Hart boven Hard-dag 23 juni 2018

Kom naar de volgende Hart boven Hard-dag: 22 september

Hart boven Hard is georganiseerd rond 5 dagen per jaar waar iedereen die meewerkt of wil meewerken elkaar treft! Hier worden alle lopende en nieuwe projecten gepresenteerd, en hier nemen we samen de beslissingen. De ideale gelegenheid om je neus aan het venster te komen steken! Bekijk het programma en schrijf je in voor de volgende editie:

KLIK HIER


Terugblik op de Hart boven Hard-dag van 23 juni 2018

Op 23 juni van 11u tot 15u vond de Hart boven Hard-dag plaats in het RITCS in Brussel, opnieuw een zeer fijne ontmoetingsplek voor deze trefdag van Hart boven Hard. Een grote groep geëngageerde Hart boven Hard’ers en sympathisanten die een kijkje kwamen nemen presenteerden elkaar projecten en ideeën en gingen een hele dag in overleg.

De dag begon met een reeks presentaties van allerlei orde. Er was de presentatie van ‘Fijn Zonder Stof’ een initiatief van de lokale groep van Antwerpen dat bedoeld is om een hart onder de riem te steken van de protesten van leerlingen en ouders die hun stem verheffen tegen luchtvervuiling aan scholen. Verder was er de presentatie van de nieuwe partij Refugee Party waar de aanwezigen enthousiast op reageerden en waar meer toenadering toe gezocht zal worden. Er was ook de presentatie van het Divestment initiatief van Hart boven Hard, een campagneplan om op allerlei manieren investeringen in sociaal en ecologisch onverantwoorde zaken te ontmoedigen. De groep Zorg om Zorg uit Leuven presenteerde ook de voortgang van hun werking en ging in de namiddag verder op zoek naar hoe dit thema in heel Hart boven Hard meer aandacht kan krijgen. En er was ook de oproep om mee na te denken over een stand op festivals in de zomer.

Na de presentaties was er tijd voor de verkiezing van een nieuwe Kleine Vergadering, de coördinerende ploeg die de Hart boven Hard-dagen voorbereidt en zorgt dat de beslissingen die er genomen worden ook gerealiseerd geraken. De zittende Kleine Vergadering zat al meer dan een jaar en was dus aan vernieuwing toe. De kandidaten werden één voor één aan de aanwezigen voorgesteld, en er werd gekozen om de lijst kandidaten als geheel te verkiezen omdat hun profielen elkaar goed aanvullen en omdat het geheel op die manier sterk is. De nieuwe Kleine Vergadering voldoet aan de vooraf afgesproken quota op vlak van gender, leeftijd, ethnisch-culturele diversiteit en vertegenwoordiging van organisaties.

Na een gezellige en lekkere lunch was er tijd voor de bespreking van de plannen rond een grote campagne van Hart boven Hard in de periode voor de verkiezingen van mei 2019. Op de vorige editie van de Hart boven Hard-dag werd al besloten dat die campagne volledig in samenwerking met de TamTam-campagne zou gebeuren (www.campagnetamtam.be). Vandaag werd de inhoud en de opbouw samen verder ingevuld. Het was steeds de bedoeling om met deze campagne te hameren op rechten, omdat we met zijn allen het gevoel hebben dat rechten iets zijn waar blijvend voor gestreden moet worden. Op deze Hart boven Hard-dag werd gezamenlijk besloten dat de rode draad doorheen heel de campagne zal zijn: de sociale grondrechten in de Belgische Grondwet. Die garanderen een menswaardig bestaan voor iedereen en worden onderverdeeld in het recht op arbeid, sociale zekerheid, gezond leefmilieu en maatschappelijke ontplooiing. Die sociale grondrechten worden een campagnetool, om te verduidelijken dat we niet voor vage waarden staan die uit de lucht gegrepen zijn, waar wij voor staan dat staat zelfs in de grondwet! Er werd ook afgesproken dat we met deze campagne het voornemen moeten hebben om verder te gaan dan de algemene termen van die sociale grondrechten. We moeten op volgende samenkomsten verder nadenken over hoe we concrete punten bij de campagne kunnen betrekken, hoe we er een scherp kantje aan kunnen toevoegen en hoe de campagne eventueel kan gaan over meer dan alleen senibilisering (écht een rechtzaak aanspannen? Een langdurige enquête overhandigen aan de regering? etc.).

Na de plenaire bespringen werd nog in werkgroepen verder gesproken en gebrainstormd over divestment, de acties die lokaal zullen doorgaan ronde de Dag Tegen Armoede, meer aandacht voor het thema zorg binnen Hart boven Hard, en een campagneinstrument voor de campagne rond de sociale grondrechten. Aflsuitend werd er nagepraat in het tuintje van het RITCS en was er ook de gelegenheid voor de fanatiekelingen om op groot scherm samen de tweede helft te bekijken van de WK-match België-Tunesië, een match die net als deze Hart boven Hard-dag een groot succes zou blijken!

Afspraak op de volgende Hart boven Hard-dag: zaterdag 22 september, 11u in het KASK in Gent (www.hartbovenhard.be/hart-boven-hard-dag-sept18/).

 

— AAN HET UITGEBREIDE GEDETAILLEERDE VERSLAG WORDT NOG GEWERKT, WIL JE HET IN JE MAILBOX ONTVANGEN, STUUR EVEN EEN MAILTJE NAAR COMMUNICATIE@HARTBOVENHARD.BE —

 

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten