Structuur Hart boven Hard

Hart boven Hard houdt er als burgerbeweging een heel verscheiden structuur op na. Op deze pagina proberen we u wegwijs te maken in het geheel van nationale teams, werkgroepen, lokale teams, etc.

Alle teams, werkgroepen en lokale groepen staan open voor versterking. Ben je geïnteresseerd om in één van de werkgroepen, teams of lokale groepen mee te werken? Mail gerust naar het betreffende mailadres voor meer info.

Image

ORGANIGRAM

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt maandelijks samen in Antwerpen, op zaterdagmorgen . Dit platform vormt de oudste vergadering van Hart boven Hard, en geldt als ons parlement. Hier worden principiële beslissingen genomen, en krijgen onze basisdiscussies vorm. Telkens zijn er een 50-tal burgers en vertegenwoordigers van organisaties aanwezig. Het hart van Hart boven Hard, dus.

Contact: Angela van de Wiel (angela.vandewiel@samenlevingsopbouw.be)

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Hart boven Hard werkt als uitvoerend orgaan van de  Algemene Vergadering. Hier zitten de teamverantwoordelijken, en een tiental vertegenwoordigers met een breed netwerk en veel bewegingservaring, uit diverse hoeken van onze beweging. Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering.
Samenstelling: Hugo Franssen, Rachida Aziz, Angela Vandewiel, Frederic Vanhauwaert, Elien Sohier, Zalmaj Panjsheri, Bart Verhaeghe, Ilse Hackethal, Saïda Isbai, Dirk Vande Poel, Arno Kempynck, Marijke Persoone, Leen Pollentier, Luk Vandenhoeck, Eric Corijn, Leen Laconte, Robert Crivit en Rudy De Meyer. 

Contact: Arno Kempynck (arno.kempynck@gmail.com)

Communicatieteam

Het communicatieteam doet alles i.v.m. facebook, nieuwsbrieven, website, vormgeving, flyers, …
Contact:
– bestel flyers/affiches/stickers/ect.: materiaal@hartbovenhard.be
– sociale media: socialemedia@hartbovenhard.be
– algemeen: communicatie@hartbovenhard.be

Denkteam

Het denkteam neemt de taak op zich om de inhoudelijke boodschap van de beweging te verdiepen en op punt te zetten.

Contact: denkteam@hartbovenhard.be

Financieel team

Het financieel team buigt zich over de financiën, crowdfunding en verzekeringen.

Contact: financieel@hartbovenhard.be

Actieteam

Het actieteam staat in voor de het uitdenken, mobiliseren en organiseren van acties.
Contact: actie@hartbovenhard.be

Team Kennisdelen

Het Team kennisdelen zet in op de uitwisseling van de kennis die in het netwerk van Hart oven Hard beschikbaar is.
Contact: kennisdelen@hartbovenhard.be

Werkgroep diversiteit

De werkgroep Diversiteit buigt zich over alle inhoudelijke kwesties die Hart boven Hard aangaan in verband met Hartenwens 7: ‘Doe de Diversiteit’. In deze werkgroep wordt de inhoudelijke lijn rond deze thematiek bepaald.
Contact: diversiteit@hartbovenhard.be

Werkgroep lokale voorzieningen

De werkgroep Lokale Voorzieningen buigt zich over alle inhoudelijke kwesties die Hart boven Hard aangaan in verband met de lokale voorzieningen en het lokaal beleid, hier wordt ook de inhoudelijke lijn rond deze thematiek bepaald.
Contact: robert.crivit@telenet.be

Werkgroep wees wereldwijs

De werkgroep Wees Wereldwijs buigt zich over alle inhoudelijke kwesties die Hart boven Hard aangaan in verband met Hartenwens 9: ‘Wees Wereldwijs’. In deze werkgroep wordt de inhoudelijke lijn rond deze thematiek bepaald.
Contact: rudy.demeyer@11.be

Lokale groepen

Lokale verankering is essentieel om te werken aan een samenleving waarin hart boven hard gaat. De lokale teams zorgen voor de lokale dynamiek en het draagvlak van Hart boven Hard.

·   Aalst: aalst@hartbovenhard.be

·   Antwerpen: antwerpen@hartbovenhard.be

·   Blankenberge: blankenberge@hartbovenhard.be

·   Brugge: brugge@hartbovenhard.be

·   Brussel: brussel@hartbovenhard.be

·   Gent: gent@hartbovenhard.be

·   Geraardsbergen: geraardsbergen@hartbovenhard.be

·   Halle: halle@hartbovenhard.be

·   Herent: herent@hartbovenhard.be

·   Klein Brabant: kleinbrabant@hartbovenhard.be

·   Kortrijk: kortrijk@hartbovenhard.be

·   Leuven: leuven@hartbovenhard.be

·   Limburg: limburg@hartbovenhard.be

·   Mechelen: mechelen@hartbovenhard.be

·   Oostende: oostende@hartbovenhard.be

·   Roeselare: roeselare@hartbovenhard.be

·   Waasland: waasland@hartbovenhard.be

·   Torhout: torhout@hartbovenhard.be

·   Turnhout: turnhout@hartbovenhard.be

·   Vilvoorde: vilvoorde@hartbovenhard.be

·   Voorkempen: voorkempen@hartbovenhard.be

·   Westhoek: westhoek@hartbovenhard.be