Structuur Hart boven Hard

Hart boven Hard houdt er als burgerbeweging een heel verscheiden structuur op na. Op deze pagina proberen maken we u wegwijs in het geheel van thematische teams, lokale teams, structurele teams, etc.

Alle teams, werkgroepen en lokale groepen staan open voor versterking. Ben je geïnteresseerd om in één van de werkgroepen, teams of lokale groepen mee te werken? Mail gerust naar het betreffende mailadres voor meer info.
Of kom langs op de volgende Hart boven Hard-dag en leer de beweging van dichtbij kennen: KLIK HIER VOOR DE HBH-DAGEN

Structuur beeld HbH anno 2018

De Hart boven Hard-dag

De centrale ontmoetingsdagen van Hart boven Hard’ers en alle sympathisanten is de Hart boven Hard-dag die vijf keer per jaar plaatsvindt. Op de Hart boven Hard-dagen treffen sympathisanten en reeds geëngageerden elkaar om uit te wisselen, door te praten over de richting die de beweging op moet gaan, en samen beslissingen te maken over de toekomst van Hart boven Hard.
Contact: arno@hartbovenhard.be

 

De Kleine Vergadering

De Kleinde Vergadering is een groep geëngageerden die zicht bezighouden met de lopende zaken, de voorbereiding en opvolging van de Hart boven Hard-dagen en het contact met sympathiserende organisaties. De Kleine Vergadering wordt afwisselend voorgezeten door één van de verkozen leden, nu is dat voor 3 maanden Veerle Duflou. De Kleine Vergadering stuurt ook de enige werknemer van de beweging aan die fungeert als spin in het web van werkgroepen en het secretariaatswerk opneemt en faciliterend en uitvoerend werk doet.
Contact: arno@hartbovenhard.be

 

De thematische werkgroepen

Door de jaren heen werd duidelijk dat Hart boven Hard meer wil doen dan reageren op de actualiteit, en dus probeert de beweging ook op middenlange en lange termijn in te zetten op een aantal thema’s.

Vandaag zijn vier thematische werkgroepen actief die allemaal proberen om rond hun thematiek verbindend, verdiepend en activerend te werken:

Werkgroep Antiracisme (contact: diversiteit@hartbovenhard.be)

Werkgroep Werk en Vrije Tijd (contact: werk@hartbovenhard.be)

Werkrgroep Ongelijkheid (focus op armoede en fiscaliteit) (contact: ongelijkheid@hartbovenhard.be)

Werkgroep Ecologie (opstart is gepland, met een inzet op divestment) (contact: wouter.hillaert@rektoverso.be)

 

De projecten

Wanneer op de Hart boven Hard-dagen plannen worden gemaakt die niet meteen onder de vleugels van één van de thematische groepen passen, dan organiseren geëngageerden zich in tijdelijke projectgroepen om de projecten te verwezenlijken. Vandaag zijn vier projectmatige werkgroepen actief:

Tina en Tamara-tournee: een werkgroep die plannen maakt om een Hart boven Hard-theatertournee te realiseren, met een voorstelling die het vastgeroeste TINA-gedachtengoed (There Is No Alternative, er is geen alternatief) wil doorprikken.
(contact: vitalschraenen@mail.be)
Campagne Hart boven Hard – TAMTAM: We voeren 7 maanden lang campagne samen met de Franstaligen van de campagne TAMTAM (www.campagnetamtam.be) rond de inhoud van Artikel 23 van de Belgische Grondwet, het recht op een menswaardig leven voor iedereen. Meer info: www.hartbovenhard.be/artikel-23/
(contact: campagne@hartbovenhard.be)
Divestment: een werkgroep maakt plannen om in het kader van de breder campagne in aanloop naar de verkiezingen ook een breed initiatief te lanceren waarbij we organisaties, overheden, organisaties en burgers overtuigen om hun geld niet te zetten op banken die investeren in fossiele brandstoffen. We lanceren in de loop van november. Stay tuned!
(contact: stoffelsarne@gmail.com)
CHANGEZ!: Samen met MO*-Magazine biedt Hart boven Hard steun aan het documentaire-project ‘CHANGEZ!’, dat gedurende een jaar maandelijks een reportage maakt rond een belangrijk maatschappelijk thema.
Te bekijken op www.changez.be (contact: info@changez.be)

 

Ondersteunende groepen

Om het werk van de andere werkgroepen te ondersteunen zijn er twee werkgroepen die faciliterend en ondersteunenend werken, namelijk het financieel team en het communicatieteam. Deze werkgroepen buigen zich respectievelijk over het beheer van de financiën en het verzorgen van de communicatie.
(contact: financieel@hartbovenhard.be & communicatie@hartbovenhard.be)

 

Lokale Groepen

De kloppende harten van Hart boven Hard zijn de lokale groepen. Lokale groepen werken aan eigen acties en campagnes die passen binnen de Hartenwensen, en dragen mee de acties en campagnes die door heel Hart boven Hard worden gepland.
(contact: [plaatsnaam]@hartbovenhard.be)

Klik hier voor de lijst met de mailadressen van de lokale groepen!