Volksbevraging Artikel 23

Groot draagvlak bij de Belgen voor onze 23 voorstellen

Was jij een van de 15.000 Belgen die zijn of haar stem uitbracht op onze 23 voorstellen voor de volgende regering? Dankjewel, zo zijn we nu tot onze zes meest gedragen alternatieven gekomen. Op 12 mei dragen we ze verenigd uit op onze grote mars RIGHT(S) NOW in Brussel. Maar er is meer: er blijkt voor bijna al onze voorstellen een groot draagvlak bij de hele Belgische bevolking! Bekijk hier de resultaten.

1. DE ZES GEKOZEN VOORSTELLEN

Als resultaat van onze volksbevraging zijn dit de zes meest gedragen alternatieven voor het voorbije regeringsbeleid, verdeeld over zes thema’s:

 

Vier miljard extra voor trein, tram en bus

Minder autoverkeer door investeringen die zorgen voor een uitgebreider, stipter, toegankelijker en betaalbaar openbaar vervoer. ( > Recht op een gezond leefmilieu)

Verhoog de laagste uitkeringen

Een menswaardige levensstandaard hoort boven de Europese armoedegrens. ( > Recht op sociale rechtvaardigheid)

Gelijk loon en pensioen voor man en vrouw

Weg met de loon- en pensioenkloof: dankzij nieuwe strikte regels en controles verdienen vrouwen voortaan evenveel als hun mannelijke collega’s, ook na hun 65e. ( > Recht op kwaliteitsvolle arbeid)

Menswaardige migratie

We werken in Europa mee aan veilige en legale vluchtroutes. Mensen op de vlucht verdienen een menswaardige opvang en kunnen niet teruggestuurd worden naar landen waar het voor hen onveilig is. ( > Recht op gelijkheid en vrijheid in diversiteit)

Gecontroleerde prijzen voor medicijnen

De overheid legt regels vast voor de prijzen van medicijnen, om ze voor iedereen betaalbaar te houden en de macht van grote farmabedrijven te beperken. ( > Recht op bescherming van de gezondheid)

Stop de grote belastingontduiking

Vermijd nieuwe Lux Leaks en Panama Papers met dubbel zoveel fraude-inspecteurs en werk mee aan een bindend internationaal verdrag rond fiscale transparantie. ( > Recht op eerlijke belastingen)

2. ONZE 23 ALTERNATIEVEN

Deze 23 beleidsvoorstellen stonden in de volksbevraging, verdeeld over zes thema’s. De lijst werd samengesteld in samenspraak met verschillende organisaties en experten.

 

Recht op een gezond leefmilieu

Vier miljard extra voor trein, tram en bus

Minder autoverkeer door investeringen die zorgen voor een uitgebreider, stipter, toegankelijker en betaalbaar openbaar vervoer.

Ons geld weg uit fossiele brandstoffen

Tegen 2030 mogen overheid, banken en fondsen niet meer beleggen in olie, gas of steenkool: herinvesteer ons geld in hernieuwbare energie.

200 km² extra bos

We stoppen met ontbossen en planten tegen 2025 bos bij voor in totaal 20.000 hectare.

Alle kerncentrales dicht tegen 2025

België houdt zijn belofte om volledig over te schakelen op hernieuwbare energie, en sluit meteen scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3.

 

Recht op sociale rechtvaardigheid

Verhoog de laagste uitkeringen

Een menswaardige levensstandaard hoort boven de Europese armoedegrens.

Gratis kinderopvang voor iedereen

Met meer én kosteloze kinderopvang kunnen alle ouders vrij deelnemen aan de samenleving.

100.000 sociale woningen per regeerperiode

Betaalbare en behoorlijke huisvesting voor iedereen betekent genoeg nieuwe en degelijke sociale woningen.

Klassen van maximum 20 leerlingen

Genoeg aandacht en begeleiding voor elke leerling zorgt voor meer inclusie en gelijke onderwijskansen.

Recht op kwaliteitsvolle arbeid

Tijd voor de vierdagenweek  

Onze nieuwe voltijdse job telt nog vier dagen, maar wel voor hetzelfde loon: minder stress, betere resultaten, meer evenwicht tussen werk en privé.

Gelijk loon en pensioen voor vrouw en man

Weg met de loon- en pensioenkloof: dankzij nieuwe strikte regels en controles verdienen vrouwen voortaan evenveel als hun mannelijke collega’s, ook na hun 65e.

Hoger minimumloon en -pensioen

Een menswaardig loon bedraagt voortaan minstens 14 € per uur (of 2.300 € bruto per maand), en het laagste pensioen 1.500 € per maand.

Maximale loonspanning van één op acht

Zowel bij overheids- als in privébedrijven mag het hoogste loon maximaal 8 keer hoger zijn dan het laagste.

 

Recht op gelijkheid en vrijheid in diversiteit

Straffe controles op discriminatie

Gelijke kansen voor wie werk of een woning zoekt, door strengere inspecties (zoals praktijktesten) én straffen voor oneerlijke behandeling van kandidaten.

Extra investeren in buurtwerk

Buurt- en daklozenwerkingen begeleiden kwetsbare mensen als geen ander in het realiseren van hun grondrechten.

Menswaardige migratie

We werken in Europa mee aan veilige en legale vluchtroutes. Mensen op de vlucht verdienen een menswaardige opvang en kunnen niet teruggestuurd worden naar landen waar het voor hen onveilig is.

Dekoloniseer scholen en pleinen

De wandaden van het kolonialisme worden opgenomen in elk leerplan en kritisch besproken. De groeiende stedelijke diversiteit verdient nieuwe straatnamen en standbeelden.

 

Recht op bescherming van de gezondheid

Verbod op reclame voor junkfood

In plaats daarvan zetten we in op overheidscampagnes voor gezonde en lokaal en ecologisch geproduceerde voeding.

Gecontroleerde prijzen voor medicijnen

De overheid legt regels vast voor de prijzen van medicijnen, om ze voor iedereen betaalbaar te houden en de macht van grote farmabedrijven te beperken.

Iedereen een wijkgezondheidscentrum in de buurt

Zo heeft elke Belg toegang tot laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg in de nabije omgeving.

Weg met ereloonsupplementen

Geen enkele patiënt betaalt in het ziekenhuis nog extra kosten bovenop het ereloon van de dokter.

 

Recht op eerlijke belastingen

Stop de grote belastingontduiking

Vermijd nieuwe Lux Leaks en Panama Papers met dubbel zoveel fraude-inspecteurs en werk mee aan een bindend internationaal verdrag rond fiscale transparantie.

Een progressieve vermogensbelasting

Vermogens vanaf 1 miljoen (eigen woonst niet inbegrepen) betalen een stijgend percentage belastingen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Europese minimumbelasting op vennootschappen

We stoppen de neerwaartse fiscale concurrentie tussen landen, zodat vennootschappen overal eerlijk bijdragen aan de samenleving.

3. GROOT DRAAGVLAK

De resultaten van onze volksbevraging leren ons nog veel meer. Hoe populair is elk van onze voorstellen? Leggen Vlamingen en Franstaligen andere prioriteiten? Stemmen ouderen anders rond pensioen dan jongeren? Interessant is verder dat poll-bureau iVOX spontaan aanbood om onze 23 voorstellen ook voor te leggen aan een panel van 1.600 mensen die representatief zijn voor de hele Belgische bevolking. Zo weten we nu ook hoe de modale Belg over onze voorstellen denkt. Wat blijkt? Voor de meeste voorstellen blijkt er een groot draagvlak bij de gemiddelde bevolking. Enkele frappante resultaten op een rij:

  • Vooral inzake fiscaal beleid en gezondheidszorg scharen de Belgen zich met grote meerderheid achter ideeën als ‘stop de grote belastingontduiking’ (92%), een progressieve vermogensbelasting (83%), ‘weg met ereloonsupplementen’ (87%) en gecontroleerde prijzen voor medicijnen (94%).
  • Ook van het loon- en pensioenbeleid eisen gemiddeld negen op de tien Belgen een stevige inhaalbeweging, met een gelijk loon en pensioen voor man en vrouw (93%) en een hoger minimumloon en -pensioen (87%).
  • Sociale rechtvaardigheid blijkt niet alleen voor de achterban van Hart boven Hard prioritair. Ook minstens drie op vier Belgen ondersteunt het optrekken van de laagste uitkeringen tot boven de armoedegrens (77%) of een wijkgezondheidscentrum in ieders buurt (78%).
  • Bij de meeste thema’s tonen zich nauwelijks verschillen tussen de achterban van Hart boven Hard en het representatieve panel van iVOX. Enkel voor het thema migratie zien we een andere tendens. Terwijl 80% van de achterban van Hart boven Hard het voorstel rond menswaardige migratie ondersteunt, is dat bij het iVOX-panel slechts 52%.
  • Ook tussen Vlamingen, Brusselaars en Walen lopen de ideeën rond drie op de vier voorstellen nagenoeg gelijk. Alleen rond gratis kinderopvang verschilt men in noord en zuid sterk van mening. België een land met twee democratieën? Deze resultaten laten vooral één sociale realiteit zien.
  • Na vijf jaar neoliberaal beleid vragen mensen duidelijk om meer koopkracht, collectieve herverdeling, een ambitieus klimaatbeleid en herinvestering in openbare diensten.
  • Slotsom: het contrast met het afgelopen regeringsbeleid in frappant. Vaak hoor je beleidsmakers zeggen dat er geen draagvlak is voor ingrijpende hervormingen, maar vele cijfers wijzen precies op het tegendeel: het draagvlak ontbreekt bij de politiek zelf.

Lees hier de artikels in De Morgen en Le Soir over deze resultaten (voor abonnees).

Vergelijking Resultaten HbH-bevraging en Panel iVOX

Gerangschikt van hoog naar laag naar verschil

Schermafbeelding 2019-04-23 om 15.38.10

Vergelijking resultaten Nederlandstalig-Franstalig

(voor bevraging HbH-TamTam en Panel iVox, in aflopend verschil)

Schermafbeelding 2019-04-23 om 15.38.23

4. WAAROM DEZE BEVRAGING?

Deze volksbevraging paste in onze bredere campagne met TamTam om Artikel 23 van de Belgische grondwet in ere te herstellen. Dat garandeert ‘dat ieder recht heeft op een menswaardig bestaan’: het recht op werk, sociale zekerheid, behoorlijke huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing en bescherming van de gezondheid en een gezond leefmilieu. Dat zouden evidenties moeten zijn, maar we zien deze grondrechten steeds meer vervellen in gunsten. Met onze 23 voorstellen hebben we concreet proberen maken wat Artikel 23 anno 2020 allemaal kan inhouden.

Het doel van deze volksraadpleging was tweeledig. Ze bleek een ideaal middel om in de brede samenleving gesprekken op te wekken over de grondrechten en het huidige beleid. Tegelijk maakt ze duidelijk dat er wel degelijk alternatieven zijn voor het huidige beleid. Op ons volkstribunaal RIGHT(S) HERE hebben we die zes meest gedragen alternatieven laten onderbouwen door experts.

Op zondag 12 mei zullen deze alternatieven mee kleur geven aan RIGHT(S) NOW, onze grote mars van burgers en organisaties voor klimaat en sociale rechten voor iedereen. Wees errbij! Twee weken voor de verkiezingen verbinden wij nog één keer alle protest van de jongste maanden, als één roep om een integrale sociaal-ecologische transitie.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten