Besparingswatch

Beste burger of organisatie,

De Vlaamse en federale regering zijn één jaar bezig. Hart boven Hard wil graag de impact van hun beleid in beeld te brengen, over domeinen heen. Noch wij, noch de media zien alles. Help je ons een handje?

Wat zijn de verborgen effecten van het nieuwe beleid? Geef ons hier jouw grote of kleine tips over besparingen, ontslagen, vreemde effecten, afgebouwde voorzieningen, jammerlijk kwaliteitsverlies, bedenkelijke beslissingen,… uit je directe omgeving of dagelijkse praktijk.

Ook positieve effecten mag je natuurlijk melden!

  • Neem bij je tips graag volgende aandachtspunten in acht:
    hou je informatie feitelijk en objectief: cijfers, mededelingen, citaten, …
  • er is een directe link met het beleid, of met besparingen van overheidswege
  • je tips treffen niet alleen jou persoonlijk, maar gelden voor meer mensen
  • geef zo mogelijk je bronnen aan, die we ook zelf kunnen nagaan

Helaas! Het formulier werd niet gevonden.

Je kan je tips (of vragen) ook gewoon mailen naar besparingswatch@hartbovenhard.be.
Eind september 2015 mikken we op de eerste resultaten.

Voorbeelden Besparingswatch

“In het Deeltijds Kunstonderwijs stijgt het gewone inschrijvingsgeld met 50% tot 300 €! Een aantal mensen hadden tot vorig schooljaar een korting op het inschrijvingsgeld omdat ze werkloos zijn, of zoals ik, een uitkering hebben van het ziekenfonds. Op het einde van vorig schooljaar werd ons gemeld dat voor ons het inschrijvingsgeld 125 € zou bedragen. Een lichte stijging met ongeveer 10 €. Billijk.

Maar vorige week kregen we onze koude douche. We vallen uit de boot, en krijgen gewoon géén vermindering meer. Gewoon droog 300 € ipv 125€. Een stijging met ongeveer 150%! Slik. Dit jaar zal ik misschien nog wel ergens het geld kunnen vinden, maar ik was er zeker niet op voorbereid. Ik vrees dat dit voor heel wat mensen géén haalbare kaart meer is.”

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g132-16.pdf

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14290#2

“De besparingen bij het Vlaams Fonds voor mensen met een beperking zijn absurd. Voor bedlegerige chronische zieken bijvoorbeeld moet een matras nu zes jaar meegaan i.p.v. vier. Zoek maar eens een matras die 24/24 uur per dag gebruikt wordt en zes jaar meegaat. Gevolg: doorligwonden, meer verpleging en materiaal nodig, en hevige pijnen voor deze mensen.”

“De Stad Antwerpen schaft de buitenschoolse kinderopvang af: vanaf september 2016 kunnen ouders voor de naschoolse opvang van hun kinderen geen beroep meer doen op de IBO’s (instellingen voor buitenschoolse opvang). De brief van de Stad naar de ouders (april 2015) vermeldt dat deze dienstverlening zal worden ‘overgelaten aan andere aanbieders’.

Een deel van de middelen die de stad zo bespaart, zullen ‘terugvloeien naar de scholen om zelf opvang te organiseren’. De scholen zijn echter niet verplicht om de verkregen middelen effectief voor kinderopvang in te zetten.

Veel lagere scholen sluiten de poort om 15u30. Wat gebeurt er met de ouders (lees: vooral moeders) die niet het geld hebben om iemand te betalen om na schooltijd voor hun kinderen te zorgen?”

“Het afschaffen van de opleidingscheques voor hooggeschoolden heeft eigenlijk vrij weinig reactie uitgelokt, maar ik ken heel wat mensen voor wie het nu te duur is om een opleiding volledig uit eigen zak te betalen (hooggeschoold is geen synoniem voor grootverdiener, al helemaal niet in crisistijden, waar huurprijzen en energieprijzen een zot grote hap uit je budget nemen).

En dus gaat een belangrijk sociaal aspect van avond/volwassenonderwijs verloren: de sociale mix die je tot vorig jaar wel had in die klassen (in mijn geval: een bakkerijopleiding, waar mensen met allerlei achtergronden, opleidingen, visies, levensdoelen … samen in één klas zaten, terwijl hun levenspaden anders zelden zouden kruisen). Opleidingscheques (voor hoog- en laaggeschoolden) zorgden voor een heel concrete geslaagde sociale integratie.”

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten