Opiniestuk Burgerinitiatief Maak Aalst CETA-TTIP Vrij in De Standaard – 2 maart 2017

 

Voor Aalst geen CETA-spookschepen

Het vrijhandelsakkoord CETA kwam eind vorig jaar in zwaar weer terecht, toen de Waalse deelregering zich vragen stelde bij de transparantie waarmee het onderhandeld werd. Nu het Europees Parlement het licht op groen heeft gezet, kan spookschip CETA geruisloos zijn tocht over de Atlantische oceaan voortzetten. Of niet?

Sommigen zeggen dat zusterschip TTIP met de nieuwe Amerikaanse president aan het roer sowieso zal vergaan. Of misschien vaart het net een hele andere koers – wat dan weer slecht kan uitvallen voor onze economie, waarschuwen anderen. Er hangt meer dan ooit een dichte mist rond CETA en TTIP.

De burgerbeweging Maak Aalst CETA&TTIP-vrij is bezorgd over akkoorden die lobbygroepen op maat geschreven hebben van de grootindustrie. Alle documenten mogen dan zogezegd vrij ter inzage zijn, geen kat die de draagwijdte ervan kan inschatten. Daar wilden wij de aandacht op vestigen in de gemeenteraad, met het verzoek de stad Aalst symbolisch CETA&TTIP-vrij te verklaren. Net zoals dat al in vele andere steden gebeurd is, in België en verderop in Europa. Als signaal dat we het niet eens zijn met de gang van zaken.

Gewapend met de handtekeningen van meer dan 800 burgers trokken we naar de gemeenteraad. We beriepen ons op artikel 200 bis van het Gemeentedecreet, dat de burger spreekrecht verleent om zijn standpunt te komen toelichten.

Groot was onze verbazing toen het college zich in onmogelijke bochten wrong om ons dat recht te ontzeggen. Op basis van artikel 200 quinquies van datzelfde Gemeentedecreet verklaarde het zich terzake onbevoegd en oordeelde het dat wij bijgevolg geen spreekrecht meer dienden te krijgen. Het ligt voor de hand dat Aalst zelf niet bevoegd is voor CETA. Maar de stad is wel bevoegd voor alles wat een gemeentelijk belang heeft. Dus niet bevoegd om naar ons te luisteren? Komaan.

Waar het hier over gaat, is welke kant het op gaat met onze democratie. Dit is geen vaag en onzeker toekomstverhaal, dit is springlevende realiteit. Het gaat over het gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen burgers en hun gekozenen, over de kloof tussen politiek en kiezer. De bedoeling van het Gemeentedecreet was precies die kloof te dichten.

Er zijn scheve verhoudingen gegroeid tussen bevolking, politiek en economie. Met CETA als voorbeeld kun je zeggen dat Europa en de grootindustrie te veel onder één hoedje spelen. Onze eigen intercommunales en de vele raden van bestuur die ons land rijk is, zijn al evenzeer het toneel van belangenvermenging. Het is goed dat dat aan het licht komt.

Intussen worden de lasten en plichten alsmaar eenzijdiger naar de burgerconsument  doorgeschoven. Eens te meer een teken dat er in onze democratie met twee maten gemeten wordt. Maar als burger bezitten we geen kapitaalkrachtige lobby’s om onze belangen te verdedigen. Daarvoor moeten we kunnen rekenen op onze politici, en het eerste beleidsniveau is nu eenmaal de gemeenteraad.

Voor ons dus geen CETA-spookschepen of andere Vliegende Hollanders. Wij willen eerlijke en ondubbelzinnige handelsakkoorden waarin wij, consumenten, minstens zo belangrijk zijn als de grootindustrie. En we willen raadsleden die ernstig en respectvol naar ons luisteren. Tegen de houding van de Aalsterse gemeenteraad hebben we dan ook een klacht ingediend.

Inge De Vriendt
Initiatiefnemer burgerbeweging Maak Aalst CETA&TTIP-vrij

 

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten