Hartslag 4 voor de actieve Hart boven Hard’ers

Image

Zaterdag 5 november:

Hartslag 4, heel de dag!

Voor de vierde editie van onze Hartslag kiezen we voor een volledig tweetalige editie. Samen met Franstalige zusterbeweging Tout Autre Chose plannen we een dag waar we samen kunnen denken, dromen en uitwisselen, over taalgrenzen en sectoren heen. We nodigen je van harte uit om mee te komen denken en doen

Voor iedereen die al actief is in een lokale groep of een nationaal team van Hart boven Hard is er een uitgebreid programma!

Jullie zijn welkom vanaf 9u30 tot 18u, en voor een hapje een een drankje nadien.

Bekijk hieronder het programma, en schrijf je in via het inschrijvingsformulier.

Waarom een dagje Brussel?

  1. Ontmoet allerlei mensen die geraakt zijn door het verhaal van Hart boven Hard. Ga mee in gesprek en geef de beweging mee vorm!
  2. Het is de kans om onze zusterbeweging Tout Autre Chose te ontmoeten. Wie zijn ze, hoe werken ze, wat zijn hun thema’s, … en ook de kans om ons verhaal aan hen te vertellen.
  3. De nationale actie voor 2017 wordt er gelanceerd en mee door jou uitgewerkt. Wordt het een derde Parade of iets helemaal anders?
  4. Ook is er weer heel wat op te steken. Thema’s als onderwijs, haat en terreur, economie, België, TTIP , … maar ook actieve workshops rond muziek en video en discussie over actievormen en goede revaringen in lokale groepen

 

Waar en wanneer?

Zaterdag 5 november: 9u30 – 18u

Hogeschool Odisee, Brussel. Adres: Stormstraat 6, Brussel.
(dat is vlak bij het station Brussel-Centraal. Bekijk hier de kaart)

Kom je naar Hartslag 4?

Bekijk het uitgebreide programma, kies één van de workshops en schrijf je in!

Programma

9.30-13.00  Aankomst, registratie, etc.

10.00-10.30  Plenaire opening ochtendprogramma

10.30-12.30  Interne Workshops (bekijk de workshops hieronder)

Onze Belgische regering drijft nu vooral op een sociaaleconomische agenda, maar stiekem steken er weer steeds meer communautaire kwesties de kop op. Van de trein Antwerpen-Charleroi die zou moeten splitsen in Brussel tot een oproep tot het refederaliseren van bepaalde beleidsdomeinen: wellicht wordt de toekomst van België weer een verkiezingsthema. Welke visie willen wij met Hart boven Hard en Tout Autre Chose verdedigen in zulke discussies? Die hebben we nu (nog) niet. Wat verbindt ons, wat zien we mogelijk anders? Wat is ons verhaal over Brussel? Een praat-workshop als eerste stap naar een (gedeelde?) visie op België.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Bij Tout Autre Chose heeft de werkgroep Tout Autre École een hele visie uitgewerkt over onderwijs. Bij Hart boven Hard zijn een aantal geïnteresseerden nog maar één keer samengekomen. Waarin kunnen we elkaar versterken?  Tout Autre École deelt zijn visie en legt uit hoe de werkgroep functioneert, als stimulerende opstap naar een gezamenlijke discussie over onze visie rond onderwijs. Hoe willen we daar in beide landsdelen mee verder gaan? Waarop precies inzetten? Hoe ons netwerk uitbreiden binnen onderwijs?

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

 

Het fundament onder onze bewegingen zijn onze lokale kernen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan? Wat is de rol van een lokale kern? Hoe hou je mensen erbij? Hoe verbreden? Lokale kernen van Hart boven Hard en Tout Autre Chose presenteren elk kort hun meest geslaagde actie of praktijk (groot of klein): een manifestatie, een methodiek om te verbreden of contact te leggen met andere bewegingen, een creatieve manier van jezelf organiseren, … Zo prikkelen en  enthousiasmeren we elkaar. We buigen ons ook over de hamvragen die het vaakst terugkeren, en brainstormen samen over wilde ideeën.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

In 2017 willen we ons gezamenlijke nationale moment van Hart boven Hard en Tout Autre Chose nog straffer maken: groter, breder, met meer impact op media en beleid. Misschien hoeft het wel helemaal geen stoet te zijn? Een ‘Parade’-werkgroep met mensen van HbH, TAC en Brussel werkte al verschillende scenario’s uit, die in september zijn voorgelegd aan de eigen bewegingen. In deze workshop willen we het gekozen scenario verder uitwerken en concretiseren: waar gaan we voor, hoe pakken we het aan? Alleen met enthousiasme en creatieve ideeën van onderuit kunnen we van ons nationaal moment opnieuw een succes maken.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Hoe kunnen we vlotter van gedachten wisselen en expertise delen binnen onze bewegingen? Hoe kunnen webtools ons daarbij helpen? Welke kant-en-klaaroplossingen zijn er, wat willen/kunnen we zelf ontwikkelen?

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Wij willen het anders, zoveel is zeker. Maar hoe? Zijn onze vaste vormen van manifesteren en campagne voeren daarvoor niet te veel van hetzelfde? Kan het soms niet creatiever dan petities, pamfletten, stakingen, betogingen… ? Op basis van de ideeën van Nick Srnicek over modern volksprotest en met enkele prikkelende voorbeelden uit het buitenland, gaan we brainstormen over meer creatieve vormen van actievoeren, toegepast op 2-3 concrete thema’s zoals TTIP. Een creatieve workshop voor fantasierijke geesten die verder willen kijken dan een spandoek met twee stokken.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Wij wonen rond de hoofdstad van Europa, maar wat betekent dat voor onze visie op de Europese Unie? Het mag wel duidelijk zijn dat op dat niveau het meeste beslist wordt over onze dagelijkse wereld, en dat in bovennationaal denken onze toekomst ligt, ook voor activisme. Denken wij wel genoeg Europees? Hoe willen Hart boven Hard en Tout Autre Chose samen tot een visie komen over Europa? Wie kunnen we daarbij betrekken? Hoe pakken we het aan? Samen met enkele verwante bewegingen uit de rest van Europa leggen we de eerste stapstenen naar een Europese strategie.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

‘Maar wat willen jullie nu eigenlijk?’ Het is een veel gestelde vraag aan woordvoerders van Tout Autre Chose en Hart boven Hard. Waar zetten we op in voor de langere termijn? Momenteel reageren we vooral op de snelle actualiteit, maar waar ligt onze horizon? Waar willen we staan in 2020? Hart boven Hard heeft zich daar deze zomer over gebogen, en koos een aantal eigen ‘strijdperken’ met een tragere timing. HbH stelt ze voor aan de mensen van TAC, en is vooral benieuwd naar de reacties. Samen praten we ook door over andere cruciale vragen. Hoe bewegingen (nog) beter betrekken bij onze strijd? En wat met de Belgische verkiezingen?

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

12.30-13.00  Registratie middagprogramma

13.00-14.30  Gemeenschappelijke lunch

14.30-15.00  Opening ‘open’ middagprogramma in de grote zaal

15.00-17.30  ‘Open’ workshops (bekijk de workshops hieronder)

In tijden van boerkiniverboden, opvangcrisissen, Vlaamse Verdedigings Liga … is het een uitdaging om een constructief gesprek te onderhouden over migratie, racisme of discriminatie. In deze workshop overstijgen we de polarisering (“wie heeft er gelijk?”), en focussen we op de manier waarop stereotypen, media en beeldvorming onze geesten en opinies beïnvloeden. We bieden  concrete handvatten aan om jezelf en anderen weerbaar te maken voor deze beïnvloeding.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

In 1928 al was de Britse econoom Keynes ervan overtuigd dat de stijgende productiviteit het mogelijk zou maken om langzaam maar zeker te evolueren naar werkweken van 15 uren. Het zou een hele uitdaging zijn om die zee van vrije tijd zinvol te besteden, dacht hij. Vandaag heeft minister van Werk Kris Peeters een heel ander beeld van het nieuwe werken. Hij zet de deur open voor weken van 45 werkuren, voor honderd extra overuren zonder recuperatie, voor snel wijzigende uurroosters, … In tegenstelling daarmee experimenteert Zweden in een aantal ondernemingen met de 30-urenweek. Goed voor de mens en goed voor de planeet, zeggen de voorstanders. Economisch niet haalbaar, zeggen de tegenstanders.

Wat vind jij? Hoe zie jij de verdeling van werk, privétijd en sociale tijd?

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

In deze workshop leer je

– schrijven voor sociale media (bvb. een FB-post bijvoorbeeld)

– kort en krachtig een standpunt uitschrijven zetten (bvb.  een opiniestuk)
– wervend schrijven (om een evenement aan te kondigen bijvoorbeeld)

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Denk je liever in beelden dan in woorden? Steek je  graag de handen uit de mouwen om je ideeën vorm te geven en te delen? Vind je dat een filmpje soms overtuigender is dan een pamflet?

In deze workshop leer je hoe je een kort stop-motionfilmpje maakt om een moeilijk begrip uit te leggen,  je protest kracht bij te zetten… de mogelijkheden zijn legio.

Vooraf krijg je al wat voorbeeldfilmpjes en vragen toegestuurd, zodat je in de week voor de workshop kan breinstormen en materiaal (bvb. figuurtjes, poppen, lego’s)  verzamelen. In de workshop ga je dan in kleine groepen aan de slag om een filmpje te maken. Shoot!

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

 

Verander de wereld, begin bij de economie! Vele Brusselse initiatieven zijn er op kleine schaal al mee begonnen. Ze werken vanuit voedsel, zijn een energiecoöperatie gestart, delen hun auto of hun spullen. Ken je ze allemaal? Ze prikkelen je verbeelding door hun eigen praktijk voor te stellen. Maar kunnen we deze alternatieve manieren van zelf aan economie doen ook doordenken op grote schaal, om echt iets te kantelen? Samen met enkele experts in alternatieve munten en deeleconomie leggen we samen de eerste stapstenen naar – wie weet – een eigen economisch alternatief om zelf te doén? Want de economie, dat zijn wij.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Besparingen, besparingen: als er iets is dat vele krachten in het middenveld kan binden, dan is het wel dat ze samen de broeksriem moeten aanhalen. Maar is het enkel die negatieve ervaring van verarming die ons dichter bij elkaar kunnen brengen? Wat hebben de cultuursector en ngo’s, vakbonden en andere bewegingen elkaar te bieden? We passen die vraag graag toe op twee casussen: de sociale strijd en het lokale moment voor of na de Parade van HbH en TAC. Of zijn er mensen die ook los van die casussen samen willen uitwisselen over mogelijke win-wins voor de toekomst? Dat kan. We geloven in meer verbinding. Een goed begin is samen de dialoog aangaan: wat verbindt ons? Waarin kunnen we elkaar versterken?

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Je hebt wel al eens gehoord van onze burgerbewegingen, of zelfs een actie meegemaakt? Maar eigenlijk vraag je je nog altijd af: wat willen ze eigenlijk, hoe werken ze precies en – vooral – waar en waarvoor kan ik me misschien wel mee engageren? Of je zit nog met veel vragen? Dan is deze workshop iets voor jou! We stellen HbH en TAC heel toegankelijk voor: onze geschiedenis, ons verhaal, onze werking, … We geven je een zicht op al onze projecten en werkgroepen, en gaan graag de dialoog aan met al jouw vragen. Kortom, een inleiding op hoe jij je meer betrokken kan voelen bij onze beweging.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Migratie, terreur en afbrokkelende basisrechten zetten onze samenleving steeds meer onder druk. Niet alleen het wij-zij-denken is in opmars, ook racisme en islamofobie lijken steeds meer ‘normaal’ te worden. Wij geloven in eenheid en verbondenheid, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waarop kunnen we in Brussel en daarbuiten samen inzetten om de polarisering tegen te gaan? Wat kunnen we samen doén?

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Beginners (a):  is bedoeld voor mensen die wel al over TIP/CETA hebben gehoord, maar er niet zo veel over weten. Wat houden TTIP en CETA in en wat zijn de concrete gevolgen voor de Europese burger? Hoe raakt dit aan onze Hartenwensen en dus aan onze gedeelde dromen over een betere samenleving?

Welke argumenten kan je gebruiken om mensen ervan te overtuigen dat de ‘handelsverdragen’ ook hen aangaan? Hoe doe je dat op een manier die je persoonlijk ligt?

Na een interactieve inleiding over de inhoud van de geplande handelsverdragen en over gesprekstechnieken, oefenen we met rollenspellen onze argumentatievaardigheden.

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

Gevorderden: Welke evenementen staan er,de komende maanden op de agenda ? Hoe kunnen we creatief actie voeren ? Wat kan de toegevoegde waarden van TAC en HbH zijn in acties tegen TTIP/CETA ?

Schrijf je in voor deze workshop via het inschrijvingsformulier.

17.30 -18.00  Afsluiting in de grote zaal

18.00 – … Feestelijk einde met een hapje en een drankje 

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten