Stille Wake voor ALLE slachtoffers van terreur en oorlog wereldwijd

 

Tekst voorgelezen ter gelegenheid van de herdenking op het Vredeplein te Aalst op 22 november 2015.

 

Beste Medeburgers,

We  danken jullie voor jullie aanwezigheid hier.  We hebben samen geluisterd naar de prachtige song  “IMAGINE” van John Lennon. Het is wellicht niet overdreven als ik  zeg dat de wereld waarvan Lennon droomde ook de droom is van een wereld die wij allen, hetzij  blank, bruin, zwart of geel – wensen na te laten aan onze volgende generaties …en meer specifiek aan onze kinderen …onze  kleinkinderen die het zullen moeten stellen met wat onze generaties, wereldwijd, aan hen zullen nalaten.

Wij worden NU pas echt wakkergeschud omdat de terreur en de haat gevaarlijk dicht bij onze voordeur komt.  De meesten onder ons hebben er  tot hiertoe niet van wakker gelegen dat diezelfde onmenselijke terreurdaden gepleegd in Parijs, ondertussen al jaren dagelijkse kost zijn, vooral in het Midden-Oosten, maar ook in bepaalde delen van Afrika, met als gevolg ontelbare burgerslachtoffers. Voeg daar als bijkomend gevolg nu ook nog de gigantische vluchtelingenstroom richting Europa aan toe.

De Mensenrechten worden dagelijks met de voeten getreden!
We dienen ons eindelijk eens grondig af te vragen wie en wat daarvoor verantwoordelijk is!!

Boven de hoofden van de modale burgers wereldwijd worden macht en gigantische kapitalen voor wapens ingezet, met als enig doel meer macht, meer geldgewin …

De problemen rondom het klimaat, de wereldgezondheid, de armoede, de sociale verworvenheden  moeten wijken voor de financiële belangen van diegenen die de macht hebben en die steeds verder willen uitbreiden.

De  menselijke waardigheid en de waarden, kenmerkend voor het tijdperk van de Verlichting, worden daardoor geleidelijk en op een sluipende manier uitgehold… Als het zo verder gaat, zal elke “andere” een potentiële vijand geworden zijn ……”verdeel en heers” ?

Dat wil niemand van ons!
Terreur, haat, wraak zal nooit de goede oplossing bieden!

En ja natuurlijk …  “IS”  MOET gestopt worden – daar is ieder zinnig mens het mee eens.
Maar het feit dat “IS”  zoveel impact heeft, is in hoofdzaak te wijten aan de destabilisatie van Irak onder Bush en de volstrekt tegenstrijdige belangen van Macht en Geld die in het Midden-Oosten aan de gang zijn.

Als de internationale politiek, samen met de verschillende actoren op het terrein, de politieke wil opbrengen om onmiddellijk  –  en niet na de ontmanteling van IS –  op diplomatieke wijze ttz. met de bereidheid om elkaars standpunten tegemoet te komen en een oplossing uit te werken die op langere termijn haalbaar zal zijn, …dan is er redelijkerwijze een kans dat het oorlogsgeweld stopt en de rust ginds zich geleidelijk aan kan herstellen. En dan zullen veel vluchtelingen huiswaarts willen keren.

Wat nu de radicalisering van bepaalde jongeren betreft, zoals blijkt gebeurt dit vooral via virtuele propaganda en brainwashing. Vele imams zijn daar vandaag niet tegen opgewassen.

We hopen – we rekenen erop dat er nu heel snel drastische politieke maatregelen genomen worden om deze extremistische netwerken het zwijgen op te leggen – de technische mogelijkheden zijn voorhanden  – dat hebben we gezien met de affaires rond Wikileaks en  Snowdon.

Ik vernam dat Anonymus, ook een burgerbeweging, verspreid over het wereldwijde cybernet, sedert het drama in Parijs, spontaan de totale cyberoorlog heeft verklaard aan IS en dat ze inmiddels al duizenden tweets, chats en propagandavideo’s hebben onderschept en platgelegd ZONDER wapengeweld en terreur. Verheugend !

Eén ding is zeker: het Westen is wakkergeschud – al is het jammer genoeg op een dramatische manier!

In naam van het Vredeshuis:

Neen aan de angst,
Neen aan de haat,
Neen aan de polarisatie
en Neen aan het nodeloze oorlogsgeweld en de terreur!

Ja  aan de menselijke waarden
en Ja aan de menselijke waardigheid.

Als doorsnee burgers dragen we deze Wake op aan ALLE slachtoffers van terreur en oorlog wereldwijd.

Ik dank U.

 

 

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten