Door to Door: van polariseren naar verbinden

Kunstenaarsplatform State of the Arts (SOTA) en Hart boven Hard slaan de handen in elkaar voor een uniek experiment. Van het najaar 2020 tot eind 2021 willen wij zo veel mogelijk mensen in heel Vlaanderen, over alle verschillen heen,  één-op-één met elkaar in gesprek brengen brengen.. Vanuit al die ervaringen verfijnen we een toolbox, die we nadien beschikbaar willen maken voor iedereen die dialoog wil organiseren. Ook iets voor in jouw gemeente, jouw straat of je lokale Hart boven Hard-groep?

Wat?

Eén-op-één-gesprekken tussen mensen die elkaar niet kennen en van elkaar verschillen, daar wil ‘Door to Door’ een kader voor bieden. Onderwerp van gesprek is de toekomst van ons samenleven in een maatschappij die steeds meer lijkt te polariseren. Ons middel is oprecht naar elkaar luisteren zonder oordelen, van mens tot mens, via de ontwapenende kracht van artistieke verbeelding. Een open dialoog waarin niet het eigen gelijk centraal staat, maar het streven naar inzicht en empathie. Delen we met anderen meer dan we denken?

Waarom?

Velen van ons praten zelden over fundamentele vragen met mensen met een heel andere ideologische visie en/of culturele en socio-economische realiteit. Op sociale media daarentegen vliegen meningen over en weer, met weinig nuance en vaak verzandend in verwijten. Hoe kunnen we het wij-zij-discours overstijgen? Met eenzijdig het eigen gelijk verkondigen creëren we niet de verbinding die we nastreven.

Wat willen we bereiken?

In eerste instantie wil ‘Door to Door’ alle gesprekspartners een warme en waardevolle uitwisseling bieden, met ruimte voor nuances en meer inzicht in andere perspectieven dan de eigen kijk. Via ‘Door to Door’ krijgen we een rijker zicht op wat ons samen bezighoudt in deze samenleving.

Daarnaast willen we ook op zoek gaan hoe we lokaal op een meer duurzame manier aan verbinding kunnen werken. Het zou fijn zijn mochten uit ‘Door to Door’ lokale projecten kunnen groeien rond sociale cohesie, depolarisering, participatie, ….

En we maken al doende een toolbox die we eind 2021 openstellen voor iedereen.

Hoe?

In dit eerste jaar van ‘Door to Door’ (2021) werken we vooral vanuit lokale projecten in heel Vlaanderen. Per plek zoeken we met lokale partners een passend kader voor de gesprekken: hoe, wanneer, met wie?

Lokale ‘Door to Door’-projecten kennen telkens drie momenten:
1)   Een workshop van een 3-tal uur met lokale bewoners die gesprekken willen aanknopen
2)   De eigenlijke één-op-één-gesprekken
3)   Een gezamenlijk terugkommoment voor al wie gesprekken deed of is aangesproken.

Er zijn drie soorten gesprekstools: voor de publieke ruimte, deur-aan-deur en op afspraak. Deelnemers kiezen zelf welke tools hen het meeste liggen. Denk bijvoorbeeld aan: een Fata Morgana ploeg die van deur tot deur gaat met de vraag: “Hoe maken we van onze stad een 5-sterrengemeente voor iedereen?”; plaatsnemen op een plein met het bord met de uitnodiging: “Vraag me waarom ik naar België kwam” of “Ik wil met je praten”; samen een collage maken van een gedroomde toekomst of van de zaken die we juist wegwensen uit onze samenleving; …

In dialoog met lokale partners kunnen we ook voor een meer afgelijnd doel of concept gaan.

We onderzoeken nog hoe we alle individuele gesprekken minimaal kunnen documenteren en samenbrengen, om ze meer collectief te delen op bijvoorbeeld één nationale website.

Wie?

‘Door to Door’ is een onderzoeksproject van kunstenaarsplatform State of the Arts (SOTA) in samenwerking met Hart boven Hard. We bieden een kader dat we samen met lokale partners op verschillende plekken in Vlaanderen telkens willen aanpassen aan de lokale context, capaciteit en mogelijkheden.

Waar & Wanneer?

In het najaar van 2020 gingen we van start met  een project in Kortrijk. Projecten in Dilbeek, Leuven, Ninove, Turnhout, Antwerpen staan in de steigers. De lijst zal gestaag groeien. Lokale projecten zijn gespreid in de tijd en staan ook open voor anderen.

Wil je in jouw eigen buurt een Door to Door-project organiseren, dan zoeken we samen wat een goed moment of een passende periode is. Door to Door is flexibel.

Ook interesse?

Wil je  ook één-op-één-gesprekken organiseren in het kader van ‘Door to Door’ – als individu, als organisatie of in samenwerking met andere partners? Contacteer ons op doortodoor@hartbovenhard.be en we bekijken samen wat mogelijk is.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten