21 maart: internationale dag tegen racisme en discriminatie

Hart boven Hard staat op tegen racisme op 21/3/2021 en elke dag daarna

Hart boven Hard staat met volle overtuiging mee in het verzet tegen structureel en cultureel racisme. We zien met lede ogen hoe (extreem)rechts angst zaait en mensen tegen elkaar opzet, in ons land en in Europa. Daarom nemen we – samen met de andere partners van Platform 21/3 – in meer dan 10 steden opnieuw de publieke ruimte in, met een sterke roep voor gelijke rechten. We doen dat uiteraard op een beperkte, veilige manier, volgens de geldende Covid19-maatregelen.

Doe mee!

Een opdeling in A- en B-burgers, weze het op school, op het werk, op de huurmarkt of in onze hoofden, ondermijnt een inclusieve en solidaire samenleving. Antiracisme begint met te luisteren naar de mensen die het doelwit vormen van racisme. Wij erkennen dat zij een mede-bepalende stem hebben in onze samenleving. Een samenleving waar elke mens volwaardig mens kan zijn, met gegarandeerde gelijke rechten.

united-we-stand

 

We staan achter de 6 eisen van het Platform/e 21/03:

  1. Iedereen heeft recht op een degelijke job en woning. Voer proactieve praktijktesten met sancties in op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.
  2. Zorg voor een warme, menselijke en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert. Sluit geen vluchtelingendeals met ondemocratische regimes. De overheid moet in een professioneel aanbod voorzien gericht op integratie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en sans-papiers
  3. Een verbod op levensbeschouwelijke tekens verhindert de toegang van veel vrouwen tot werk en opleiding. We zijn tegen de bestaande hoofddoekverboden op de werkvloer en in het middelbaar en hoger onderwijs.
  4. Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van Artikel 21 van deze wet (de ‘deportatiewet’) nu op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af.
  5. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en bescherming door de politie. Etnische profilering, buitensporig geweld, en discriminerend politiegedrag moeten bestreden worden met een zero-tolerantie-aanpak.
  6. Na de onafhankelijkheid van Congo heeft België onvoldoende aandacht geschonken aan gewetenswerk over de kolonisering en de gigantische schade die hiermee is aangericht. De publieke ruimte staat vol met verwijzingen naar de koloniale periode, net zoals de onderwijsprogramma’s en de geschiedenisboeken. We moeten samen actief hierover nadenken en inzetten op de dekolonisering van de publieke ruimte en de integratie van een kritische analyse van de kolonisatie in de onderwijsprogramma’s en -boeken.

Meer info op www.platform2103.be

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten