valt op www.hartbovenhard/over, begon dit burgerinitiatief op zaterdag 16 augustus 2014 – bijna drie maand na de verkiezingen – na een spontane oproep van cultuurjournalist Wouter Hillaert en uitgever Hugo Franssen. Zij brachten losse individuen en vertegenwoordigers van organisaties uit vele sectoren samen om na te gaan of en hoe we uiting konden geven aan onze bezorgdheid rond de aangekondigde besparingsplannen.

Intussen onderschreven meer dan 15.000 mensen en ruim 1000 organisaties onze ‘Alternatieve Septemberverklaring’: de beginselverklaring waarmee HART BOVEN HARD zich officieel lanceerde op 22 september. Vakbonden en vele grote bewegingen maken wel degelijk deel uit van HART BOVEN HARD, maar tegelijk zijn ook nog zoveel andere krachten actief. Dat is juist uniek aan deze verbindende beweging. Met de betrokkenheid van bijvoorbeeld bibliotheken of onderwijsinstellingen reikt HART BOVEN HARD veel breder dan ‘het klassieke middenveld’.

  1. De registratie van www.hartbovenhard.be stond compleet los van de huidige beweging HART BOVEN HARD.

Zoals reeds op 23 september uitgeklaard door De Morgen, bestond de website www.hartbovenhard.be al voor de oprichting van de huidige beweging. Op 28 maart registreerde de koepelorganisatie de Verenigde Verenigingen (van o.a. vakbonden, 11.11.11, beweging.net, jeugdraad, …) de site in het kader van hun ‘Lentetop’ van 24 april, over het belang van verenigingen, in aanloop naar de verkiezingen.

Toen het burgerinitiatief van Hillaert en Franssen een naam moest kiezen, lagen verschillende opties voor: ‘De Tegenstroom’, ‘Triple A’, … en ook ‘Hart boven Hard’. De laatste naam werd uiteindelijk gekozen op de (derde) platformmeeting van zaterdag 6 september, door een 50-tal aanwezigen uit allerlei domeinen.

Uit het verslag: ‘Hart boven Hard klinkt helder en combineert een positieve boodschap met het afzetten tégen een hard beleid. We willen inclusief werken en dus niet te hard overkomen, dat is belangrijk. Het is een goede slogan om mensen mee te krijgen. Bovendien is er al veel denkwerk in gekropen, omdat deze slogan ooit al dienst deed bij een kleiner gelijkaardig initiatief bij ‘de Verenigde Verenigingen’. Omdat het een open slogan voor vrij gebruik is, hebben zij er geen probleem mee als we die slogan terug oppikken.’ De Verenigde Verenigingen gaf ook gratis beschikking over de url van www.hartbovenhard.be, waar de oorspronkelijke inhoud van verwijderd werd. HART BOVEN HARD had en heeft immers nog geen eigen financiële middelen.

  1. HART BOVEN HARD opereert los van partijpolitiek

Als beweging richt HART BOVEN HARD zich niet tegen specifieke politieke partijen, wel tegen een beleid dat ongelijkmatig bespaart, dat neigt naar een samenleving van ‘elk voor zich’, dat sociale basisvoorzieningen wil afbouwen, … Zelf vertegenwoordigen we een brede ideologische waaier. Er zijn binnen HART BOVEN HARD een paar burgers met een partijkaart betrokken, maar die verschillen nogal van politieke kleur.

Net als iedereen zijn ook politici welkom op de activiteiten van HART BOVEN HARD, maar we bieden geen forum voor uitgesproken partijpolitiek. Als politieke of andere partijen ons uitnodigen om HART BOVEN HARD nader te komen voorstellen, gaan we daar graag op in. Er zijn geen structurele banden met deze of gene partij.

  1. HART BOVEN HARD is géén stakingsbeweging

HART BOVEN HARD verzet zich tegen een al te economische kijk op de samenleving, en verdedigt waarden als solidariteit, gelijkheid en zuurstof voor mensen. Vanuit die optiek organiseerden we lokale discussieavonden op 22 september en 20 oktober, de conferentie ‘Hartslag’ op 25 oktober, een symbolische Sinterklaasactie rond fiscaliteit op 6 december, … Telkens verzamelden zich een paar honderd burgers.

Op de diverse stakingsacties van de vakbonden koos HART BOVEN HARD in tien steden voor aanvullende, vreedzame en creatieve acties. Daarmee wilden we het syndicale verzet een hart onder de riem steken, en tegelijk signaleren dat het regeringsbeleid niet enkel werknemers treft, maar ook gezinnen, organisaties en sociale voorzieningen. Iedereen die dit verhaal van onze Alternatieve Septemberverklaring onderschrijft, kan het logo van HART BOVEN HARD mee uitdragen.

Tegelijk blijft er een groot verschil tussen de actiemodellen van de vakbonden, en die van HART BOVEN HARD. Terwijl de vakbonden zich vooral verhouden tot het thema arbeid en tot de federale regering, bespeelt HART BOVEN HARD een veel breder palet, ook bij de Vlaamse regering: ecologie, armoede, internationale solidariteit, diversiteit, lokaal beleid, … HART BOVEN HARD steunt ook andere dan syndicale dynamieken.

  1. HART BOVEN HARD werkt voorlopig zonder eigen middelen

HART BOVEN HARD draait sterk op vrijwilligerswerk. Alle uitgaven gebeurden tot nog toe in natura: de ene organisatie drukt stickers of badges bij, de andere huurt de vergaderzalen, nog een derde drukt de pamfletten, laat een affiche ontwerpen of draagt de kosten voor de website.

Op de live momenten van HART BOVEN HARD werd rondgegaan met ‘de bus’: aanwezigen gaven samen een paar 100 euro aan vrijwillige bijdragen. Sinds december verkopen we onze badges van HART BOVEN HARD aan 2 euro per stuk. In januari komt er een crowdfundingsactie bij burgers en organisaties die HART BOVEN HARD steunen. Pas medio december hebben we daarvoor een eigen rekeningnummer geopend.

KORTOM, HART BOVEN HARD IS…

* Een groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties samenbrengt: wij maken ons zorgen om de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. We verzetten ons tegen een al te economische kijk op de samenleving en verdedigen solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen. We werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is.

* Een slogan voor iedereen die de Alternatieve Septemberverklaring van HART BOVEN HARD heeft getekend. Ondertekenaars laten het logo en het verhaal van HART BOVEN HARD zien in hun eigen activiteiten. Zo geven we samen één signaal vanuit welzijnswerk, cultuur, onderwijs, minderheden, verenigingen, jeugdwerk, vakbonden, …

* Een langer lopend streven naar het verbinden, het verbreden en het verdiepen van een meer menselijke blik op onze wereld. Over maatschappelijke domeinen heen willen we het bewustzijn sterken dat groei niet het enige doel kan zijn, en ‘elk voor zich’ niet het enige middel. Onze tien ‘hartenwensen’ gaan voor een heel andere samenleving.