UITGESTELD WEGENS CORONA: Hart boven Hard-dag 20 november 2021 over 100% WOONRECHT

Cartoonist: Arend van Dam

Massaal veel energieverslindende, dure en ongezonde huurwoningen, honderdduizenden huishoudens met recht op een sociale woning die er niet is. En een beleid dat alles op z’n beloop laat. De wooncrisis groeit uit tot een van de grote problemen. Daarover zouden mensen uit het middenveld op de geplande Hart boven Hard-dag van 20 november in overleg gaan met basisbewegingen en activisten. Van langsom kreeg deze Hart boven hard-dag bredere proporties door de inbreng van veel organisaties, basiswerkers en activisten die vanuit allerlei invalshoeken opkomen voor het recht op wonen. De vraag groeide: als we nu eens de handen in elkaar slaan voor een sterke, verbindende actie in het voorjaar van 2022 rond ‘100% WOONRECHT’?! 

Maar het oprukkende coronavirus komt de plannen voor zo’n brede beraadslaging dwarsbomen. Om de aspiraties van deze bijzondere Hart boven Hard-dag te kunnen waarmaken, wordt hij daarom

uitgesteld naar zaterdag 22 januari 2022.

Het programma blijft behouden.

Met een Woonparlement:

We luisteren daar vooral naar de expertise en ervaring van wie het slachtoffer zijn van de wooncrisis, uit het Netwerk tegen Armoede en Hart boven Hard. We laten mensen van het Vlaamse Huurdersplatform, de Woonzaak, Welzijnszorg, Samenlevingsopbouw, Huurdersbonden, het Platform tegen Energiearmoede, het Brusselse woonfront BRROW,  PraktijktestenNu aan het woord. Ook woonactivisten uit de Brusselse Noordwijk, de Gentse Bernadettewijk en van de Gentse Pandemisten doen hun inbreng. 

Met parallelle werkgroepen:  

  • Werkgroep 1: Energiearmoede en de ecologische kant van de wooncrisis.

Hoe lager het inkomen, hoe zwaarder de energiefactuur doorweegt op het gezinsbudget. En net die laagste inkomens wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen en moeten het met energieverslindende verwarmingstoestellen doen. Intussen doen de energiebedrijven gouden zaken. Er zijn maatregelen nodig die de prijzen terugdringen. 

De slechte kwaliteit van veel woningen is ook een grote belemmering om de CO2-uitstoot te doen dalen. We maken in deze workshop kennis met enkele projecten die een antwoord kunnen bieden op deze uitdaging. 

  • Werkgroep 2: Discriminaties op de woonmarkt aanpakken.

De discriminaties op de woningmarkt blijven talrijk. Om dat  aan te pakken hebben we  een sociaal woonbeleid nodig dat zorgt voor meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, maar ook een krachtdadig antidiscriminatiebeleid. 

Met praktijktesten kan je discriminatie zwart op wit aantonen. Hoe kunnen we druk uitoefenen om hier tot een coherent beleid te komen? Daar gaan we in deze workshop op in.

  • Werkgroep 3: De nieuwe toewijzingsregels voor de sociale huur: kunnen we die accepteren?

Met de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren in één grote woonmaatschappij in het vooruitzicht, werkte de Vlaamse regering een nieuw en uniform toewijzingssysteem uit in de sociale huur. Daardoor zullen kwetsbare huurdersprofielen nog moeilijker kunnen instromen. Vooral de nadrukkelijke focus op lokale binding wordt zo een uitsluitingsmechanisme.

  • Werkgroep 4: Brainstorm over foto-expo of fotoboek over wonen als participatieve actievorm.

Kunnen we via fotografie de mensen van wie het recht op wonen geschonden wordt een stem geven? Wat is er nodig om dat samen te creëren? Welke zijn de valkuilen? Met wie kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we met beelden mobiliseren? Kan dit uitgroeien tot een actiespoor in het kader van een manifestatie/evenement voor het recht op wonen? Het anwoord op deze vragen kan uitmonden in een foto-expo of fotoboek. Van harte welkom op deze workshop!

  • Werkgroep 5: Welke manifestatie of welk evenement voor ‘100% WOONRECHT’ opzetten?

 Bij ons is de woonbeweging net als in onze buurlanden  in volle ontwikkeling. Als we al die krachten bundelen, staan we sterker.  Dat brengt ons bij 27 maart. Een Europese coördinatie voor het recht op wonen plant die dag voor de tweede maal een internationaal gecoördineerde Housing Action Day. Is het iets voor ons om op dat moment voor woonvuurwerk te zorgen? En zo ja, met welk doel en hoe werken we daar naartoe? 

Wij houden u de verder op de hoogte over deze uitgestelde Hart boven Hard-dag en over de concrete invulling ervan.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten