Vergadering 20 juni 2016

Toekomstweekend:

  • wat is HBH?

  • vragen over werking dagelijks bestuur, is een dagelijks bestuur nodig

  • 4 werkgroepen opgericht die zich snel buigen over onze structuur, verhouding tot de politiek en verkiezingen, lokale werking en verhouding tot middenveld en organisaties.

  • we moeten zowel reageren op actualiteit als een eigen agenda hebben

Discussie over de de strijdperken van Hart boven Hard:

Heb jij al eens nagedacht op welke thema’s Hart boven Hard zich de volgende jaren zou moeten focussen? Overleg erover met jouw werkgroep of lokale kern. Of neem zelf de tijd en doe een persoonlijk voorstel.

Resultaten brainstorm: Strijdperken => strijdperken

1. Superdiversiteit => Holebi / Movement x / integratie personen met een beperking

2. Onderwijs

=> DKO geïntegreerd in lager onderwijs

=> zwemmen op school

=> campagne les over koloniaal verleden

=> campagne les over sociale verworvenheden dankzij vakbonden en sociale strijdperk

=> vaardigheden op school: sociaal en technisch (autorijden – zwemmen)

=> ontbijt op school

=> begeleide studie

=> eindtermen??

=> het HBH-jaar / HBH zomerkamp

=> Antwerpen: HBH-aanbod, afval versus drankautomaten

3. Afbouw sociaal werkgroepen

4. Balans arbeid/leven

=> korte werkweek

=> meer tijd voor gezin, opvoeding, individuele ontplooiing

5. Klimaat

=> bedrijfswagens

=> stadlandbouw – samen tuinen => Antwerpen: Posthof

=> lichten op de leien

=> inzetten op traag verkeer

=> opkomen voor beter openbaar vervoer

=> Antwerpen: groen licht voor alle traag verkeer tegelijk / filmpjes over gevaarlijke fietssituaties / critical mass / fietspunten worden afgeschaft – Nantes: mobiele fietsreparateurs / Doel

6. Inclusie/armoede

=> werk

=> generatie armoede

=> diversiteit

=> geletterdheid

=> digitale kloof

=> toegang tot informatie

=> Antwerpen: samenlevingsopbouw

=> was je er niet bij en geef je graag je feedback: gebruik dit online invulformulier!

Leren argumenteren over TTIP

Op donderdag 7 juli organiseert Hart boven Hard Antwerpen de workshop Leren Argumenteren over TTIP.

Deze vorming is een samenwerking tussen onze Hartenvrienden van vzw Climaxi, beweging voor het klimaat en sociale rechtvaardigheid, en het vormingscentrum van het LBC-NVK.

Het doel van deze vorming:
=> We willen een stevige basiskennis meegeven van wat TTIP en CETA inhoudt en wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de Europese burger. We willen je zelf laten nadenken over hoe dit raakt aan onze Hartenwensen en dus aan onze gedeelde dromen over een betere samenleving.
=> Tegelijk willen wij, onder professionele begeleiding, technieken aanreiken waarmee je leert argumenteren en mensen overtuigen op een manier die je persoonlijk ligt.

Het programma:
18u30: ontvangst
19u00 – 20u00: interactieve presentatie door Mia Roxy (vzw Climaxi): Wat is TTIP? Wat zijn de maatschappelijke consequenties? En hoe raken deze aan onze Hartewensen.
20u00 – 20u30: pauze: reflectie- en ontmoetingsmoment
20u30 – 22u00: Leren Argumenteren geleid door Nouchka Roelants (LBC-NVK): Korte uitleg over gesprekstechnieken gevolgd door een oefensessie (=> rollenspel met doorschuif-systeem per drie). We ronden af met een nabespreking van onze ervaringen

Je kan nog steeds inschrijven per mail naar dieterwijffels@gmail.com

Activiteit rond superdiversiteit

samenwerken met Roze Huis / Cavaria / KifKif

Er is een werkgroepje gevormd, Dieter en Karen trekken.

Wil je meedoen? mailtje naar dieterwijffels@gmail.com

HBH op Manifiesta
HBH heeft een tent op Manifiesta met o.a. een Soundtrack van het verzet.

Meer info over het festival vind je op www.manifiesta.be
Wil je helpen? mailtje naar lebuin.dh@gmail.com

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten