Terugblik: de Hart boven Hard-dag van 14 november 2020

De Hart boven Hard-dag van 14 november 2020 alsof je erbij was

meerjarenplanMeer dan 70 deelnemers. Een grote opkomst voor deze digitale dag. Scrol even mee langs de activiteiten van die dag. Zo heb je een overzicht. Bij het thema dat je interesse wekt, kan je doorklikken naar het volledige verslag.

We openden de dag met de blijde mare dat Hart boven Hard de volgende vijf jaar subsidies krijgt. Een groot dankjewel aan al wie ijverig meeschreef aan ons dossier!
Dat mondde uit in het document Meerjarenplan 2021-2025 van Hart boven Hard. Daarin geven we de grote inhoudelijke en organisatorische lijnen van de beweging voor de komende jaren aan. We kunnen nu (twee) betaalde mensen aanwerven.

De eerste vacature is al open verklaard.

 

Hoe creëren we nu en na corona een nieuw, sociaal en duurzaam normaal?

Hoe kunnen we breken met het oude neoliberale beleid dat mensen ziet als concurrenten van elkaar? Hoe kunnen we zo veel mogelijk mensen verleiden om samen voor een solidaire samenleving te gaan? We vroegen het aan Bleri Lleshi. Een greep uit zijn antwoorden:
Een goede methode is zoeken naar het “gemeenschappelijk eigenbelang”. Aan de slag gaan met een concrete nood of ergernis, bv. een onveilige straat, kan de opstap zijn naar een breder engagement.
Mensen zijn op zoek naar structurele verandering voor de problemen en breuklijnen die de coronacrisis heeft blootgelegd. Hen een kader en ruimte geven voor duurzaam engagement is een opdracht voor Hart boven Hard. Campagnes zoals die rond “Artikel 23” of die voor een belasting op de grote vermogens kunnen de deur openen voor die structurele veranderingen.
In het coronaklimaat is het nodig met de nodige empathie contacten op te bouwen buiten onze kring, met mensen die zich angstig, ontgoocheld en machteloos voelen.
Een uitgebreid verslag van de lezing van Bleri vind je hier.
Je kan natuurlijk ook zijn boek lezen: ‘Wat na corona? Brief aan Vlaanderen, EPO 2020′.

Samenstraat- slider smal

Vernieuwing en verbreding van onze vrijwilligersploeg

De achterban van Hart boven Hard is breed. Maar onze beweging slaagt er niet altijd in dat potentieel waar te maken. Caitlin De Muer werkte binnen het kernteam aan een operationele vernieuwing. Waar lopen we op vast en hoe kunnen we dat aanpakken?

Twee assen:

  • Een beter beheer van alle kennis en informatie die in de beweging aanwezig is, zodat eenieder daar vlot aan kan.
  • Een gesmeerde operationele structuur om met een brede, bonte vrijwilligersploeg Hart boven Hard uit te bouwen. Met voor elk wat wils. Binnenkort komen er gerichte oproepen om je eigen plaatsje daarin in te nemen.

Klik hier naar de power point van Caitlin.

Er is alvast de verkiezing van een nieuw kernteam op onze volgende Hart boven Hard-dag, in februari 2021. Wil je je engageren om de beweging twee jaar lang, in een ploeg van acht, te helpen coördineren en de dagelijkse beslissingen te nemen?
Stel je dan kandidaat, graag tegen 15 januari via dit formuliertje. Heb je eerst nog vragen? Contacteer dan gerust iemand van kernteam@hartbovenhard.be.

abortionPerformance van Joan Somers Donnelly

Joan gaf ons met een performance een inkijk in hoe activisten en trekkers van het brede middenveld in Ierland in gesprek zijn gegaan met de bevolking om abortus te legaliseren en hoe zij bij het referendum erover glansrijk hun slag thuishaalden. Het was de bekroning van een voorzichtige zoektocht naar verbindende communicatie over een emotioneel thema. Wat een voorbeeld!

 

De thematische werkgroepen

  1. Werkgroep Wonen

Veilig, gezond en betaalbaar kunnen wonen, het zou normaal moeten zijn in een rijk land. Maar dat is het bij ons niet, zo getuigen deelnemers uit verschillende lokale teams. En nee, niet alleen in de grote steden, maar zowat overal is er een wooncrisis. Hoe meer sociale woningen afdwingen? Sociale Huisvestingsmaatschappijen of Sociale Verhuurkantoren? Hoe staan tegenover samenwerking met private bouwpromotoren? Zijn woonboxen een deel van de oplossing? Hoe stimuleren we meer burgerparticipatie in het woonbeleid? Dat en veel meer kwam in de workshop aan bod.
Hart boven Hard wil mee aan de kar trekken voor een ander woonbeleid van gemeenten, steden en hogere overheden. Daarom starten we met een nationale Werkgroep Wonen.
– Om te leren van elkaars concrete ervaringen en acties.
– Om front te vormen met Samenlevingsopbouw, de Huurdersbond e.a.
– Om sterker te staan en met concrete wensen naar politici te stappen.
Het verslag vind je hier.
Belangstelling om deel te nemen aan de Werkgroep Wonen? Meld je bij wonen@hartbovenhard.be.

  1. Werkgroep Zorg om zorg

De zorggroep wil zorgvragers en zorggevers van onze beweging en ruimer mobiliseren om als burgerplatform sporen uit te zetten voor een ander zorgbeleid, zowel op het vlak van welzijn als van gezondheid. Een structureel werk van lange adem. De organisatie van zo’n burgerplatform(en) kan aansluiting zoeken met de jaarlijkse week van de zorg in maart 2021.
Daarnaast sluit de zorggroep aan bij de strijdpunten van de zorgsector. Zo komt er een bevraging over de zorg voor mensen met een handicap (gebruikers, mantelzorgers en personeelsleden) om de knelpunten in kaart te brengen en om te zien welke punten hoog op de agenda moeten staan.
Deelnemers van de werkgroep stellen voor zelf ook kleine “zorgende” acties op te zetten zoals kaartjes schrijven als steuntje in de rug in de moeilijke coronatijden.
Meer info in het verslag en de presentatie.
Heb je interesse om aan te sluiten bij de groep? Geef dan een seintje via zorgomzorg@hartbovenhard.be.

  1. Werkgroep Diversiteit en antiracisme

Hart boven Hard zette de acties mee op poten voor een humane opvang van vluchtelingen uit Moria, voor #Justice4Mawda én voor het behoud van het Minderhedenforum. De boodschappen werd ruim gedeeld op de sociale media, we haalden het VRT-journaal en krantensites. Op dat elan willen we verder werken.
Hoogtepunt: de antiracismemanifestatie van 21 maart 2021. Een ploeg(je) gaat aan de voorbereiding ervan werken in de hoop dat we tegen dan weer de straat op mogen.
De werkgroep diversiteit heeft onze visietekst over diversiteit en antiracisme ook geactualiseerd. Ze wil graag een ruim draagvlak binnen Hart boven Hard voor die nieuwe visietekst. Het is een hele boterham, waar je best even rustig voor gaat zitten. Je kan dat op je eentje doen of je kan hem in je (lokale) groep bespreken.
De werkgroep contacteert de nieuwe mensen die willen meewerken, om te vernemen waar ze mee hun schouders willen onder zetten.
Heb je bedenkingen bij de nieuwe visietekst en/of interesse om mee te werken? Geef een seintje aan diversiteit@hartbovenhart.be.

  1. Werkgroep Er is wél geld

er-is-wel-geldEr is een breed draagvlak voor herverdeling en eerlijke fiscaliteit: “Er is wel geld!”. Tijd om het thema op een populaire manier, bv. met een (animatie)filmpje, aan te kaarten. Daarbij vertrekken we van het positieve: het nut van belastingen. Want daarmee kunnen we investeren in zorg, onderwijs, cultuur, leefmilieu, klimaat en publieke diensten.
We opteren voor één prikkelende eis, een taks op de grootste vermogens. Het Financieel ActieNetwerk (FAN) is hier een bondgenoot. Het FAN heeft de knowhow voor sprekers, vormingen, opinies…

We bekijken (onder meer met de lokale groepen) of we actief mee oproepen voor drie actiemomenten van het FAN: 5 januari 2021 actie voor een belasting op de grote fortuinen, in mei 2021 een studiedag over vermogensbelasting en begin juni 2021 de Tax Justice Day.
Het verslag vind je hier.

  1. Werkgroep Door to Door

Beter begrijpen hoe “andersdenkenden” naar de wereld kijken, om er dan beter op in te spelen met onze eigen beweging(en): dat is Door to Door. Want nieuwe strategieën ontdekken tegen de verrechtsing, daarvoor moet je met open oren luisteren en het gesprek aangaan. Gesprekken één op één over de hete samenlevingskwesties van vandaag.
We zien Door to Door als een gezamenlijk onderzoek, maar zijn nog op zoek naar passende manieren om gesprekken te documenteren en erop verder te werken. We geloven dat Door to Door ook een goede methodiek kan zijn om lokale kernen te versterken of op te starten. Het project kan lokaal diverse vormen aannemen, bv. gericht op een doelgroep en een bepaald thema of net heel open. Door to Door loopt het hele jaar 2021.
Meer concrete info vind je in het verslag.
Interesse? Neem contact op met Door to Door kan via doortodoor@hartbovenhard.be.

  1. Werkgroep De sociale positie van kunstenaars en cultuurwerkers

kunstenaarsHet besparingsbeleid en de coronacrisis hakken er diep in. De protestbeweging eind 2019 doorbrak de grote versnippering en concurrentie in de sector. Dé uitdaging zal zijn die eenheid te bewaren, solidariteit binnen de verschillende geledingen te realiseren en bruggen te slaan met andere sectoren.
Daarin kan Hart boven Hard een grote rol spelen, omwille van de verbinding met anderen maar ook door de rol van cultuur in het licht te stellen en te insisteren op de ‘basisrechten’ van cultuurwerkers.
Zo verdedigen we het recht op een syndicale delegatie in de cultuurhuizen. We komen op voor de sociale rechten van de cultuurwerkers: geen precaire contracten, een correct loon en het artiestenstatuut binnen de sociale zekerheid.
Hier vind je het verslag.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten