26 mei: vergadering

Agenda

 1. Verslag van de Algemene Vergadering
 2. Evaluatie Hartslag2
 3. Jaarplan
 4. Evaluatie Actie tegen racisme
 5. Actie-ideeën op lokaal vlak voor Antwerpen
 6. Actie rond Griekse kwestie
 7. Volgende Vergadering: 22 juni, 19u30, Groene Waterman.

Vergadering

 1. Verslag van de Algemene Vergadering
 • Het dagelijks bestuur werd verkozen, de verkozenen zijn:
  • Angela van de Wiel – Samenlevingsopbouw, Lid van het actieteam, lid van de werkgroep diversiteit, voorzitter Algemene Vergadering
  • Hugo Franssen – stichtend lid, lid van het denkteam, voorzitter Algemene Vergadering
  • Luk Vandenhoeck – ACOD VRT, lid van het actieteam, lid van de werkgroep lokaal beleid
  • Robert Crivit – Uit de Marge, lid van de werkgroep lokaal beleid
  • Eric Corijn – VUB, lid van het denkteam
  • Rachida Aziz – Lid van de werkgroep diversiteit
  • Saida Isbai – lid van de werkgroep diversiteit
  • Marijke Persoone – ACV
  • Ilse Hacketal – Samenlevingsopbouw, lid van de werkgroep diversiteit, Hart boven Hard Antwerpen
  • Bart Verhaeghe – De Verenigde Verenigingen
  • Zalmai Panijsheri – lid van Hart boven Hard Antwerpen
  • Arno Kempynck – lid van het communicatieteam, lid van het actieteam, Hart boven Hard Antwerpen
  • Leen Pollentier – Socialistische Mutualiteit
  • Rudy Demeyer – 11.11.11, lid van de werkgroep Wees Wereldwijs
  • Frederic Vanhauwaert – Netwerk tegen Armoede Het dagelijks bestuur is erg aanspreekbaar, steeds te bereiken via dagelijksbestuur@hartbovenhard.be
 • Wouter Hillaert
  zal niet langer deel uitmaken van het dagelijks bestuur, omdat andere verantwoordelijkheden meer tijd vragen en de mentale last van de eindverantwoordelijkheid zwaar werd. Blijft wel woordvoerder, en krijgt de kans de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen indien nodig.
 • Verder
  Er werd een jaarplan gedestilleerd uit de input van Hartslag 2, er werd een hiërarchie tussen de hartenwensen voorgesteld, en de acties over de Lokale Besturen en over Griekenland werden besproken.
   al deze zaken komen later in deze vergadering aan bod.
 1. Evaluatie Hartslag2
  In de groep leeft vooral tevredenheid over Hartslag2. Er zijn belangrijke conclusies getrokken, zoals het prioriteren van bepaalde Hartenwensen.
  Qua strategie wordt er wel één en ander duidelijk, dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
 • Opmerkingen:
  • De creatieve inkleding kon beter, daar moeten we in het algemeen op blijven inzetten.
  • Volgens sommigen blijven de plannen nog wat vaag, sterkere concretisering zou niet misstaan.
  • Streven naar het afsluiten van de werkgroepen met een aantal concrete punten.
  • Meer kleurrijk publiek aanspreken moet ook een doel zijn.
  • Het zou ook iets meer zo mogen zijn dat de mensen die vanuit een beweging komen, niet uitsluitend vanuit hun doelgroep vertrekken.
Image
 1. Jaarplan
  Aan de hand van de input op Hartslag2 werd een jaarplan opgesteld dat geldt als een document dat nog volledig openstaat voor input en discussie.
 • Conclusie die getrokken werden uit de Hartslag
  Het doel van de beweging is:

  • Verbinden (organiseren van losse burgers en losse organiseren met dezelfde bezorgdheden, transversaliteit verzorgen)
  • verdiepen (gaat vooral over het vormende aspect, is dit de samenleving die we willen, blijven zoeken naar geloofwaardige alternatieven)
  • verbreden (verhaal blijven naar buiten brengen)
  • versterken (nog veel mensen kennen ons niet, daar moeten we aan blijven werken)
 • Het voorstel is om de hartenwensen te schakeren in drie verschillende niveau’s
 1. De hartenwensen die wij mee op de kaart zetten, echt alternatieven over willen vormen (hierrond zijn dan ook werkgroepen georganiseerd): leefbare buurt, diversiteit, internationaal beleid.
 2. Er zijn domeinen waar al veel expertise bij anderen zit, over deze thema’s willen we anderen ondersteunen en met hen samenwerken: eerlijke belastingen, stop armoede, eco is logisch.
 3. De hartenwensen waarrond we wel willen ondersteunen, maar we zullen niets zelf ondernemen, hoogstens ervoor oproepen ofzo: doe de democratie, werkbaar werk, sterk jong en oud, samen rijk.
 • Ideeën voor het komende jaar:
  • Verdiepen
   ideeën om te werken aan de inhoud:

   • Boodschap beter onderbouwen en communiceren.
   • In september zouden we werken aan een nieuwe septemberverklaring (‘één jaar hart boven hard’)
   • Drie verschillende teams worden ingesteld rond de prioritaire hartenwensen
   • Denkteam spreekt meer externe experten aan.
   • Besparingswatch
   • Actualiteitswatcher (pool van opiniemakers met kennis van zaken én mensen die dingen aanreiken waar we op kunnen inspelen)
   • Vormingsaabod (kijken wat het aanbod bij de partners is, eventueel via een vormingsdag alles verbinden. Sprekerslijsten zouden ook handig zijn, zodat de lokale groepen weten wie ze kunnen uitnodigen. Mogelijke acties van de lokale kernen: straten generaal van de prioriteiten binnen uw regio opstellen, d.w.z. kijken wat de gevolgen van de besparingen zijn in u regio
  • Verbreden
   ideeën:

   • Er wordt gewerkt aan meer persaandacht
   • Boek over één jaar hart boven hard
   • Hart boven hard – TV (één à twee uur per week, via het internet)
   • Toogfiches (een tool om argumenten die de besparingen verdedigen onderuit te halen)
   • Soundtrack van het verzet (organiseren van het muzikaal verzet, bestaat al in Antwerpen, andere kernen starten er nu ook mee. Facebookgroep: soundtrack van het verzet)
   • Affichecampagne (gewoon het logo, of eerder zoiets als de ‘zonder haat straat’. We zouden het moeten lanceren op een moment dat we kunnen inspelen op een zeker urgentie. Idee: een affiche aanbieden die mensen zelf kunnen personaliseren. Het zou een boodschap moeten zijn die wel sterk is, niet zo vrijblijvend. Er kan ook nagedacht worden over dingen naast de affiches
  • Acties
   ideeën rond acties:

   • Septemberverklaring
   • mars tegen TTIP
   • mars tegen racisme (november)
   • Hartstochten naar de klimaattop in Parijs.
   • Zondag 20 maart de Grote Parade2.
 • Mankracht gezocht
  Wordt nog gezocht:

  • mensen voor werkgroep lokale voorzieningen (campagne rond oormerking mee trekken)
  • mensen om contacten met de klimaatexpress onderhoudt
  • iemand die de fiscaliteit opvolgt
  • mensen die meewerken aan de vormingsgroep
  • mensen om mee te werken aan grote lokale avonden organiseren met sprekers en artiesten (kant en klare avonden) = de tamara-tour (tamara= there are many alternatives ready and available)
  • mensen om mee te werken aan de affiche campagne
  • actualiteitsmanagers
  • mensen die zich willen engageren om mee na te denken over de structuur van Hart boven Hard 
 1. Evaluatie Actie tegen racisme
 • praktisch was het niet volledig goed georganiseerd
 • te weinig volk
 • de actie kaderde niet in een langetermijnproces (structurele visie rond diversiteit ontbreekt)
 • urgentie is op een lager pitje na de Parade, dus als we reageren op zoiets als de uitspraken van Bart De Wever moeten we sneller en effectiever te werk gaan)
 • het was een te klassiek actiemodel (we moeten creatiever uit de hoek komen, en de positieve boodschappen blijven benadrukken)
 • we moeten positieve acties blijven doen, andere reactieve acties kunnen we blijven ondersteunen maar mogen we niet proberen te dragen (daar gaan we aan kapot)
 • We moeten ook het doel van de beweging blijven verduidelijken, zodat mensen onze beweging beter begrijpen. We zijn tegen het besparingsbeleid dat mensen verdeeld.
 1. Actie-ideeën op lokaal vlak voor Antwerpen
 • Lokaal memorandum voor de lokale verkiezingen zou kunnen, tien lokale hartenwensen die concreter zijn (meer groen, meer bibliotheken, …).
 • De politieke spelers staan te springen om eisen op tafel te leggen (ringland, marokkaanse gemeenschap, …), we kunnen daartussen verbindend werken.
 • Het zou ons geloofwaardigheid geven als we eisen kunnen stellen waar we de politiek op kunnen afrekenen, expertise moeten we concreet wel inzetten.
  (Hart boven Hard als procesbegeleider van de maatschappij)
 • Maar we moeten onze tijd nemen, en ook de kleine successen appreciëren.
 1. Actie rond Griekse kwestie
  Hart boven Hard stapt mee in een comité ‘Samen met de Grieken’. Zondag 21 juni wordt een manifestatie georganiseerd, we doen mee omdat het probleem van de grieken ook ons probleem is, de positie van het griekse volk geeft hoop op een alternatief, en het is duidelijk dat het Europees beleid daar de democratische waarden niet respecteerd. Warme oproep: kom naar deze actie!
Image
 1. Volgende Vergadering: 22 juni, 19u30, Groene Waterman.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten