Verslagen Hartslag 2

Image

 

Beste Hart Boven Hard-sympathisanten,

Op 9 mei kwam een groep van 300 mensen zoals jij en ik samen om zich te buigen over de toekomst van onze beweging. Na de Grote Parade moest de toekomst uitgetekend worden. In een aantal werkgroepen en toespraken werden de hangende kwesties besproken en gezocht naar oplossingen die de meerderheid konden verenigen.

Hiervan werden verslagen gemaakt en we zijn blij ze op deze webpagina met jullie te kunnen delen. Deze verslagen zijn het werk van vrijwilligers end e weerslag van een discussie. Ze zijn informatief naar alle geïnteresseerden, zowel zij die aanwezig waren als de anderen. Het is dus de bedoeling dat ze inspirerend werken, maar niet dat er publiek over gediscussieerd wordt via welk medium dan ook.

Op de Algemene Vergadering van 23 mei werd een nieuw dagelijks bestuur verkozen. Dit dagelijks bestuur werkt aan een jaarplanning, ondersteund door een visie, voor het komende werkjaar. De discussies op de Hartslag 2 en de verslagen ervan vormen de basis voor die jaarplanning. De Algemene Vergadering van juni zal na overleg met de lokale kernen en de nationale teams en werkgroepen die jaarplanning bespreken, aanvullen en goedkeuren. Zo kunnen we met een klare visie en een duidelijk plan de komende maanden van Hart Boven Hard samen tegemoet gaan.

Veel leesgenot

Opmerkingen en vragen, maar één adres: dagelijksbestuur@hartbovenhard.be.

Downloads Hartslag 2

Presentaties

 

Verslagen

Het verslag van de werkgroep armoede hebben jullie nog tegoed, er wordt aan gewerkt…