BURGERDIALOOG: Zorg voor psychisch welzijn – 3 december 2022

De voorbije coronapandemie toonde nog maar eens aan dat psychisch welbevinden een integrale aanpak nodig heeft: preventief en curatief. HART BOVEN HARD wil die nood hoog op de maatschappelijke en politieke agenda plaatsen. Dat willen we doen door de ervaringen van betrokken burgers een krachtige stem in het debat te geven.

Daarom zoeken we 70 burgers voor een nieuwe HART BOVEN HARD-burgerdialoog op zaterdag 3 december in Brussel. Samen willen we met elkaar in gesprek gaan. Wat is van belang en nodig om tot ‘goede’ zorg voor het psychisch welzijn te komen? We laten ons door elkaars ervaringen inspireren, om zo actiesporen uit te stippelen die tot verandering kunnen leiden. Ons einddoel is een breed gedragen en actiegericht beleidsvoorstel voor psychische zorg.

Wil je graag je stem laten horen in het burgerplatform?

Je bent van harte welkom

 • als volwassene of jongere die hulp of steun nodig heeft of had 
 • als ouder of mantelzorger van iemand met een hulpvraag
 • als professional of vrijwilliger die de zorg voor het psychisch welzijn van de medemens nauw aan het hart ligt.

Wat mag je verwachten?

We komen samen op zaterdag 3 december van 9u30 tot 17u in Campus Odisee – Stormstraat ingang op nr 8 te 1000 Brussel (aan Centraal station).  Je bent welkom vanaf 9u.

Je neemt deel aan een aantal participatieve sessies, zowel in kleine groepjes als plenair. Samen met de andere deelnemers reflecteer je over goede praktijken op het vlak van psychisch welzijn.

Aan het einde van de dag verwerken we de gesprekken en formuleren we de volgende stappen die we als platform kunnen zetten. Je kan dan ook aangeven in welke mate je bij die volgende stappen nog een rol wil en kan spelen.

Interesse om deel te nemen aan het burgerplatform? 

Inschrijven kan via deze link.

Programma

Vanaf 9u: Ontvangst

 • Informele ontmoeting met koffie en koeken

9u30 – 10u: Inleiding

 • Situering: HbH als beweging, eerdere burgerplatformen en verwachtingen van deze dag
 • Voorstelling van het dagprogramma
 • Toelichting van dialoogprincipes en kenmerken

10u – 11u30: Delen en analyseren van ervaringen in kleine groepen

 • Startvraag: “Deel een recente ervaring i.v.m. de zorg om psychisch welzijn, waarin je zelf betrokken was (als zorgverlener, zorg-ontvanger, toeschouwer…), die je getroffen heeft en bijgebleven is”
 • De andere groepsleden stellen vragen als actieve luisteraars om de verhalen uit te diepen en te concretiseren
 • Bovendrijvende inzichten uit deze ervaringen worden op flap gezet

11u30 – 12u30: Markt – delen van inzichten onder alle deelnemers

 • Een paar groepsleden worden standhouder bij hun eigen flap
 • Andere groepsleden bezoeken de andere standen en gaan in gesprek met standhouders

12u30 – 13u30:  LUNCH

 • Belegde broodjes

13u30 – 15u: Ontwerpen van actiesporen

 • In ontwerpgroepen (met deelnemers uit verschillende groepen van de voormiddag)
 • Opdracht: Welke actiesporen dienen in Vlaanderen prioritair aandacht te krijgen, aansluitend bij de ervaringen die we via de markt leerden kennen en waar wij (als HbH) mee het verschil kunnen maken?

15u –  15u15: PAUZE

15u15 – 16u: Presentatie van de actiesporen

 • Een woordvoerder van elke ontwerpgroep houdt een kort en enthousiasmerend pleidooi voor het actiespoor
 • Wie zich aangesproken voelt door de voorgestelde actie (“Hier zou ik me zelf voor kunnen/willen inzetten!”) staat recht, een paar korte reacties vanuit het publiek

16u – 16u30: Afronding van de dag

 • Korte terugblik met de deelnemers
 • Hoe gaan we verder met de resultaten van deze dag?

16u30 – 17u30: Informele nabespreking

 • Tijd voor het uitwisselen van persoonlijke reflecties bij een drankje

Vragen of opmerkingen

Spreek ons aan via mail op zorgomzorg@hartbovenhard.be

Graag meer informatie over onze visie op goede, zingevende en verbindende zorg?

Die vind je hier!

Blijf je graag op de hoogte van acties van HART BOVEN HARD? Schrijf je in op de nieuwsbrief van HART BOVEN HARD.

Prof. emeritus René Bouwen, KU Leuven, Organisatiepsychologie en CIGO ontwikkelingsprogramma UHasselt
Marc Craps, hoofddocent (emeritus met opdracht) KU Leuven campus Brussel, procesbegeleiding van multi-actor samenwerking voor een duurzame samenleving
Prof. dr. Philip Delespaul, Universiteit van Maastricht,  Hoogleraar Innovatie in de GGZ en bestuursadviseur
Dr. Sven De Weerdt, Organisatiepsycholoog, gastprofessor UHasselt enbegeleider van leerprocessen o.a. in UZLeuven 
Laurent Thys, Pedagoog. Gepensioneerd directeur Clb, mede oprichter Eduacademie  en co- begeleider teams in o.a. jeugdzorg mbt professionele ontwikkeling.
Prof. dr. Styn Grieten, KULeuven, Work and Organization Studies, Campus Brussel
Christine Dupont, mantelzorger en coördinerend vrijwilliger
Katrien Rombouts, psycholoog OPZ Geel
Sabine Cocquyt, Lichaamstherapeut, coaching en rouwzorg

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten