Hart boven Hard-dag 13 februari 2021 – online

Wat?

Hart boven Hard is georganiseerd rond 5 centrale trefdagen per jaar. Alle mensen die zich herkennen in Hart boven Hard zijn welkom om mee richting te geven aan de beweging.

Wanneer?

Zaterdag 13 februari 2021

Waar?

online

Inschrijven

Het evenement is helemaal gratis.
Schrijf je wel vooraf in, zodat wij jou een link kunnen sturen om deel te nemen.

Op zoek naar een vaccin tegen racisme, klimaatontwrichting en winstzucht

De Hart boven Hard-dag vindt opnieuw online plaats. Deelname is gratis. Schrijf je wel vooraf in. Kan je toch niet deelnemen, laat het ons aub weten, zodat we goed kunnen inschatten met hoeveel we zullen zijn.
Kort vooraf krijg je een bevestigingsmail met de link om in te loggen in de online vergaderruimte. Heb je hier vragen over of wil je hier hulp bij? Laat het ons weten via het inschrijvingsformulier!

 

 

Heb je soms ook zo’n zin om je arm door het scherm te steken om je gesprekspartner, je collega, je vriendin aan de andere zijde een schouderklopje of een knuffel te geven? Ben je bezorgd over je tieners in huis of in je omgeving, die snakken naar samen? Je bent niet alleen!

Word je boos wanneer je ziet dat het vaccin ons misschien wel tegen Covid kan beschermen, maar niet tegen winstbejag en ongelijkheid? Wanneer je ziet hoe de farmareuzen spelen met de volksgezondheid? Je bent niet alleen!

Vraag jij je ook af wanneer de klimaaturgentie eindelijk ten volle zal doordringen bij onze regeringen? Je bent niet alleen!

Kijk je uit naar een stevige, creatieve actie? Ben je benieuwd naar de activiteiten van de lokale groepen in coronatijden? Wil je mee vorm geven aan de plannen van Hart boven Hard in 2021? Of… wil je graag kennis maken met Eveline Verbist, onze professionele kracht? Je bent vast niet alleen!

 

Redenen genoeg om je in te schrijven voor de volgende Hart boven Hard-dag.

 

Programma

10:20 – Check-in
Meld je tijdig aan voor een vlotte start van de dag.
10:30 – Welkom & Terugblik op 2020
10:40 – Een vliegende start van het nieuwe Hart boven Hard
Je maakt kennis met onze nieuwe medewerker, Eveline. We geven haar een warm welkom!
In ons vijfjarenplan dat we opmaakten na een grondige evaluatie van de beweging, kozen we ervoor om voluit te gaan voor de rol van burgerbeweging, die mensen samenbrengt en een stem geeft. Als tweede prioriteit kozen we ervoor om een alternatief verhaal op creatieve en inspirerende manieren naar een breed publiek te brengen. Stevige plannen. Binnen Hart boven Hard bruist het ook altijd van de ideeën. Hoe gaan we het aanpakken om dit te realiseren? Hoe kunnen we het werk over meer mensen verdelen en en het engagement voor alle vrijwilligers haalbaar houden? Hoe gaan we (opnieuw) vrijwilligersteams vormen die ondersteunen bij acties, evenementen, communicatie, …
Met vrijwilligers van kernteam, RVB, lokale groepen en thematische werkgroepen maakten we een voorstel van actieplan voor 2021. We leggen dit aan je voor en horen graag je reactie.
11:30 – Pauze
11:40 – Vaccins, een publiek goed – Els Hertogen aan het woord
Els Hertogen, directeur van 11.11.11 schreef een pittige opinie over wat haar niet zint in de wereldwijde vaccinstrategie. Je kan haar alles vragen over patenten, over het winstbejag van de farmareuzen, over vaccins als publiek goed. En, ze heeft vast ook ideeën over wat wij kunnen doen.
12:15 – Zwemlessen voor later – Een van de klimaatdichters met poëzie als verzet tegen klimaatmoeheid
12:30 – Middagpauze
13:30 – Concrete actievoorstellen om lokaal – en coronaproof – voor te mobiliseren
13:45 – Parallelle werkgroepen
We verdelen ons over verschillende digitale ruimtes om concrete initiatieven uit te denken en voor te bereiden. De evaluatie van de vorige Hart boven Hard-dag indachtig, hebben we hiervoor wat meer tijd voorzien.
 • Werkgroep 1 Geen plaats voor racisme
  Sharpeville, Zuid-Afrika, 21 maart 1960, de politie opent het vuur op vreedzame betogers tegen de discriminerende pasjeswetten. Er vallen 69 doden. 21 jaar later is een internationale actiedag tegen racisme en discriminatie nog altijd nodig. Ook in ons land. Erg genoeg.
  Een grote manifestatie kan nog altijd niet, maar wij doen wel enthousiast mee met de verspreide kleinere acties van het platform 21/3, in verschillende steden. In deze workshop werken we concreet aan maximale zichtbaarheid en impact van die acties.
 • Werkgroep 2 Vaccins, een publiek goed
  Farmareuzen bepalen naar eigen goeddunken de prijs van de covidvaccins, leveren aan de meestbiedende en gaan met royale winsten aan de haal. Hebben wij dan niet massaal bijgedragen voor de ontwikkeling van het vaccin? Is gezondheid dan geen recht voor iedereen?
  We steunen een Europees burgerinitiatief voor vaccins als publiek goed. Welk materiaal hebben we daarvoor nodig? Wie zijn mogelijke bondgenoten? Waar verzamelen we handtekeningen? Hoe kunnen lokale groepen daar mee op inzetten?
 • Werkgroep 3  Samen actief ondanks corona
  De lokale afdelingen zijn de hoeksteen van Hart boven Hard. Zij weten wat er leeft op plaatselijk niveau en zorgen zowel voor inhoud als voor een enthousiaste achterban. Maar veel groepen liggen nu zo goed als stil sinds midden maart. Hoe hou je een organisatie levend en actief tijdens deze pandemie? Hoe kunnen er toch activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd worden ondanks de huidige maatregelen? Hoe betrek je mensen die niet graag digitaal werken? Dat lukt bij de ene groep al makkelijker dan bij de andere en we willen elkaar graag inspireren. Een brainstorm over wat er wel kan, want uiteraard is er ook hier een alternatief mogelijk!
 • Werkgroep 4 We gooien ons in de klimaatstrijd
  Het probleem van de klimaatcrisis wordt met de dag nijpender. Hoog tijd om er ook vanuit Hart boven Hard meer vastberaden onze tanden in te zetten. De campagne Move Your Money (weg uit investeringen in fossiele brandstoffen), in samenwerking met Fairfin en Greenpeace, was een eerste piste waar we mee onze schouders onder hebben gezet. Maar er is nog veel meer klimaatwerk te doen.  De roep van de jongeren voor een gezonde en leefbare aarde klinkt nog even luid, ook al kunnen ze nu niet massaal demonstreren. Kortom, we hebben dringend nood aan een klimaatwerkgroep binnen Hart boven Hard die zich strategisch, inspirerend, verbindend en actiegericht vastbijt in onze achtste Hartenwens ‘Eco is logisch’.
  We willen het graag hebben over het project van het Burgerparlement om een breed draagvlak en druk vanuit de bevolking te creëren voor een sociaalecologisch beleid. We bespreken kort de rol hierbinnen die Hart boven Hard nu al opneemt en bekijken wie interesse heeft om hier verder rond te werken. We brengen ook de Klimaatzaak kort aan bod, met hun oproep om op 14 maart lokale acties te organiseren om de klimaatcrisis terug op de agenda te krijgen. En we willen graag van jullie horen waar Hart boven Hard best de klemtonen legt binnen het thema van de klimaatcrisis. Welke acties kunnen wij ondersteunen of zelf op poten zetten? En welke rol neemt elk van jullie hier graag in op? Doe je mee?
15:10 – We delen met elkaar wat we gaan doen en sluiten de dag samen af
15:30 – Afscheid

Inschrijven

Zoals bij elke Hart boven Hard-dag vragen we je om in te schrijven als je wil deelnemen. We vragen je ook om vooraf aan te geven met welke werkgroep je wil meedoen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Kan je toch niet deelnemen, geef dan aub een seintje. Er zit een limiet op het aantal mensen dat online kan deelnemen, zo komt je plaats vrij voor een andere deelnemer.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten