Hart boven Hart-dag 18 september 2021 | Live!

Eindelijk! 

Eindelijk kunnen we elkaar weer in levende lijve ontmoeten. Eindelijk weer samen koffie drinken, bezorgdheden en ervaringen uitwisselen. Eindelijk weer samen discussiëren, plannen maken en elkaar aansteken met volle goesting om van de wereld een betere plek te maken voor iedereen. Eindelijk weer de hoop voelen zinderen…

 Schrijf je hier in!

Programma

10:00  – Onthaal met koffie/thee  –  Gelegenheid tot kennismaken met Hart boven Hard

10:30 – Welkom en start

10:40  –  Tine Hens: ‘Er is geen geld voor klimaatbeleid’ en andere dooddoeners
Tine Hens is journaliste en auteur van ‘Het kleine verzet’ (EPO, 2015) en ‘Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere dooddoeners over het klimaat’ (EPO, 2021). Ze antwoordt op de vraag of een doortastend klimaatbeleid onbetaalbaar is, zoals wel eens beweerd wordt. En hoe wij ermee voor kunnen zorgen dat er wél geld is.

11:45 – Alternatieve septemberverklaring, onze boodschap aan de Vlaamse regering. We leggen inhoud en actieconcept aan jullie voor.

12:00 – Pauze

12:15 – Campagne Er is wel geld: wat hebben we al gedaan, wat plannen we in de periode oktober 2021 – februari 2022?

12:45 – Concrete actie- en projectvoorstellen . Stel je graag je actie of project voor? Mail het ons vooraf

13:00 – Lunch

14:00 – Parallelle werkgroepen

Werkgroep 1: Handen af van onze bushaltes! Er is wél geld voor openbaar vervoer.

Of het aanpakken van de klimaatcrisis ook zal zorgen voor een meer sociaal rechtvaardige en democratische samenleving, hangt af van de keuzes die nu gemaakt worden. Met de werkgroep Klimaat&Ecologie roepen wij op om maatregelen te nemen die een grote ecologische impact hebben en tegelijkertijd in het voordeel zijn  van een zo groot mogelijke groep burgers en zeker van zij die het nu al moeilijk hebben.

In deze workshop focussen we op openbaar vervoer. Terwijl onze regeringen massa’s geld uitgeven aan ‘groene’ wagens voor bedrijven en particulieren, wordt volop bespaard op openbaar vervoer. Het blijft nochtans de meest ecologische optie met een potentieel grote besparing op CO2. En heel veel mensen die het zonder wagen willen of moeten stellen zijn ervan afhankelijk. We focussen op het nieuwe vervoersplan van de Vlaamse overheid voor De Lijn, met het afschaffen van zeer veel lijnen en haltes. Na een korte uiteenzetting over wat het plan precies inhoudt, zoomen we in op de acties die nu al lopen in verschillende steden om tenslotte te kijken hoe we met Hart boven hard deze protestbeweging kunnen versterken en ondersteunen. 

Werkgroep 2:  Hé, doe je mee? Lokaal mobiliseren rond het campagnethema

Met de campagne ‘Er is wel geld’ gaan we informeren en sensibiliseren via artikels, filmpjes en flyers. We gaan onze stem laten horen tijdens vele actiemomenten. Maar dat is niet alles. We willen vooral ook heel veel mensen uitnodigen tot concreet handelen. Hoe leggen we de link met de noden die mensen dag na dag ervaren? Van een dak boven het hoofd, gezonde lucht, de nodige zorg om overeind te blijven, ademruimte, tot toegang tot werk. Hoe zetten we mensen aan het denken over de alternatieven voor het huidige systeem dat de ongelijkheid vergroot?

We vertrekken vanuit praktijkvoorbeelden: ervaringen met twee methodieken om met mensen in gesprek te gaan en ze te mobiliseren, de Mensenmeetings en Door to Door. Bij de Mensenmeetings komen mensen getuigen over de impact van het huidige beleid op hun leven. Door to Door biedt methodieken om met mensen één-op-één of in kleine groep in dialoog te gaan over een meer rechtvaardige en inclusieve maatschappij.

Met de inspiratie van deze concrete voorbeelden gaan we samen aan de slag. Hoe kunnen we lokaal een brede groep mensen in gesprek gaan over het campagnethema? Hoe bereiken we ook hen die het meest uitgesloten worden? Hoe kunnen we mensen mobiliseren om samen in actie te komen? Wat hebben we daarbij nodig, hoe kan Hart boven Hard ondersteunen?  

Werkgroep 3:  Hoe het (extreem)rechtse tij keren?

We hebben goed gewerkt, de voorbije jaren. Maar ondanks de vele hartverwarmende, solidaire activiteiten, ondanks goede analyses en pittige acties, is de wereld er niet echt beter op geworden.

De ene crisis ent zich op de andere. Extreem noodweer en andere rampscenario’s door klimaatverstoring, covid en de gezondheidscrisis, vervuilingsdossiers, sociale afbraak, ongelijkheid en armoede, precarisering op de arbeidsmarkt, waanzinnige rijkdom van de 1%, (koude) oorlog, miljoenen mensen op de vlucht… Kortom een grondige systeemcrisis. En daar doorheen slingert zich het gif van verharding en verrechtsing. Dat maakt ons erg bezorgd.

Sommigen winden er geen doekjes om: de verkiezingen van 2024 moeten de definitieve omslag worden naar een rechts, conservatief en ondemocratisch Vlaanderen.

Om dat scenario de pas af te snijden moeten we krachten bundelen. Daarvoor hebben we een werkgroep nodig van Hart boven Hard, een groep die studie en reflectie kan koppelen aan inclusieve initiatieven waar solidariteit tot leven komt. Denk je mee na hoe we dat aanpakken?

Werkgroep 4:  Wil je graag een workshop organiseren rond een ander thema? Mail ons je voorstel.

15:30 – We delen met elkaar wat we gaan doen en sluiten de dag samen af

Wat?
Hart boven Hard is georganiseerd rond 5 centrale trefdagen per jaar. Alle mensen die zich herkennen in Hart boven Hard zijn welkom om mee richting te geven aan de beweging.

Wanneer?
Zaterdag 18 september 2021, 10.30u – 16u

Waar?
Timelab, Kogelstraat 34, 9000 Gent (500 m van station Gent-Dampoort) Klik hier voor de kaart.

Inschrijven
Het evenement is helemaal gratis. We vragen een vrije bijdrage voor de lunch.  Gelieve wel vooraf in te schrijven, zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers.


Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten