Verslag vergadering 15 februari

Verslag lokale kern Hart boven Hard Herent

15/02/2016

 

Aanwezig: Brigitte De Bal, Kris Van Houdt, Marijke Persoone, Lieve Neukermans, Geertrui Janssens, Dominique Paepen, Elke Plovie, Chris Parmentier

Verontschuldigd:  Willy Verbeeck, Koen Neyens, Dietlinde Oppalfens, Erik Reyntjens, An Crivits.

 

Agendapunten Bespreking Afspraken 
1.     Welkom  Welkomstwoord

Herent in Beeld wil op de hoogte blijven van de acties.

2.     Verslag vorige vergadering19/1/2016 Lijst flyeren door Lieve gemaakt.In de wereldwinkel zijn er ook nog flyers en affiches voldoende beschikbaar.

 

Aanvullingen:

·       Filmpje nog een keertje delen op facebook.

·       Project van Sabine Roefaerts. Voorstel  gedaan om het  voor te stellen op de vergadering van HbH en aan de Grosh.

 

Verslag wordt goedgekeurd.

  

 

 

 

Kris zet op facebook.

3.     Hart boven Hard nationale organisatie ·       Voorbereiding parade volop aan de gang.Afstemming met TAC vraagt wat extra inspanning

·       Veel volk op laatste platformvergadering, ook vanuit de lokale groepen.

·       Vanuit platformvergadering: zoeken om met de parade in de media te komen.

Opdracht naar plaatselijke groepen: doelen stellen naar parade toe en communicatie hierrond voeren.

·       Baseline: Wij zijn de stroom (niet tegenstroom).

Van Noord richting kanaal, langs ‘klein kasteeltje’ , via Molenbeek en terug naar kanaal.

·       5 grote thema’s. Worden op grote zeilen gezet en per blok lopen.

Geen klassieke betoging, maar creatieve optocht. Beelden belangrijk.

·       Er komt nog een paradekrant ter ondersteuning. Meer inhoudelijk dan de flyer.

·       Crowdfunding komt relatief traag op gang. Eerste vooropgesteld bedrag is binnengehaald. Vraag om oproep te delen.

In totaal 33.000 euro op te halen.

·       Wouter Hillaert is woordvoerder en gezicht van HBH. Rachida Aziz als 2de woordvoerder is even buiten beeld.

·       Vanuit het dagelijks bestuur nationaal werd heel het middenveld bezocht. Heel goed onthaald. Jeugdbewegingen blijven wat voorbehoud maken omdat ze niemand tegen het hoofd willen stoten.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten weten aan nationaal waar onze plaatselijke groep op focust.

 

 

 

 

Brigitte verstuurt oproep crowdfunding naar het mailadressenbestand.

4.     HbH-Weekend Leuven  Toneelstuk Hoop kende veel bijval.Lieve heeft deelgenomen aan de tafel rond vluchtelingen. Bijna 30 mensen   namen er aan deel.  De meesten waren betrokken bij de thematiek.

10/3 stadsgesprekken rond vluchtelingen.

Eén van de tafels: met welk beeld wil Leuven naar de parade gaan? Hoe parade bekent maken?

Idee: vertrekkende van Street Art, idee ontstaan rond poppetjes in de Stad. legopoppetjes, knuffel, … met herkenningsteken (met boodschap, lint,…). Op facebook posten om anderen uit te nodigen de poppetjes te zoeken.

Als je het vindt kan je het meenemen en op een andere plaats leggen.

De poppetjes zouden dan meegebracht worden naar de parade om ze te plaatsen op de maquette van een publieke ruimte in de stad. Op 5/3 wordt er een knutselnamiddag georganiseerd in Leuven.

 

Vraag vanuit Leuven of wij meedoen met hen?

We hadden reeds een ander thema gekozen. Wijken we hiervan af of behouden we het thema?

Zichtbaarheid kan verhogen door het samen te doen.

 

Elke werkt aan een onderzoeksproject rond dit thema.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We stappen mee op onder het thema met Leuven: Democratie is de som waarin iedereen meetelt.

 

 

5.     mobilisatie HbH Herent Hoe mobiliseren we zelf rond het thema Democratie is de som waarin iedereen meetelt?We werken met de poppen (zie boven: idee geopperd tijdens WHbH WE Leuven) in de vrije ruimte van Herent, Veltem en Winksele. Om op die manier in’t oog te springen. Elke foto op FB is extra bekendmaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan ook flyeren. Op de flyers plakken we etiketten met het uur van vertrek van de trein in Herent (12.18) en Veltem (12.21)

 

3 maart              station Kortenberg

8 maart               station Herent

10 maart             station Veltem

 

Aan iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk  flyers en affiches te verspreiden.

  

Iedereen werkt hier aan mee.

We starten op vrijdag 26/2 (Herent) en zaterdag 27/2 (Veltem en Winksele).

Foto van maken en op facebook en andere media zetten.

We verspreiden minstens 100 poppen met boodschap van oproep voor manifestatie.

 

Vrijdag 26/2: Lieve, Chris P en Elke verdelen hopen poppetjes

(wie nog wil meedoen melden aan Lieve_neuckermans@skynet.be)

Zaterdag 27/2: Kris, Brigitte, Dominique

(wie nog wil meedoen melden aan brigitte.debal@skynet.be)

 

Wie maakt tekstje: Marijke.

Wie maakt de geplastificeerde kaartjes: Geertrui.

Geertrui brengt de kaartjes naar Lieve en iedereen haalt daar het materiaal op.

 

Lieve maakt stickers. Geertrui helpt plakken.

Stickers bij Lieve op te halen.

 

Brigitte neemt contact met Herent in Beeld en het Nieuwsblad

Marijke zorgt voor promotie in Visie (via Kathy Van Marsenille)

 

We maken Elke beheerder van de FB-pagina. Kris zorgt er voor.

 

Kris maakt een lijst wie wanneer flyert.

(chris vroeg in Herent).

Affiches en flyers: in wereldwinkel verkrijgbaar.

6.     Aanspreken organisaties Jeugdhuis enthousiast tijdens trefmoment van Beweging.net op 13/2.Verder contacten leggen.

Andere organisaties zoveel mogelijk aanspreken.

Brigitte doet oproep naar mailadressenbestand.Lieve geeft adres van iemand van Veltem door.
7.     Werkgroep inventaris Burgerinitiatieven Eén keer samengekomen (Michel G., Elke, Kris en Chris.)Tweede keer even samengezeten met Kris en Chris.

Vertrekken niet van organisaties maar van acties. Aan burgers wordt via mail gevraagd burgerinitiatieven te melden.

Op 1 mei met inventaris naar buiten komen in de vorm van een krantje. Schrijven: Elke, ontwerp: aan Joris Verplancke vragen, foto’s : nog te zoeken.

Prijsuitreiking aan koppelen?

Portaalsite of platform maken ter ontmoeting?

 

De werkgroep krijgt het mandaat om er verder mee aan de slag te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je deze mail krijgt: massaal doorsturen aub.

8.     Varia ·       Oostrem: werkplaats (dagcentrum)  doet een soepverkoop aan een benidictushoeve 1 euro voor 1 liter).·       Samenkomst Nederlandse les voor vluchtelingen op 25/2 om 10.30 u (?) in de Kouter
9.     Volgende bijeenkomst Alternatieve datum: 9/3 bij Kris en Brigitte. Enkel indien mobilisatie op dat moment niet goed loopt.

 

 

31/3 in de Persilstraat 

Te onthouden data:

1/5 : 1 mei markt met stand/actie HbH Herent

2/7: 2de Café Corazon

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten