Gouverneur Jan Briers geeft burgerinitiatief “Maak Aalst CETA&TTIP-vrij” gelijk

Door Karel Osstyn, vaste verslaggever van lokale kern Hart boven hard Regio Aalst.

Burgerinitiatief “Maak Aalst CETA&TTIP-vrij” diende op de gemeenteraad van 31 januari 2017 een voorstel in om de stad Aalst symbolisch vrij te verklaren van de nieuwe vrijhandelsakkoorden. Die zijn op maat van multinationals geschreven, niet op die van de consument. Ook al was met meer dan 800 handtekeningen aan alle wettelijke voorwaarden voldaan, het college weigerde om de burger spreekrecht te verlenen.

De raad verschool zich achter zijn onbevoegdheid in deze materie, dit terwijl al meer dan 2000 Europese steden en gemeenten de stap hebben gezet.

In een brief van dertig maart 2017 legde het gemeentebestuur de klacht die het burgerinitiatief tegen deze gang van zaken had ingediend, een tweede keer naast zich neer. Het volgde dezelfde redenering, gebaseerd op een bijzonder willekeurige interpretatie van het huidige Gemeentedecreet. Volgens de geijkte procedure legde burgerinitiatief Maak Aalst CETA&TTIP-vrij daarop de zaak voor aan de Oost-Vlaamse provinciegouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die hebben het comité nu over de hele lijn gelijk gegeven.

In zijn brief van 20 juni 2017 schrijft gouverneur Jan Briers dat de stad Aalst de burger wel degelijk spreekrecht had moeten verlenen, om zich pas daarna over haar bevoegdheid uit te spreken. Diverse Vlaamse gemeenten zijn haar daarin trouwens al voorgegaan. Meer zelfs, de gouverneur stelt onomwonden dat gemeenteraden wel degelijk bevoegd zijn om een standpunt in te nemen over deze verdragen, omdat er hoe dan ook lokale belangen mee gemoeid zijn. De gouverneur heeft dan ook zijn standpunt ter zake aan de stad Aalst overgemaakt.

Hoe zal het stadsbestuur nu reageren? In eerste instantie zet de oppositie het voorstel om Aalst TTIP- en CETA-vrij te verklaren opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Daarbij zal vast en zeker naar de brief van de gouverneur verwezen worden. Het uitgangspunt is dat de belastingbetaler geen baat heeft bij deze verdragen, omdat ze onder meer de Europese regelgeving inzake voeding, gezondheid en onderwijs naar beneden zullen bijstellen. Gemeenten kunnen wel degelijk nog hoger beroep aantekenen bij het Europees Hof van Justitie om deze tekortkomingen recht te zetten.

De vraag is of de huidige meerderheid in ons land dat wil. Minister Homans werkt aan een nieuwe versie van het Gemeentedecreet, waarbij burgerinitiatieven helemaal afhankelijk worden van de goodwill van hun gemeentebestuur. En de Vlaamse en federale regering hebben intussen alles in gereedheid gebracht voor de ratificatie van CETA, dit zonder de lopende controleprocedures af te wachten. We zijn benieuwd of de democratie in de stad Aalst een nieuwe kans krijgt en of de politiek de kwestie in gunstige zin kan recupereren.

 

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten