Hart boven hard Herent

Verslag lokale kern Hart boven Hard Herent

15/02/2016

 

Aanwezig: Brigitte De Bal, Kris Van Houdt, Marijke Persoone, Lieve Neukermans, Geertrui Janssens, Dominique Paepen, Elke Plovie, Chris Parmentier

Verontschuldigd:  Willy Verbeeck, Koen Neyens, Dietlinde Oppalfens, Erik Reyntjens, An Crivits.

 

Agendapunten Bespreking Afspraken 
1.     Welkom  Welkomstwoord

Herent in Beeld wil op de hoogte blijven van de acties.

2.     Verslag vorige vergadering19/1/2016 Lijst flyeren door Lieve gemaakt.In de wereldwinkel zijn er ook nog flyers en affiches voldoende beschikbaar.

 

Aanvullingen:

·       Filmpje nog een keertje delen op facebook.

·       Project van Sabine Roefaerts. Voorstel  gedaan om het  voor te stellen op de vergadering van HbH en aan de Grosh.

 

Verslag wordt goedgekeurd.

  

 

 

 

Kris zet op facebook.

3.     Hart boven Hard nationale organisatie ·       Voorbereiding parade volop aan de gang.Afstemming met TAC vraagt wat extra inspanning

·       Veel volk op laatste platformvergadering, ook vanuit de lokale groepen.

·       Vanuit platformvergadering: zoeken om met de parade in de media te komen.

Opdracht naar plaatselijke groepen: doelen stellen naar parade toe en communicatie hierrond voeren.

·       Baseline: Wij zijn de stroom (niet tegenstroom).

Van Noord richting kanaal, langs ‘klein kasteeltje’ , via Molenbeek en terug naar kanaal.

·       5 grote thema’s. Worden op grote zeilen gezet en per blok lopen.

Geen klassieke betoging, maar creatieve optocht. Beelden belangrijk.

·       Er komt nog een paradekrant ter ondersteuning. Meer inhoudelijk dan de flyer.

·       Crowdfunding komt relatief traag op gang. Eerste vooropgesteld bedrag is binnengehaald. Vraag om oproep te delen.

In totaal 33.000 euro op te halen.

·       Wouter Hillaert is woordvoerder en gezicht van HBH. Rachida Aziz als 2de woordvoerder is even buiten beeld.

·       Vanuit het dagelijks bestuur nationaal werd heel het middenveld bezocht. Heel goed onthaald. Jeugdbewegingen blijven wat voorbehoud maken omdat ze niemand tegen het hoofd willen stoten.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten weten aan nationaal waar onze plaatselijke groep op focust.

 

 

 

 

Brigitte verstuurt oproep crowdfunding naar het mailadressenbestand.

4.     HbH-Weekend Leuven  Toneelstuk Hoop kende veel bijval.Lieve heeft deelgenomen aan de tafel rond vluchtelingen. Bijna 30 mensen   namen er aan deel.  De meesten waren betrokken bij de thematiek.

10/3 stadsgesprekken rond vluchtelingen.

Eén van de tafels: met welk beeld wil Leuven naar de parade gaan? Hoe parade bekent maken?

Idee: vertrekkende van Street Art, idee ontstaan rond poppetjes in de Stad. legopoppetjes, knuffel, … met herkenningsteken (met boodschap, lint,…). Op facebook posten om anderen uit te nodigen de poppetjes te zoeken.

Als je het vindt kan je het meenemen en op een andere plaats leggen.

De poppetjes zouden dan meegebracht worden naar de parade om ze te plaatsen op de maquette van een publieke ruimte in de stad. Op 5/3 wordt er een knutselnamiddag georganiseerd in Leuven.

 

Vraag vanuit Leuven of wij meedoen met hen?

We hadden reeds een ander thema gekozen. Wijken we hiervan af of behouden we het thema?

Zichtbaarheid kan verhogen door het samen te doen.

 

Elke werkt aan een onderzoeksproject rond dit thema.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We stappen mee op onder het thema met Leuven: Democratie is de som waarin iedereen meetelt.

 

 

5.     mobilisatie HbH Herent Hoe mobiliseren we zelf rond het thema Democratie is de som waarin iedereen meetelt?We werken met de poppen (zie boven: idee geopperd tijdens WHbH WE Leuven) in de vrije ruimte van Herent, Veltem en Winksele. Om op die manier in’t oog te springen. Elke foto op FB is extra bekendmaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan ook flyeren. Op de flyers plakken we etiketten met het uur van vertrek van de trein in Herent (12.18) en Veltem (12.21)

 

3 maart              station Kortenberg

8 maart               station Herent

10 maart             station Veltem

 

Aan iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk  flyers en affiches te verspreiden.

  

Iedereen werkt hier aan mee.

We starten op vrijdag 26/2 (Herent) en zaterdag 27/2 (Veltem en Winksele).

Foto van maken en op facebook en andere media zetten.

We verspreiden minstens 100 poppen met boodschap van oproep voor manifestatie.

 

Vrijdag 26/2: Lieve, Chris P en Elke verdelen hopen poppetjes

(wie nog wil meedoen melden aan Lieve_neuckermans@skynet.be)

Zaterdag 27/2: Kris, Brigitte, Dominique

(wie nog wil meedoen melden aan brigitte.debal@skynet.be)

 

Wie maakt tekstje: Marijke.

Wie maakt de geplastificeerde kaartjes: Geertrui.

Geertrui brengt de kaartjes naar Lieve en iedereen haalt daar het materiaal op.

 

Lieve maakt stickers. Geertrui helpt plakken.

Stickers bij Lieve op te halen.

 

Brigitte neemt contact met Herent in Beeld en het Nieuwsblad

Marijke zorgt voor promotie in Visie (via Kathy Van Marsenille)

 

We maken Elke beheerder van de FB-pagina. Kris zorgt er voor.

 

Kris maakt een lijst wie wanneer flyert.

(chris vroeg in Herent).

Affiches en flyers: in wereldwinkel verkrijgbaar.

6.     Aanspreken organisaties Jeugdhuis enthousiast tijdens trefmoment van Beweging.net op 13/2.Verder contacten leggen.

Andere organisaties zoveel mogelijk aanspreken.

Brigitte doet oproep naar mailadressenbestand.Lieve geeft adres van iemand van Veltem door.
7.     Werkgroep inventaris Burgerinitiatieven Eén keer samengekomen (Michel G., Elke, Kris en Chris.)Tweede keer even samengezeten met Kris en Chris.

Vertrekken niet van organisaties maar van acties. Aan burgers wordt via mail gevraagd burgerinitiatieven te melden.

Op 1 mei met inventaris naar buiten komen in de vorm van een krantje. Schrijven: Elke, ontwerp: aan Joris Verplancke vragen, foto’s : nog te zoeken.

Prijsuitreiking aan koppelen?

Portaalsite of platform maken ter ontmoeting?

 

De werkgroep krijgt het mandaat om er verder mee aan de slag te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je deze mail krijgt: massaal doorsturen aub.

8.     Varia ·       Oostrem: werkplaats (dagcentrum)  doet een soepverkoop aan een benidictushoeve 1 euro voor 1 liter).·       Samenkomst Nederlandse les voor vluchtelingen op 25/2 om 10.30 u (?) in de Kouter
9.     Volgende bijeenkomst Alternatieve datum: 9/3 bij Kris en Brigitte. Enkel indien mobilisatie op dat moment niet goed loopt.

 

 

31/3 in de Persilstraat 

Te onthouden data:

1/5 : 1 mei markt met stand/actie HbH Herent

2/7: 2de Café Corazon

Hallo

Hieronder  vinden jullie het verslag van onze laatste vergadering van Hart boven Hard Herent.

Lees het zeker na, want er staat interessante info in.

Volgende vergadering staat volledig in het teken van de 2de grote Parade van 20 maart 2016.

Deze vergadering staat gepland op maandag 15 februari 2016.

Tot dan!

Intussen kan wie wil al aan de slag met de flyers van de Parade.

Te verkrijgen bij Marijke Persoone en Brigitte de Bal (contactgegevens te vinden  in het verslag)

Brigitte

Voor Hart boven Hard Herent

 

Verslag lokale kern Hart boven Hard Herent

19/01/2016

 

Aanwezig: Brigitte De Bal, Kris Van Houdt, Marijke Persoone, Lieve Neukermans, Willy Verbeeck, Geertrui Janssens, Dominique Paepen

Verontschuldigd:  Johan Vanheusden, Chris Parmentier, An Crivits, Marie-Rose Baert, Dietlinde Oppalfens, Jan Creten, Tuur Vanempten

 

Agendapunten Bespreking Afspraken 
1.     Welkom                 Welkomstwoord 

 

2.     Verslag vorige vergadering18/11/2015 –        Brigitte verstuurde geen mail naar de organisaties met een extra oproep om HbH Herent mee te ondersteunen. Ze vindt dat dit beter via persoonlijke contacten kan verlopen..-        Met ongeveer 30 personen naar wake geweest in Leuven. Mooie reportage van Herent In Beeld.

 

–        Brief n.a.v. de vluchtelingenproblematiek vanuit HBH en  5 ondertekenende organisaties (Kontrarie, beweging.net, welzijnszorg/BD, 11.11.11. en KWB). Geen reactie vanuit de gemeente. Zij hebben ook niet echt de gewoonte van te antwoorden. Dus ook geen zicht op wat er met de brief gebeurd is.

 

Verslag goedgekeurd

 
3.     Hart boven Hard nationale organisatie Tour langs alle organisaties om te bekijken wat ze met de parade gaan doen.  en/of op welke manier ze gaan mobiliseren. 

Nu flyer klaar. Morgen wordt communicatieplan met timing opgesteld.

Facebook, kranten.

 

Opnieuw crowdfundingactie voor de financiering van de actie. Vraag ook aan organisaties gesteld. 30/1 lancering en binnen 3 weken 20 % halen om verder te laten lopen. Totaal van 30.000 euro moet opgehaald worden.

 

Beeldvorming: metafoor van de stroom. Niet tegen. Wij zijn de stroom! Nieuw is het plusteken. Positieve insteek. Welke meerwaarde kunnen we zijn op het pure economische rendementsdenken.

 

5 grote thema’s:

 

·       De nieuwe economie maken we samen.

·       We gaan voor een klimaat in evenwicht.

·       We halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen.

·       Onze toekomst stopt niet aan de grens.

·       Naar een sociaal weefsel met de mens als motief. (wordt geherfomuleerd naar democratische rechten).

 

 

Er werden reeds een aantal organisaties bezocht. Reacties zijn positief.

Info wordt via website gedeeld ter info voor lokale groepen.

 

Vanuit nationaal hebben ze graag zicht op hoe lokale groepen zich organiseren.

 

Sensibilisering is belangrijk!!!! Ook lokaal.

 

Graag meer volk dan vorig jaar want goed weer!

 
4.     Herentse voorbereiding 2de grote parade Op hoeveel volk mikken wij? 100 moeten we halen! Liefst iets meer dan vorig jaar.

 

Mobilisatie:

 

Murga gaat (met een zekere waarschijnlijkheid) mee!

Kontrarie gaat langs het parcours staan.

 

50 affiches en voldoende flyers voorzien. Marijke brengt voldoende voorraad mee vanuit Antwerpen.

Affiches zo ruim mogelijk verspreiden, ook buiten Herent

(o.a. Kortenberg: Danny Carleer, Filip Joosten, zus geertrui, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WG burgerinitiatieven: een werkgroep komt samen om de burgerinitiatieven van Herent in kaart te brengen (Elke Plovie, Kris Van Houdt, Michel Gaelens en Chris Parmentier). Komen een eerste keer samen op 20/1/2016.

Doelstelling: zicht krijgen op de actieradius van de groep.

Op wie kunnen we rekenen en wie kunnen we bereiken.

Netwerk opzetten en omschrijven.

Het resultaat van de zoektocht moet voor iedereen dienstig kunnen zijn.

 

Iets creatiefs doen op de Parade? We gaan ons licht opsteken bij Leuven 14/2 creatieve tafels en sluiten eventueel daar bij hun ideeën aan.

Idee: (uitgerafelde)paraplu meenemen. Cfr. Actie Welzijnszorg vorig jaar.

 

Op de Parade zelf kiezen we om op te stappen in het blok  “we halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen”.

 

 

Flyeren:

·       Films KWB, Femma, Beweging.net, …

·       Brunch KWB Femma 6/3

·       Winterbar 1 tot 7/2

·       Receptie SPA (via Jan C).

·       Quiz KWB (Dominique).

·       Trefmoment Beweging.net

 

Opstellen kalender van activiteiten waar flyers kunnen bedeeld worden. Lieve maakt een ontwerp en voert de gekende activiteiten in. De anderen vullen aan.

 

Flyers  en affiches beschikbaar bij

Marijke, Linneveld 10, 0478 45 42 68

Brigitte, Schoolstraat 16/2, 0494 86 46 76 (Kris)

Warme oproep om zo ruim mogelijk te verspreiden.

Bij Hannah? Oostrem? Andere organisaties en gelegenheden?

 

Flyeren aan stations  14 dagen ervoor. We spreken volgende bijeenkomst af wie wat waar.

8 maart flyeren aan station Herent.

10 maart in Veltem.

3 maart Kortenberg?

Erps Kwerps?

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijke, Lieve, Geertrui (?) gaan naar de creatieve tafels op 14/2 in Leuven.

Marijke informeert wie kunstenaar is en welke ideeën er al zijn.

 

5.     Hoe meer Herentse burgers en organisaties betrekken? Morgen komt werkgroepje samen om in kaart brengen. Deze organisaties zijn potentiële medestanders. 

 

Op volgende vergadering bekijken hoe we hier verder mee gaan. 
6.     Staza dossier vluchtelingen Woningnood is een probleem.Vluchtelingen die toegewezen worden: lokalen zijn voorzien.

3 locaties: mannen, vrouwen, gezin.

 

29/1 welkomstdrink voor onthaal vluchtelingen in het LOI

 

Nederlandse les is moeilijk. Mensen weten nog niet waar ze willen of gaan terecht komen. Is het dan nuttig Nederlands te leren?

 

De groep is er nog mee bezig. 

Verslag wordt doorgestuurd  door Willy.

7.     Evaluatie TTIP avond 9/12/2015 Inhoudelijk: OK. Heel leerrijk. Goed gebracht. 

Opkomst: had iets meer mogen zijn.

 

Nog weinig animo om actie te voeren aan Vlaamse kant vanuit vakbonden etc.

8.     Varia Vluchtelingenhuis Leuven verkoop Hutsepot. Wie graag bestelt: Lieve wil de bestelling gaan ophalen. Af te halen bij haar thuis.
9.     Volgende bijeenkomst 15 februari.Agenda:               mobilisatie Parade

aanspreken organisaties

afspreken of we iets knutselen voor parade.

Maandag  15 februari 2016 in de Persilstraat nr. 7 te Herent

 

Al gehoord van de Trans-Atlantische handelsakkoorden die op stapel staan tussen de EU enerzijds en de VS anderzijds (TTIP). Het blijkt meer en meer dat het allesbehalve een ver-van-ons-bedshow is. De onderhandelaars maken immers belangrijke keuzes, die een grote invloed kunnen hebben op de samenleving. Willen wij hormonenvlees en genetisch gemodificeerde voedselproducten op ons bord? Zullen nog meer chemicaliën in cosmetische producten toegelaten zijn? Zullen Europese producten weggeconcurreerd worden of zullen ze juist meer kansen krijgen op de wereldmarkt? Zullen landen nog een eigen beleid kunnen voeren als investeerders schadevergoeding kunnen eisen bij een soort privérechtbank als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt?
De akkoorden houden heel wat risico’s in voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming.
De pleitbezorgers van de vrijhandelsakkoorden beloven economische groei, werkgelegenheid en een stijging van de gezinsinkomens. Heel wat studies bewijzen nochtans het tegendeel! Middenveldorganisaties willen dat de Europese Unie de onderhandelingen over het handelsakkoord met de VS opschorten.
Hart boven Hard Herent organiseert een info-avond over TTIP op woensdag 9 december om 20u in het Multicultureel Centrum Paul De Maeseneer.
Dhr. Marc Maes, specialist in handelsbetrekkingen, volgt vanuit 11.11.11 deze onderhandelingen al vele jaren. Hij zal de informatie gaven en achteraf vragen beantwoorden.

 

INKOM Gratis

Wil je op de hoogte blijven van wat Hart boven Hard doet in Herent?
Mail herent@hartbovenhard.be en kom in contact met onze lokale kern.
Of volg onze evenementen op facebook en de kalender van Hart boven Hard.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten