Hart boven Hard-dag – 14 november 2020

Wat?

Hart boven Hard is georganiseerd rond 5 centrale trefdagen per jaar waar van onderuit richting gegeven wordt aan de beweging.

Wanneer?

Zaterdag 14 november 2020
 10u30-15u00

Waar?

online

Inschrijven

Het evenement is helemaal gratis.
Schrijf je wel vooraf in, zodat wij jou een link kunnen sturen om deel te nemen.

Terug naar het oude normaal?

De Hart boven Hard-dag vindt niet live plaats in Brussel, maar online. Het programma werd licht aangepast. Alle info vind je hieronder.

Heb je je al ingeschreven, dan hoef je dat niet opnieuw te doen. Er zijn wel 2 extra werkgroepen. Wil je voor een andere werkgroep inschrijven, schrijf je dan wel opnieuw in en vermeld in de opmerking dat je al ingeschreven was.

Kort vooraf krijg je een bevestigingsmail met de link om in te loggen in de online vergaderruimte. Heb je hier vragen over of wil je hier hulp bij? Laat het ons weten via het inschrijvingsformulier!

 

Zijn er geen kinderen meer met lege brooddozen?
Is het Coronavirus overwonnen en zijn de zorgnoden opgelost?
Zijn de minimumpensioenen al opgetrokken naar 1500 euro?
Hebben de jongeren al uitzicht op een échte job en een deftig loon?
Zijn er geen vluchtelingen meer die wanhopig uitkijken naar een menswaardig bestaan?
Zijn de wachtlijsten voor een sociale woning weggewerkt?
Is de vermogensbelasting ingevoerd?
Moet er niet dringend een plan komen voor publieke investeringen in ecologische transitie, in zorg en preventie, in sociale huisvesting en een gezonde leefomgeving?

 

Als je sommige politici bezig ziet zou je denken dat er geen dringende problemen meer zijn. Voor Hart boven Hard zijn ze er net meer dan ooit!

 

De politiek lijkt erop gebrand zo snel mogelijk het oude normaal te herstellen. Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk terug naar een situatie waarin we zorgeloos onze geliefden eens goed kunnen vastpakken. Maar daarnaast zijn er vele aspecten van het oude normaal die we liever niet willen meenemen naar het postcoronatijdperk. Maar hoe zorgen we ervoor dat die dan ook voltooid verleden tijd worden? En hoe creëren we een nieuw, sociaal rechtvaardig en duurzaam normaal?

En wat betekent dit nu, aan het begin van een tweede lockdown, nu, wanneer de dagen korter worden en de nachten koud? Waar liggen we wakker van? Waar willen we nu samen werk van maken?

 

Programma

10:15 – Check-in & Onthaal
Meld je tijdig aan voor een vlotte start van de dag.
10:30 – Leve Hart boven Hard!
Na een positief advies over de hele lijn, werden we erkend als nieuwe socio-culturele beweging, hoera! Een grote dankjewel aan iedereen die dat mee mogelijk heeft gemaakt!
We hebben ook niet stilgezeten binnen de beweging de voorbije maanden! Een beeldverslag van lokale en nationale acties en evenementen.
10:45 – Lezing Bleri Lleshi: “Wat na corona? Willen we écht terug naar het oude normaal?”
Wat na corona? Willen we echt terug naar het oude ‘normaal’ van besparen in de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs, en fiscaal pamperen van superrijken? Naar een wereld waar de mensen die de samenleving rechthouden géén helden zijn?
In zijn boek Wat na corona? Brief aan Vlaanderen houdt filosoof Bleri Lleshi een pleidooi om het roer om te gooien. Want corona heeft breuklijnen blootgelegd. Maar de crisis maakt ook duidelijk dat de mens supersociaal, solidair en zorgzaam is. Voor Bleri Lleshi is dat geen verrassing. Al meer dan tien jaar doorkruist hij Vlaanderen om te spreken over hoop en liefde. Hij kent de verhalen van de mensen die het gehad hebben met de richting waarin onze samenleving aan het evolueren was, van de 94-jarige die vluchtelingen Nederlands leert tot de jongeren op de barricades voor het klimaat en het middenveld en de cultuursector met hun protest tegen de kaalslag van de Vlaamse regering.
We staan op een kruispunt. Ofwel misbruiken machthebbers deze crisis. Ofwel grijpen wij dit moment om te kiezen voor positieve verandering.
Aansluitend gaan we in gesprek met alle deelnemers. Hoe beleven wij deze crisis? Waar liggen wij wakker van? Wat zijn onze dromen voor de toekomst en hoe willen wij daar met Hart boven Hard toe bijdragen?
11:20 – Pauze
11:30 – De operationele vernieuwing van Hart boven Hard – een plan voor meer slagkracht
Ondanks de brede achterban van Hart boven Hard, slaagt onze beweging er niet altijd in haar potentieel waar te maken. Caitlin De Muer, operationeel verantwoordelijke binnen het nationaal overgangskernteam, legt uit waar we op vastlopen aan de hand van enkele concrete voorbeelden.
Hoe kunnen we dit aanpakken? Caitlin identificeerde twee assen waarop prioritair actie nodig is. Ten eerste is een beter beheer van alle kennis en informatie nodig zodat al wie die nodig heeft daar vlot aankan en werk niet verloren gaat. Ten tweede heeft Hart boven Hard nood aan een volwaardige operationele structuur die kan instaan voor alle werkingsprocessen die nodig zijn om onze doelstellingen als beweging te kunnen realiseren. Dat laatste behelst een forse uitbreiding van onze vrijwilligerswerking. Met een nieuw operationeel systeem willen we onze beweging structureel en duurzaam versterken.
12:15 – Naar een nieuw kernteam voor Hart boven Hard
De Grote Vergadering is het hart van Hart boven Hard. De Grote vergadering dat zijn wij allemaal, uit alle geledingen van de beweging, lokaal en nationaal, die samenkomen op de Hart boven Hart dagen. Om tussentijds te coördineren stelt de Grote Vergadering een kernteam aan. Een oproep om je kandidaat te stellen voor de verkiezing begin 2021!
12:30 – Middagpauze
13:30 – Artistieke opener door Joan Somers Donnelly
13:45 – Verdeling in parallelle werkgroepen
13:50 – Parallelle discussiegroepen
We verdelen ons over verschillende digitale ruimtes om dieper in te gaan op volgende thema’s.
 • Wonen: recht op een thuis voor iedereen
  Grootstad of platteland, Vlaanderen of Brussel: bij heel wat lokale Hart boven Hard-kernen is het thema ‘wonen’ een hot topic. Daarom richtte Hart boven Hard recent een nationale werkgroep Wonen op. Zo kunnen kernen uit verschillende lokale contexten van elkaar leren en elkaar versterken om het recht op een thuis voor iedereen werkelijkheid te laten worden.
  In deze werkgroep denken we na over welke aspecten van de huisvestingsproblematiek de nieuwe nationale werkgroep het best op kan inzetten. Uit de startbijeenkomst op 24 september kwamen onder meer de pistes ‘(criteria voor) sociale huisvesting’ en ‘het afdwingen van bindende burgerinspraak rond huisvestingsbeleid’ naar boven. We bekijken ook hoe we daar met Hart boven Hard concreet actie rond kunnen voeren.
 • Zorg op mensenmaat
  Corona toont: de zorg moet hoogdringend weer naar waarde geschat worden. Jarenlange besparingen en privatiseringen bleken een dodelijke politieke keuze. Te weinig zorgmedewerkers – die al op hun tandvlees zaten – moesten met onvoldoende beschermingsmateriaal het virus te lijf.
  Binnen Hart boven Hard Leuven werken we al enkele jaren rond het thema “Zorg om Zorg”. In dialoog met alle betrokkenen werkten we de principes van ‘zorg op mensenmaat, zingevende en verbindende zorg’ uit. Nu er belangrijke debatten gevoerd moeten worden over zorg en welzijn, ijveren we ervoor om burgers daarin een volwaardige stem te geven. (Zo reageerden we op het actieplan mentaal welzijn van minister Beke met deze brief.)
  Hoe kunnen we dat samen doen? Daarvoor willen we in de workshop plannen maken en uitvoeren. Wil je mee aan de slag, als betrokken burger, als lokale groep of organisatie? We verwelkomen je van harte. En misschien worden we wel “SAMENwerkers” in een bovenlokale werkgroep ‘Zorg om zorg’.
 • Geld? We weten waar het zit en wat we ermee kunnen doen!
  Er is wél geld om te investeren in een ecologische transitie, in kwaliteitsvolle zorg, in hogere sociale uitkeringen, in gezonde lokale landbouw, in groen in de stad… Er is geld genoeg, maar het stroomt naar de aandeelhouders van grote bedrijven en naar belastingparadijzen, er wordt mee gespeculeerd, er worden gevechtsvliegtuigen mee gekocht.
  Met eerlijke fiscaliteit kunnen we die perverse stroom omkeren.
  Daarvoor hebben we 3 zaken nodig:
  • een heldere argumentatie in een aantrekkelijke vorm
  • één of twee concrete actiepunten waar we de publieke opinie voor kunnen winnen
  • een breed actiefront met impact op de politiek
  In deze workshop werken we die 3 zaken concreet uit.
 • Door to Door voor nieuwe schwung in je lokale groep
  Na veel brainstormen en plannen is Door to Door uit de startblokken geschoten op 12-13 september in Kortrijk. ‘Door to Door’ is een initiatief van State of the Arts en Hart boven Hard om de kunst van luisteren en menselijke dialoog te bevorderen, door mensen uit te nodigen om op creatieve wijze één-op-één-ontmoetingen aan te gaan met mensen die sterk van hen verschillen. Zo hopen we een menselijk verschil te maken in een verrechtsend Vlaanderen, voorbij de polariserende aard van sociale media.
  In deze workshop delen we onze ervaringen uit Kortrijk. Hoe verliep de samenwerking met de Kortrijkzanen die mee gesprekken kwamen voeren? Hoe verliepen de gesprekken en wat leerden we daaruit? We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat Door to Door een ideaal project is om ook jouw (lokale) Hart boven Hard-groep extra leven in te blazen, met onze hulp. We beantwoorden al je vragen! En we luisteren graag naar jouw ideeën!
 • Hart boven Hard en voor een antiracistisch beleid
  Hart boven Hard zette mee de geslaagde actie op poten van 17 september bij het Europees Parlement voor een humane opvang van vluchtelingen uit Moria. De boodschap werd ruim gedeeld op de sociale media en we haalden het vrt-journaal. Op 24 oktober volgden verschillende sterke lokale acties onder de noemer #LaatZeBinnen.
  Op dat elan willen we verder werken, want het is meer dan ooit nodig dat we onze stem verheffen tegen racisme en voor solidariteit. Daarvoor is het wel nuttig dat we eens kijken naar wat de federale regering voor ons in petto heeft. De regeringsverklaring willen we evalueren aan de hand van een nieuw ontwerp van visietekst rond antiracisme en diversiteit.
  En we kijken ook vooruit naar de antiracistische manifestatie van 21 maart 2021.
 • Wat met de sociale positie van kunstenaars en cultuurwerkers? – NIEUW
  Deze crisis maakt weerom duidelijk hoe een precaire sociale situatie mensen in grote problemen kan brengen. Verschillende hulpacties moesten zelfs op touw worden gezet om directe hulp te kunnen bieden aan kunstenaars (zie bijvoorbeeld SOS Relief van SOTA). In de kunstensector zijn flexibiliteit en kortlopende contracten immers een gewone praktijk, met een grote sociale kwetsbaarheid als gevolg. Maar kunstenaars hebben zich geroerd. Ze voerden met succes een opmerkelijke strijd tegen de plannen-Jambon. Ze bepleiten een fatsoenlijk statuut. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de sociale positie van kunstenaars verbetert? Hoe kunnen we de strijdbeweging in de sector verder helpen uitbouwen en hoe kunnen we het draagvlak voor een cultuur-rijke samenleving in al haar diversiteit versterken? Ine Hermans van ACV-cultuur leidt het gesprek in.
 • Open ruimte: Waar lig je wakker van in coronatijden? Wat staat ons te doen? – NIEUW
  In de voormiddag gingen we – aansluitend op de lezing van Bleri Lhesi- al in op hoe we deze crisis beleven. Wil je hier verder over in gesprek gaan, dan kan je in deze ruimte terecht.
  Hoe beleef je deze periode? En de mensen om je heen? Waar lig je wakker van? Wat wil je doen? Welke voorstellen heb je voor HbH om samen rond aan de slag te gaan?
14:50 – Plenaire terugblik op de dag en afsluiten
15:00 – Afscheid

Inschrijven

Zoals bij elke Hart boven Hard-dag vragen we je om in te schrijven als je wil deelnemen. Deze keer vragen we je ook om vooraf aan te geven welke discussiegroep je wil volgen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten