Hart boven hard Antwerpen

Met de fiets naar Brussel : actie tegen TTIP en Ceta
We starten
in Antwerpen op dinsdag 20 september om 13.00 uur
fietsroute :
we starten op de Astridplaats aan Antwerpen Centraal om 13.00 uur.
We nemen de fietsostrade naar Mechelen, wie onderweg wil aanpikken, graag een seintje vooraf.
We fietsen niet noodzakelijk in één groep, maar in eigen tempo (het is altijd rechtdoor).
Aan het station van Mechelen zullen fietsers uit Lier en Mechelen ons vervoegen.  Aan het station van Mechelen vertrekken we om 15.00 uur.
Na het station van Mechelen gaan we naar de Zenne en de knooppunten naar Vilvoorde nl eerst brug over, de N1 enkele km volgen tot knp 75 – 18 – 13 – 14 – 71 – 72 (ri 91). We volgen altijd dezelfde kant van het kanaal, gaan onder de brug van Vilvoorde en steken pas over aan de Budabrug, waar we oversteken. Nu volgen tot voorbij het
Koninklijk Domein. Niet over de Van Praetbrug maar de volgende nemen. Jules de Trooz, daar dan rechts de Antwerpsesteenweg volgen tot aan het Noordstation.
Mogelijk wordt er nog een fietsverzameltreffen afgesproken met fietsers uit Gent, Brugge en andere vertrekpunten vanuit Vlaanderen.
Het is nuttig om mee te nemen : goede fietsverlichting, eigen pomp, binnenband eigen fiets, plakgerief fluo hesje, regenkledij.
U zorgt zelf voor eten onderweg. 

Terugkeer uit Brussel :  wij steken ons licht aan en fietsen gewoon terug naar Antwerpen. U kan natuurlijk ook (proberen) zelf de trein (te)  nemen of in Brussel blijven slapen.

contactpersoon fietsers : Jos van Hoofstat,  – Fietsersbond Deurne en Climate Express – hoofstat@skynet.be

Toekomstweekend:

 • wat is HBH?

 • vragen over werking dagelijks bestuur, is een dagelijks bestuur nodig

 • 4 werkgroepen opgericht die zich snel buigen over onze structuur, verhouding tot de politiek en verkiezingen, lokale werking en verhouding tot middenveld en organisaties.

 • we moeten zowel reageren op actualiteit als een eigen agenda hebben

Discussie over de de strijdperken van Hart boven Hard:

Heb jij al eens nagedacht op welke thema’s Hart boven Hard zich de volgende jaren zou moeten focussen? Overleg erover met jouw werkgroep of lokale kern. Of neem zelf de tijd en doe een persoonlijk voorstel.

Resultaten brainstorm: Strijdperken => strijdperken

1. Superdiversiteit => Holebi / Movement x / integratie personen met een beperking

2. Onderwijs

=> DKO geïntegreerd in lager onderwijs

=> zwemmen op school

=> campagne les over koloniaal verleden

=> campagne les over sociale verworvenheden dankzij vakbonden en sociale strijdperk

=> vaardigheden op school: sociaal en technisch (autorijden – zwemmen)

=> ontbijt op school

=> begeleide studie

=> eindtermen??

=> het HBH-jaar / HBH zomerkamp

=> Antwerpen: HBH-aanbod, afval versus drankautomaten

3. Afbouw sociaal werkgroepen

4. Balans arbeid/leven

=> korte werkweek

=> meer tijd voor gezin, opvoeding, individuele ontplooiing

5. Klimaat

=> bedrijfswagens

=> stadlandbouw – samen tuinen => Antwerpen: Posthof

=> lichten op de leien

=> inzetten op traag verkeer

=> opkomen voor beter openbaar vervoer

=> Antwerpen: groen licht voor alle traag verkeer tegelijk / filmpjes over gevaarlijke fietssituaties / critical mass / fietspunten worden afgeschaft – Nantes: mobiele fietsreparateurs / Doel

6. Inclusie/armoede

=> werk

=> generatie armoede

=> diversiteit

=> geletterdheid

=> digitale kloof

=> toegang tot informatie

=> Antwerpen: samenlevingsopbouw

=> was je er niet bij en geef je graag je feedback: gebruik dit online invulformulier!

Leren argumenteren over TTIP

Op donderdag 7 juli organiseert Hart boven Hard Antwerpen de workshop Leren Argumenteren over TTIP.

Deze vorming is een samenwerking tussen onze Hartenvrienden van vzw Climaxi, beweging voor het klimaat en sociale rechtvaardigheid, en het vormingscentrum van het LBC-NVK.

Het doel van deze vorming:
=> We willen een stevige basiskennis meegeven van wat TTIP en CETA inhoudt en wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de Europese burger. We willen je zelf laten nadenken over hoe dit raakt aan onze Hartenwensen en dus aan onze gedeelde dromen over een betere samenleving.
=> Tegelijk willen wij, onder professionele begeleiding, technieken aanreiken waarmee je leert argumenteren en mensen overtuigen op een manier die je persoonlijk ligt.

Het programma:
18u30: ontvangst
19u00 – 20u00: interactieve presentatie door Mia Roxy (vzw Climaxi): Wat is TTIP? Wat zijn de maatschappelijke consequenties? En hoe raken deze aan onze Hartewensen.
20u00 – 20u30: pauze: reflectie- en ontmoetingsmoment
20u30 – 22u00: Leren Argumenteren geleid door Nouchka Roelants (LBC-NVK): Korte uitleg over gesprekstechnieken gevolgd door een oefensessie (=> rollenspel met doorschuif-systeem per drie). We ronden af met een nabespreking van onze ervaringen

Je kan nog steeds inschrijven per mail naar dieterwijffels@gmail.com

Activiteit rond superdiversiteit

samenwerken met Roze Huis / Cavaria / KifKif

Er is een werkgroepje gevormd, Dieter en Karen trekken.

Wil je meedoen? mailtje naar dieterwijffels@gmail.com

HBH op Manifiesta
HBH heeft een tent op Manifiesta met o.a. een Soundtrack van het verzet.

Meer info over het festival vind je op www.manifiesta.be
Wil je helpen? mailtje naar lebuin.dh@gmail.com

‘Soundtrack van het verzet’ ontstond in het najaar van 2014 in de schoot van Hart boven Hard. Toen kwamen artiesten hun steun betuigen aan diverse acties. Het was het begin van een reeks hartverwarmende zondagavonden met optredens.

Op 13 maart organiseren we een avond rond de Antwerpse zanger Wannes Van De Velde. Verschillende artiesten brengen in hun eigen (muziek)stijl een nummer van de Wannes. Host van de avond is Jokke Schreurs. Dit is een bijzondere avond. Wees erbij…

Adres : café Rood-Wit, Generaal Drubbelstraat 42 in Berchem.

Image

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Hart boven hard Antwerpen? Schrijf je via deze link in voor ons Ha!-nieuws.

van harte welkom op onze volgende vergadering. Deze gaat door op maandag 7 maart om 19u30 in de nieuwe Oxfam wereldwinkel. (Minderbroedersrui 33)

 • de parade: stand van zaken, nieuws vanuit nationaal
 • de parade: promotie en mogelijkheden
  • flyeren: station – studentenflyer – parade-krantje
  • knutselmoment
  • facebook-evenement
  • belronde
 • evaluatie Talternatief
 • na de parade: wilde brainstorm
 • aanvullingen?
Image

Overal nemen mensen zelf het initiatief om te bouwen aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving’. Zo klonk het in de flyer, en Talternatief werd meteen een groot succes. Zo’n 300 belangstellenden kwamen op zaterdag 27 februari naar Het Bos aan de Ankerrui om kennis te maken met een zeer divers aanbod van initiatieven. Wij waren niet weg te slaan op de drukbezochte infomarkt en praatten er met een aantal standhouders. En wat bleek? Voor veruit de meesten onder hen is het de evidentie zelf dat zij op 20 maart opstappen in de Grote Parade. Samenlevingsopbouw en de Letsgroepen, Al Ikram en Pax Christi, Oxfam-Wereldwinkels en de Sociale kruideniers en vele andere. Ze benadrukten ook allemaal dat ze hun achterban zullen mobiliseren om met zoveel mogelijk volk naar Brussel te komen.

Antwerpen leefbaar maakte een mooi foto-verslag, dat je hier kan bekijken.

Image

Beste,

Welkom op onze open vergadering op woensdag 10 februari (19u30) in Het Bos, Ankerrui 5-7 in 2000 Antwerpen.

Hart boven Hard telt zo’n 25 plaatselijke groepen, en Antwerpen is daar
één van. Zeker in de aanloop naar De Grote Parade van 20 maart willen we graag nog meer mensen betrekken bij onze lokale werking. Gemotiveerde burger ?  Actief in een Antwerpse organisaties  ? Creatieve geest of handige Harry ? Of gewoon geïnteresseerd om samen met anderen te bouwen aan een solidaire samenleving ? Dan is jouw plaats bij Hart boven Hard !

Image

Twee punten staan centraal op de agenda :

 • Talternatief op zaterdag 27 februari : stand van zaken, voorbereiding, bekendmaking,…
 • Welke acties ondernemen we in onze stad om zoveel mogelijk Antwerpenaren te motiveren voor De Grote Parade op 20 maart?

Kwam je nog niet eerder naar onze open vergaderingen ? Welkom, we schuiven graag de nodige stoelen bij voor nieuwkomers.

Vriendelijke groeten
Katrien
namens Hart Boven Hard Antwerpen

Image

Overal nemen mensen zelf het initiatief om te bouwen aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Op ‘Talternatief’ kom je meer te weten over tientallen initiatieven die vandaag in of buiten Antwerpen actief zijn. Kom kennismaken op de infomarkt of laat je inspireren in de speakerscorner.

Want tegenover strenge besparingen en kille tendensen in de samenleving pleit Hart boven Hard voor alternatieven: van deelinitiatieven tot energiecoöperaties, van sociale kruideniers tot makerlabs of van sociaal-artistieke buurtgroepen tot plukboerderijen.

Onder het motto “wij zijn de samenleving, leve bottom up” organiseert Hart Boven Hard Antwerpen Talternatief, een beurs waar je deze alternatieven kan ontdekken, je kan informeren en laten inspireren.

Met repaircafé en creatief samenwerken aan de Grote Parade van 20 maart.

Opening door Tine Hens, Knack-journaliste en auteur van Het klein verzet,

Een greep uit de deelnemers:

 • Antwerpen op wieltjes
 • Antwerpenize
 • Plukboerderij Schelle
 • Autodelen Cozycar
 • Peerby
 • Climaxi
 • Lets Antwerpen
 • Natuurpunt
 • Veggieplan EVA
 • CSA Grondsmaak
 • Solidarity for all
 • WiFree
 • ZuidrANT
 • en vele andere initiatieven

Het programma en de deelnemende alternatieven groeit elke dag aan.
Kom af en toe een kijkje nemen!

Talternatief – zaterdag 27 februari van 14u. tot 17u. in Het Bos, Ankerrui 5-7.


Toegang: vrije bijdrage t.v.v. Hart Boven Hard

Image

We nodigen je graag uit op de volgende open vergadering van

Hart boven Hard Antwerpen
woensdag 16 december om 19u30

Image

Let wel, de vergadering vindt plaats bij

Oxfam-Wereldwinkel, Sint-Jacobsmarkt 82.

Dit is ons voorstel van agenda :

1. Alternatieven en beleidsvoorstellen.
We mailden en belden naar Antwerpse organisaties.
We bespreken de eerste resultaten van deze rondvraag.

2. Infobeurs.
Eind februari brengen we alternatieven en voorstellen samen in een infobeurs.
Hoe vullen we dit in en hoe pakken we het aan ? En op elke locatie ?

3. Hartslag 3
op 12 december in de UA.
We evalueren de Hartslag en kijken vooruit.

4. Grote Parade en de lokale werking
We verwachten opnieuw hel veel volk, op zondag 20 maart in Brussel.
Hoe mobiliseren we in Antwerpen ? We leggen enkele ideeën en voorstellen samen.
We bespreken de nota in bijlage ‘Op naar de Grote Parade’.
Hoe kunnen we onze Antwerpse groep nog verbreden ?

5. Varia en volgende datum

We hopen dat je aanwezig kan zijn op deze vergadering.
Graag een seintje vooraf mocht dat toch niet lukken.

Beste groeten,

Hart boven Hard Antwerpen

Verslag Hart Boven Hard Antwerpen 18 november 2015

Wake Samen tegen de haat

overlopen invulling + praktische taken

Soundtrack van het verzet

wat?

 • Maandelijkse muzikale avond in café Rood Wit in Berchem ten voordele van HBH
 • is de muzikale/creatieve poot van HBH Antwerpen
 • ontstaan vanuit de muzikanten die mee naar de piketten zijn gegaan bij het prille begin van HBH
 • op facebook = groep soundtrack van het verzet (telt meer dan 1600 leden): ondertussen gigantische databank van verzetsliederen
 • formule wordt overgenomen door Mechelen en Kortrijk

Probleem?

 • wordt alleen getrokken door Stien en Jan.
 • ploeg is te klein, promotie loopt niet ten volle, opkomst viel de laatste keren tegen

Oplossing?

 • Helger vragen om affiches mee te verspreiden
 • op fb-groep melden als de affiches er zijn
 • fb-evenement snel aanmaken
 • leden HBH Antwerpen oproepen om evement te delen
 • op lokale pagina HBH plaatsen

Volgende editie: 20 december om 20u.

Alternatieven

we gaan op zoek naar de alternatieven, planning heeft beetje vertraging door de wake die ertussen kwam
doel:

 • inventaris maken van alle bestaande alternatieven in Antwerpen
 • mensen inspireren, het alternatief dat zijn wij, van onderuit
 • mobiliseren voor tweede parade

resultaat:

 • alternatievenkaart van Antwerpen maken
 • infomarkt
 • kunstenaar vragen visueel in beeld te brengen
 • iets op de parade??

te doen:

 • Paul werkt verder op de mail naar organisaties: welke alternatieven bestaan er in uw organisatie? Welke alternatieve voorstellen doet uw organisatie?
  vraag naar alternatieven, vraag om hun alternatief voor te stellen op de infomarkt, uitnodiging vergadering en hartslag
 • oproep bellers + organisatie belronde: Katrien
  Wil je organisaties bellen? Mailtje naar antwerpen@hartbovenhard.be

Gastvrije gemeente

Beweging.net wil in het kader van de campagne Gastvrije gemeente rond Valentijn een groot warm evenement organiseren voor alle mensen die vluchtelingen wel een warm hart toedragen. Solidariteitsevenement – zomerfabriek – veel partners/organisaties
HBH Antwerpen wil hier actief aan meewerken. Barbara en Jan volgen dit op.

Gezusters Hirngespinst

 • twee theatermaaksters
 • project met kinderen rond twee vragen:
  wat zou je veranderen?
  Wat zou je doen als je voor 1 dag de baast zou zijn?£
  => kinderen doen zeer concrete voorstellen, onbevangen => gezusters nemen ook contact op met beleid en koppelen terug.
  Bijv.: waarom zijn zebrapaden niet fluoroze => contact wegen en verkeer
  de straten zijn saai => bekijken mogelijkheden met groendienst
  waarom is er oorlog => spelen vraag door aan defensie
 • zoeken contact met organisaties die ook iets aan de wereld willen veranderen
 • februari-maart: voorstellingen op Antwerpse scholen
 • 2017-2018: experimenteel labo, werkatelier, met kinderen effectief aan de slag gaan
 • contact opnemen met Gemeenschapsonderwijs, heeft actief gewerkt rond hoe zijn wij de schoolomgeving van de toekomst, wat vinden kinderen ervan, het brede open school verhaal

mogelijke ideetjes/samenwerking:

 • voorstelling in werkgroep cultuur op harstlag 12/12
 • hartslag met kinderen
 • kinderblok op parade

Volgende vergadering
woensdag 16 december om 19u30 bij Oxfam Wereldwinkel, Sint-Jacobsmarkt 82.

Hart Boven Hard Antwerpen 12/10/2015

Evaluatie 1 jaar HBH (2de septemberverklaring + avond Monty)

Inhoudelijk :

 • we hadden 3 thema’s gekozen: vluchtelingen, cultuur, armoede => zware thema’s, zware avond
 • inhoud was een opsomming van al het negatieve ⇔ doel was een positief, aanmoedigend verhaal te vertellen
 • 2de septemberverklaring werd niet gebruikt/voorgelezen, State of the arts zou dat doen maar bracht iets anders dat heel slecht was
 • kwaliteit van de sprekers zeer wisselend, we hadden ons beter moeten informeren over wat ze uiteindelijk gingen zeggen
 • speeches duurden te lang
 • te weinig (verjaardags)feest – korter praten, taart, zingen, feest
 • was de inhoud té moeilijk?
 • muziek: straalde niet uit wat HBH is (verbreding), Antwerpen heeft zoveel jonge, swingende, diverse bandjes, gemiste kans
 • zeer blank & oud podium
 • vorig jaar was creatiever en dynamischer
 • timing blijven bewaken
 • participatie
  • shoutwall om toeschouwers actief te betrekken niet echt gelukt . hoe werken met andere doelgroepen, ons verhaal naar hen vertalen?
  • ook de vraag durven stellen of alles op 1 avond moet gebeuren. Soms is de ene activiteit voor dat doelpubliek en de andere voor een ander, soms heeft de ene avond dat doel en een andere activiteit een ander doel.
 • wat HBH is, wat we een heel jaar gedaan hebben kwam te weinig aan bod (enkel filmpje tijdens binnenkomen)
 • ons positief verhaal kwam veel te weinig aan bod, aanvankelijk was het de bedoeling er een zeer positieve avond van te maken, onderweg zijn we dat uit het oog verloren

Opkomst :

 • lager dan verwacht (78 mensen zonder sprekers en organisatoren)
 • meer aangemeld op facebook
 • uitnodiging niet dynamisch
 • slecht moment? begin van de week, daags na Ringland, daags na betoging Brussel voor vluchtelingen
 • wit publiek

Communicatie & mobilisatie :

 • affichedag was goed: er werden veel affiches verspreid ⇔ toch weinig te zien in straatbeeld (100 affiches voor Antwerpen is niets)
 • gestructureerder communiceren
 • inhoud affiche en inhoud avond kwamen niet echt overeen
 • persbericht zeer laat verstuurd
 • mooie affiche
 • om veel volk te hebben moet je heel veel energie steken in mobilisatie (affiche + fb is niet genoeg)

Organisatie :

 • een echt team zette deze avond op poten ⇔ vorig jaar werd de avond door 2 mensen in elkaar gebokst
 • goede en efficiente communicatie onderling
 • zeer snel gewerkt

2de Alternatieve septemberverklaring

opmerking werd gemaakt dat het toch allemaal nog vaag blijft, waar wil je naartoe met je beweging en hoe wil je dat bereiken?
[/blox_text][/blox_column][/blox_row]
Waarheen met Hart Boven Hard? korte toelichting algemene vergadering

Een jaar na het ontstaan is het goed om te blijven vooruitkijken. Waar willen we heen?

Met de nieuwe alternatieve septemberverklaring zet in op een continuering van het verhaal rond de hartenwensen, maar na het anti-besparingsverhaal en de overgang naar het positieve verhaal van de weinig concrete hartenwensen gaan we nu over naar een verhaal waarin we het alternatief zelf vormgeven. De boodschap is dat de regering geen antwoord heeft op de uitdagingen die ons wachten en dat wij al volop bezig zijn met het vormgeven van het alternatief.Naar de Grote Parade toe is de Algemene Vergadering akkoord om in te zetten op een Parade waarin de alternatieven naar voor geschoven worden. De alternatieven die aan bod komen moeten natuurlijk wel in het kader van de hartenwensen passen. Zowel voor erg concrete voorstellen/eisen als voor een platform voor alle alternatieven die al bestaan van onderuit zijn veel voorstanders

banner 2014-2015

Wat doen in Antwerpen? eerste aanzet

We willen op zoek gaan naar de bestaande alternatieven en voorstellen in Antwerpen.

Welke alternatieven leven er? Welke alternatieven vinden de mensen belangrijk?

Ook binnnen de groepen die we nu niet bereiken. Opzoeken en bediscussiëren.

mogelijkheden :

 • alternatieve kaart van Antwerpen maken
 • (info)markt waar alle alternatieven zich kunnen voorstellen
 • evt. gekoppeld aan debatten & infomomenten
 • contact opnemen met alle Antwerpse verenigingen binnen HBH om te zien met welke alternatieven ze bezig zijn, grote en kleine: van moestuinen en fietsherstellingen tot voorstellen voor de 30-urenweek, gratis geneeskunde e.v.a.
 • online document waar iedereen alternatieven op kan aanmelden (evt. binnen een bepaalde hartenwens)
 • oproep lanceren naar individuen
 • wijkwerkingen betrekken

Er werd een werkgroepje samengesteld om dit op gang te trekken.
Eerste bijeenkomst donderdag 22 oktober om 18u. in ViaVia.
Wil je meedoen? Van harte welkom: mail antwerpen@hartbovenhard.be

Save the date:

 • 18/11/15: volgende vergadering, om 19u30 in De Groene Waterman
 • 29/11 nemen we allemaal samen de Climate Express naar Parijs voor de klimaattop. De treinen zijn allemaal vol, maar reserveer hier alvast nog een plaatsje op de bus (en vermeld Hart boven Hard als organisatie).
 • 12/12/15: Hartslag 3, waarin we samen overleggen welke alternatieven we zien voor de toekomst, en samen de inhoud van de volgende Parade bepalen!

Wat doen in Antwerpen? eerste aanzet gegeven op onze laatste vergadering

We willen op zoek gaan naar de bestaande alternatieven en voorstellen in Antwerpen.

Welke alternatieven leven er? Welke alternatieven vinden mensen belangrijk? Opzoeken en bediscussiëren. Ook binnen de groepen die we nu niet bereiken. De grote en de kleine alternatieven: van moestuinen en fietsherstellingen tot voorstellen voor de 30-urenweek, gratis geneeskunde, e.v.a.

Er werd een werkgroepje samengesteld om dit op gang te trekken.
Eerste bijeenkomst donderdag 22 oktober om 18u. in ViaVia.
Wil je meedoen? Van harte welkom.

mogelijkheden :

 • alternatieve kaart van Antwerpen maken
 • (info)markt waar alle alternatieven zich kunnen voorstellen
 • evt. gekoppeld aan debatten & infomomenten
 • contact opnemen met alle Antwerpse verenigingen binnen HBH om te zien met welke alternatieven ze bezig zijn, grote en kleine: van moestuinen en fietsherstellingen tot voorstellen voor de 30-urenweek, gratis geneeskunde e.v.a.
 • online document waar iedereen alternatieven op kan aanmelden (evt. binnen een bepaalde hartenwens)
 • oproep lanceren naar individuen
 • wijkwerkingen betrekken

banner 2014-2015

Wil je op de hoogte blijven van wat Hart boven Hard doet in Antwerpen?
Mail antwerpen@hartbovenhard.be en kom in contact met onze lokale kern.
Of volg onze evenementen op facebook en de kalender van Hart boven Hard.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten