#IederMensWaardig #Art23

Wij gaan voor Artikel 23, jij ook?

Hart boven Hard vierde onlangs haar vierde verjaardag, en onze burgerbeweging is klaar om gas te geven als nooit tevoren. Vanaf vandaag tot de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen we onze stem laten gelden, omdat we vinden dat de volgende maanden moeten gaan over wat er écht toe doet.

Wat is er onder deze regering allemaal verschoven in ons land, voor zowel gewone gezinnen als op belangrijke thema’s als zorg, werk, ecologie, fiscaliteit, antiracisme…? En op welke alternatieven willen wij als burgers en organisaties aansturen voor de volgende legislatuur? Er lijkt zoveel op het spel te staan dat we het terug over grond- en basisrechten willen hebben. Wat is het minimum dat we als gemeenschap willen garanderen voor elk mens, ongeacht taal, inkomen, achtergrond? Wat zijn voor ons fundamentele rechten?

Daar willen we het over hebben! Daar gaan we tamtam rond maken! We maken materiaal waar iedereen mee aan de slag kan, we werken aan concrete beleidsvoorstellen, we staan op podia in grote theaters en we zullen op straat komen! Omdat iedereen het recht heeft om een menswaardig leven te leiden!

Schermafbeelding 2018-10-19 om 00.49.07

Hoe gaat het verder met ons milieu, met de betaalbaarheid van onze zorg, met de discriminatie op de arbeidsmarkt, en zo verder? Vandaag worden keuzes gemaakt voor de volgende 50 jaar, maar onze beleidsmakers vergeten vaak dat de antwoorden op de cruciale keuzen van vandaag gewoon in de grondwet staan.

Artikel 23 zegt namelijk:

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Die rechten omvatten:
 • 1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid (…) alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
 • 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
 • 3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
 • 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
 • 5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
 • 6° het recht op gezinsbijslagen.

Dit zijn geen naïeve verlangens of onrealistische ideeën,  dit is wat we als samenleving hebben afgesproken, zwart op wit. Daaraan willen TAMTAM en Hart boven Hard onze medeburgers en beleidsmakers helpen herinneren.

Wij voeren campagne rond het ‘recht op een menswaardig leven voor iedereen’

Deze campagne verloopt in 4 stappen:

 

Informeren en sensibiliseren

Gedurende verschillende maanden hebben wij communicatiemateriaal geproduceerd rond vier sleutelthema’s: ongelijkheid, ecologie, fiscaliteit en discriminatie. Allerlei mensen en verenigingen gingen ermee aan de slag en er werden talloze lokale evenementen georganiseerd. Waar ging het over? Bekijk vooral de 4 video’s onderaan deze pagina!

 

Bevragen

Om ook concrete beleidsvoorstellen aan deze campagne te kunnen toevoegen hebben we samen met het brede middenveld een lijst van 23 voorstellen opgesteld voor de volgende regering.

DOWNLOAD HIER DE LIJST MET VOORSTELLEN.

Vervolgens hebben 15.000 mensen gestemd over wat de zes belangrijkste voorstellen zijn om naar voor te schuiven. De resultaten van deze grote volksbevraging vind je hier: KLIK HIER.

 

Bespreken

Tijdens RIGHT(S) HERE!, ons Burgertribunaal en Forum der Alternatieven, hebben we de stand van het land én onze alternatieven grondig besproken met 200 aanwezigen en wel 20 experts.

Lees en bekijk HIER het verslag!

 

Manifesteren

Op 12 mei 2019 komen we samen op straat! We zien dat heel veel mensen hun stem laten horen rond verschillende thema’s, en omdat wij geloven dat vandaag alles samenhangt, organiseren RIGHT(S) NOW!, de mars voor het klimaat en sociale rechten. Daar brengen we de verschillende strijden samen en komen we op voor onze grondrechten en meer bepaald ieders recht op een menswaardig leven! Alle info op www.rightsnow.be

Hart boven Hard & Tam Tam: middenveld en burgers samen 1 voor Artikel 23

We moeten praten. Voor één keer niet over de waan en het getwitter van de dag, maar over de bedding van onze samenleving ónder die stroom van nieuws. Stilzwijgend wordt die bedding meter bij meter verlegd. Tot we op een dag dreigen uit te monden in een zee van gesmolten ijskappen, waarop een blije minderheid vrij kan surfen, terwijl de rest kopje onder gaat?

Velen van ons hebben kinderen. Zij maken de komende vijftig jaar heel concreet. Hoe kunnen zij een zinvol en menswaardig leven leiden? Hoe starten zij hun leven, met wat in hun rugzak? En welk soort steden willen we voor hen achterlaten, op welke planeet?

De antwoorden zijn geen toekomstmuziek. Het zijn cruciale keuzes die we vandaag moeten maken: over de ecologische kost van onze energie, de prijs van onze zorg, de verhouding tussen werk en rust. Laten we dat allemaal over aan de meest concurrentiële onderneming of zorgen we voor een gedeelde basis als samenleving? Gunnen we andere kinderen ook wat we dromen voor die van ons?

Op al deze vragen bestaat het antwoord in feite al. Het staat in onze grondwet, in Artikel 23: ‘Ieder heeft recht een menswaardig leven te leiden.’ Er staat niet in dat onze economie kost wat kost moet groeien. Er staat niet in: ‘je afkomst bepaalt je kansen’. Wel staat er zwart op wit: ‘Iedereen heeft recht op arbeid, op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid, op een behoorlijke huisvesting, op een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing, op gezinsbijslag.’

Vanuit het Vlaamse én franstalige middenveld voelen wij vandaag de nood om iedereen aan dit grondwetsartikel te herinneren. Samen delen wij immers het gevoel dat we afglijden naar een samenleving waarin deze rechten meer een luxe worden dan een vanzelfsprekendheid.

In de dagelijkse stroom lijken het slechts nieuwtjes: meer stikstof in onze longen, meer burn-outs op het werk, minder verdienende flexi-jobs, hele gezinnen in beschimmelde woningen, verhoogde pensioenleeftijd voor een kleiner pensioen, rechtszaken tegen wie hulp biedt aan mensen op de vlucht, besparingen op openbaar vervoer, opgesloten asielkinderen, lange wachtrijen voor een sociale woning, stijgende kinderarmoede in onze steden, te dure rusthuizen, discriminatie op de arbeidsmarkt… Het glijdt voorbij in het nieuws, maar voor veel mensen doet het de grond onder de voeten wegbrokkelen.

Natuurlijk kan niemand de twaalf werken van Herakles in één keer fiksen. Ook onze regering is het kind van bredere mondiale tendensen. Maar we mogen van onze politieke vertegenwoordigers toch wel verwachten dat ze Artikel 23 niet nog verder ondergraven? De regering-Michel zou de uitkeringen optrekken tot de armoedegrens, maar de tijd tikt weg om die belofte alsnog waar te maken. Ze zou de koopkracht aanzwengelen, maar trok voor vele gezinnen eerder de vaste rekeningen op. En zo wordt alles en iedereen die vandaag niet ‘nuttig’ zou zijn, steeds meer verdacht.

Dus daarover moeten we praten. Hoe leggen we aan onze kinderen uit dat de waarden die we koesteren in ons gezin, van gelijkheid tot onvoorwaardelijke zorg, steeds minder terugkomen in de samenleving zelf?

Wij zijn tot zoveel meer in staat. Elke dag werken zoveel mensen en verenigingen aan meer duurzaamheid, meer gelijkheid, meer menswaardigheid, minder racisme en discriminatie. Weinigen van hen kennen Artikel 23, maar ze handelen ernaar als van nature. Omdat we met stijgende dividenden niets zijn als ook het water stijgt, als het verkeer vastloopt, als de muren rond Europa er een gevangenis van maken, als in het land van ‘eendracht maakt macht’ het volk diep verdeeld geraakt.

De debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben het aangetoond: mensen willen in de eerste plaats gezonde lucht, een betaalbare woning, meer zekerheid, gelijke kansen, genoeg ruimte om zich vrij te verplaatsen en te ontplooien… Zijn dat overdreven wensen omdat de beurs vaak anders redeneert?

Wij moeten het terug hebben over de kern van de zaak: wat wij noodzakelijk achten als mens, los van inkomen of achtergrond. In essentie gaat onze toekomst over grondrechten: de menselijke basisgarantie die we elkeen willen bieden, als kroon op het werk van onze lange ontwikkelingsgeschiedenis.

Daarvoor staan wij vandaag op. Wij willen het niet langer aankijken van aan de oever. Over de stroom van nieuws, als bewakers van de menselijke bedding van onze samenleving, slaan wij een brug over sectoren en taalgrens heen. Met de tweetalige campagne ‘Tam Tam – Hart boven Hard’ komen wij samen op voor Artikel 23.

En dat doen we met een voorstel: om elke politieke beslissing, van onze Belgische regering tot onze kersverse gemeenteraden, voortaan officieel te toetsen aan Artikel 23. Respect voor onze menselijke waardigheid moet de bedding blijven waarop onze samenleving blijft varen.

Wij, ondertekenaars van deze oproep, houden het niet bij praten alleen. De komende maanden zullen wij 23 concrete voorstellen uitwerken en voorleggen aan vele duizenden mensen: hoe willen wij dat onze volgende regering Artikel 23 invult voor de 21e eeuw? Voor ons wordt dat de inzet van de verkiezingen in mei: de basisvoorwaarden garanderen voor een open, duurzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Onze kinderen verplichten ons daartoe. Omdat er wel degelijk alternatieven zijn.

 

Wouter Hillaert – Hart boven Hard

Annuschka Vandewalle – Algemeen Secretaris FOS

Barbara Janssens Coördinator – Netwerk Bewust Verbruiken

Bogdan Vandenberghe – Directeur 11.11.11

Caroline Cocquyt – ABVV Senioren

Charlotte Scheerens – Co-coördinator Climate Express

Charlotte Vandycke – Directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Corry Maes – Nationaal-secretaris S-Plus

Danny Simons – Coördinator Vl@s vzw

David de Vaal – Coördinator Netwerk tegen Armoede

Didier Vanderslycke – coördinator ORBIT vzw

Elke Deforce – Directeur KRAS Jeugdwerk

Els Michiels – Voorzitter KAJ

Eva Smets – Directeur Oxfam Solidariteit

Filip De Bodt – Climaxi

Franky Devos – Algemeen coördinator Kunstencentrum Vooruit

Frederik Dezutter – Directeur Vermeylenfonds

Hugo Van Dienderen – ondervoorzitter GroenPlus

Ikrame Kastit – Cocoördinator Uit De Marge/CMGJ

Iris Verschaeve en Merel Terlien – Co-voorzitsters Furia

Jan Buelens – Progress Lawyers Network

Jan Vanoppen – Directeur Velt vzw

Jan Wyckaert – Directeur Rikolto

Janneke Ronse – Voorzitter Geneeskunde voor het Volk

Jet De Mol – Coördinator S-Sport // Recreas vzw

Jos Geysels – Voorzitter Decenniumdoelen

Joy Verstichele – Coördinator Vlaams Huurdersplatform

Karim Zahidi – Voorzitter Masereelfonds

Kati Verstrepen – Voorzitter Liga voor Mensenrechten

Koen Trappeniers – directeur Welzijnszorg

Landry Mawungu – Directeur Minderhedenforum

Leonie Lanssens – Coördinator VVC

Lilith Roggemans – Nationaal verantwoordelijke VIVA-SVV

Luc Van Gorp – Voorzitter CM

Luc Van Haute – Algemeen Directeur Oxfam Wereldwinkels

Ludo Segers – Coördinator Platform Antiracisme 21.04

Ludo De Brabander – Voorzitter Vrede vzw

Magda De Meyer – Voorzitter Vrouwenraad

Marc Leemans – Voorzitter ACV

Marieke Poissonnier – Woordvoerster Samenlevingsopbouw

Marius Dekeyser – Coördinator Hand in Hand

Marjon Meijer – Directrice Fairfin

Mark De Soete – Algemeen Directeur OKRA

Michel Vanhoorne – Coördinator LEF vzw

Mohamed El Khalfioui – Coördinator Kif Kif

Paco Sanogo – Diensthoofd Broederlijk Delen

Paul Callewaert – Algemeen Secretaris Socialistische Mutualiteiten

Peter Wouters – Algemeen voorzitter Beweging.net

Pierre Santacatterina – Algemeen directeur Oxfam-Magasins du Monde

Robert Verteneuil & Miranda Ulens – Voorzitter & Algemeen secretaris ABVV

Sarah Scheepers – Coördinator Ella vzw

Sophie Beyers – Nationaal Verantwoordelijke Vereniging Personen met een Handicap VFG

Stefaan Decock – Algemeen Secretaris LBC-NVK

Waut Hespel – Nationaal verantwoordelijke Joetz

Wim Verlinde – Algemeen Voorzitter KWB

Wouter Crucke – Zaakvoerder De Boomdokter

Valerie Del Re – Directrice Greenpeace

Zalmai Panjsheri – voorzitter Internationaal Comité

Hart boven Hard & Tam Tam

We gaan niet alleen aan de slag. We slaan de handen in elkaar met onze Franstalige vrienden van TAMTAM: een campagne die in 2018 al heel wat ruchtbaarheid kreeg onder de taalgrens en gedragen wordt door grote organisaties uit Brussel en Wallonië. l’Union fait la force!

Lijst 23: volksbevraging afgelopen, de resultaten zijn bekend

We vinden dat we in dit verkiezingsjaar ook concrete beleidsvoorstellen en alternatieven moeten meenemen in onze campagne. Alleen… het is niet aan ons om te beslissen welke punten we naar voor schuiven.

Daarom hebben we mensen gevraagd om te stemmen: niet op personen, maar op ideeën. Wij hebben artikel 23 in samenspraak met experts en organisaties vertaald naar 23 ideeën voor de volgende regering. Vervolgens hebben 15.000 mensen de keuze gemaakt welke voorstellen we naar voor moeten schuiven…

url van het stemformulier is: www.art23.be

Kom af!

Om te ontdekken hoe je je mee kan inzetten, kom naar de volgende Hart boven Hard-dag op zaterdag 27 april in Gent (11u-16u, TimeLab, Kogelstraat 34). Geef even een seintje dat je er bij kan zijn: campagne@hartbovenhard.be.

Verspreid en gebruik het communicatiemateriaal te vinden op deze pagina:

 • informatieve filmpjes over ongelijkheid, ecologie, fiscaliteit en discriminatie

 • Filmpjes met getuigenissen van mensen die de gevolgen van het beleid zelf ondervinden of mensen die het zelf anders aanpakken

 • info-grafieken en sprekende beelden over verschillende thema’s

 • onderbouwde nota’s van academici die de campagne steunen en die een grondige studie maken van wat er beter kan rond elk thema

 • etc…

Iedereen kan met dat materiaal aan de slag! Organiseer een lezing, een debat, een actie of een evenement. Alles wat je doet in het kader van deze campagne kunnen wij mee bekendmaken, en we kunnen mee zoeken naar de juiste sprekers. Als overal te lande initiatieven worden genomen rond Artikel 23, dan zal niemand er nog naast kunnen kijken! Voor alle vragen: campagne@hartbovenhard.be

MAAR VOORAL: kom naar de manifestatie RIGHT(S) NOW! De mars voor het klimaat en sociale rechten voor iedereen.
12 mei, 13u, Brussel-Noord

Deze organisaties en verenigingen ondertekenden de lanceringstekst van de campagne:

Wil jouw organisatie mee ondertekenen, contacteer campagne@hartbovenhard.be

Helaas is the Challenge afelopen, lees hier wat de uitdaging was: 

Rond al deze thema’s maken wij communicatiemateriaal, ga er graag mee aan de slag!

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten