Terugblik: de Hart boven Hard-dag van 13 februari 2021

Op zoek naar een vaccin tegen racisme, klimaatontwrichting en winstzucht

HbHdag 13-02-21 groepsfoto_totaalDe online Hart boven Hard dag van 13 februari was een succes, te zien aan de reacties op het einde van de dag. Heel veel duimen omhoog! In totaal deden 80 enthousiaste deelnemers minstens een deel van de dag mee vanuit hun eigen huiskamer. Een gevarieerde dag met een overzicht van de plannen van Hart boven Hard voor dit jaar, allerhande concrete acties, een uiteenzetting over de vaccinatiestrategie wereldwijd en de ongelijkheid daarbij en een welgekomen poëtisch intermezzo door de klimaatdichters. In de namiddag kwamen daar nog de werkgroepen bij waarin er in de verschillende groepen aan 4 thema’s werd gewerkt. Hieronder krijg je een overzicht van alle activiteiten van de voorbije HbH dag en kan je bij de verschillende thema’s doorklikken voor meer info. Scroll je mee?

Een vliegende start van het nieuwe Hart boven Hard

In ons vijfjarenplan dat we opmaakten na een grondige evaluatie van de beweging, kozen we ervoor om voluit te gaan voor de rol van burgerbeweging, die mensen samenbrengt en een stem geeft. Als tweede prioriteit kozen we ervoor om een alternatief verhaal op creatieve en inspirerende manieren naar een breed publiek te brengen. Stevige plannen. Binnen Hart boven Hard bruist het ook altijd van de ideeën. Hoe gaan we het aanpakken om dit te realiseren? Hoe kunnen we het werk over meer mensen verdelen en en het engagement voor alle vrijwilligers haalbaar houden? Hoe gaan we (opnieuw) vrijwilligersteams vormen die ondersteunen bij acties, evenementen, communicatie, …

Met vrijwilligers van kernteam, RVB, lokale groepen en thematische werkgroepen maakten we een voorstel van actieplan voor 2021. Joke Claessens (kernteam) en Eveline Verbist (nieuwe socio-culturele medewerker HbH) stellen het jaarplan voor aan de hand van een powerpoint. Die kan je hier alsnog bekijken.

Vaccins, een publiek goed – Els Hertogen en Julie Steendam aan het woord

noprofitonpandemicEls Hertogen, directeur van 11.11.11 schreef een pittige opinie over wat haar niet zint in de wereldwijde vaccinstrategie. Julie Steendam is de campagnecoördinator van het Europees burgerinitiatief voor vaccin als publiek goed. Samen gaven ze ons een overzicht van hoe de overheden en de vaccinproducenten omgaan met deze crisis en waar de grootste bezorgdheden zitten als het gaat over een wereldwijde vaccinatiestrategie. COVID19 blijkt helemaal niet de grote gelijkmaker zoals er voorspeld werd en de ongelijkheid werd alleen maar pijnlijker en duidelijker. Ondanks Europese beloftes en het opzetten van het COVAX initiatief, blijft de toegang tot de vaccins voor een heel aantal landen zeer moeilijk. Er is geen liefdadigheid nodig, maar rechtvaardigheid! Lage- en middeninkomenslanden hebben een aantal vragen/eisen geformuleerd naar transparantie over onderhandelingen, een (tijdelijke) opheffing van de patentenregeling, de snelle goedkeuring van andere vaccins en vooral een heel duidelijke keuze voor het COVAX initiatief. Het is absoluut immoreel en kortzichtig om tijdens deze wereldwijde crisis niet de kaart van internationale solidariteit te trekken.

Begin maart verzamelen de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie om een voorstel van India en Zuid-Afrika te bespreken. Als het voorstel wordt goedgekeurd, kan de wereldwijde vaccinproductie worden opgevoerd. In een gezamenlijke brief roepen de Belgische leden van het Europees burgerinitiatief No Profit on Pandemic de Belgische regering op om het voorstel niet langer te blokkeren. Je kan de volledige brief hier lezen. De petitie van het burgerinitiatief kan je ondertekenen op de website https://noprofitonpandemic.eu/nl/

De notities van Els Hertogen en interessante literatuur hierover kan je bekijken in het bijhorend verslag.

Artistiek intermezzo – Twee klimaatdichters met poëzie als verzet tegen klimaatmoeheid

klimaatpoezieGeïnspireerd door Poets for the Planet strijden de klimaatdichters met poëzie in al haar verschijningsvormen voor een klimaatvriendelijke wereld. Jonge, aanstormende dichters én gelauwerde poëten spannen samen rond één boodschap: het moet anders. Een krachtig en liefdevol literair pleidooi voor het herstel van de planeet.

Klimaatdichters geloven in poëzie als verzet tegen klimaatmoeheid. Ze proberen zich een toekomst voor te stellen waarin lessen zijn getrokken uit de ecologische noodtoestand en de natuur eindelijk op haar plaats staat als middelpunt van de wereld. Ze kruipen in hun pen voor de aarde, want de mens is al lang genoeg aan het woord geweest.

Zij brachten een bundel uit: Zwemlessen voor later, die wordt uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en die verkrijgbaar is via hun website. Sara Eelen en Pieter Van de Walle brachten voor ons een selectie van gedichten uit de bundel en ander eigen werk. Een verademing die zeer werd gesmaakt bij de deelnemers!

https://www.klimaatdichters.org/

 

Concrete acties voor de maand maart

  • 8 maart: vrouwenstaking

8 maart 1908
Duizenden textielarbeidsters demonstreren in de straten van New York. Ze eisen meer loon, kortere werktijden (toen nog 56 uur per week!), betere arbeidsomstandigheden en het afschaffen van de kinderarbeid. “Yes, it is Bread we fight for—but we fight for Roses, too”.

8 maart 2021
Nog altijd hebben vrouwen wereldwijd redenen te over om het werk neer te leggen en te strijden voor brood en rozen.
Onzichtbare zorgarbeid, een loonkloof van 20%, een pensioenkloof van 28%, deeltijdse jobs, magere lonen, afbouw openbare diensten, huiselijk geweld, toenemende armoede en ongelijkheid… De coronacrisis heeft die problemen uitvergroot, maar heeft tegelijk ook de onmisbaarheid van vrouwenarbeid zichtbaar gemaakt. Als vrouwen staken stopt de wereld met draaien.

vrouwenstakingHart boven Hard steunt de eisen van de vrouwenacties op 8 maart:

*Min. loon van 14 euro.
*Min pensioen van 1500 euro netto na 40 gewerkte jaren
*Arbeidsduurvermindering: 30 uren week met behoud van loon
*Sociale zekerheid versterken
*Uitkeringen boven de armoedegrens
*Herinvesteren in openbare diensten
*Stop geweld tegen vrouwen: preventie en hulp voor slachtoffers, geen straffeloosheid
*Abortus uit het strafrecht
*Menstruatieproducten gratis
*Vaccins als publiek goed, wereldwijd

Jij kan ook je stem laten horen, op de sociale media of door coronaproof deel te nemen aan (beperkte) acties:

In Brussel:
CENTRAAL STATION (Halt aan bestaansonzekerheid en aan armoede! 17u30)
SCHUMANPLEIN (naast de Poolse ambassade) (Voor de totale depenalisering van abortus! 17u30)
MUNTPLEIN (nog te bevestigen) (17u30)

In Gent: om 18u Op 3 pleinen (Stadshal, Sint-Baafsplein, Vrijdagsmarkt)

In Leuven: om 19u op het Martelarenplein voor het station

In Antwerpen:
Om 17u30 actie op drie pleinen:
Sint Jansplein – voor hogere minimumlonen (€14/uur) en minimumpensioen (€1500 netto)
De Coninckplein – voor het recht op abortus en tegen geweld op vrouwen
Operaplein – voor sterke openbare diensten en versterking van de zorgsector

Let wel! Je moet je (om veiligheidsredenen) inschrijven voor de acties, via een link op de lokale fb-events ‘vrouwenstaking’ of ‘collectief 8 maart’.

  • 21 maart: internationale actiedag tegen racisme en discriminatie

Op deze dag voert het nationaal Platform 21/03 actie tegen structureel racisme in meer dan 10 steden: Oostende, Ieper, Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel, Herentals, de Kempen, Halle, Namen, Bergen, Luik. Het zijn covid-veilige, statische acties van telkens maximum 100 mensen.

Hart Boven Hard maakt deel uit van Platform 21/03 en ondersteunt deze acties zo actief mogelijk. Wie mee wil werken aan zo’n actie, of graag wil deelnemen, kan een mail sturen naar antiracisme2018@gmail.com

Houd ook de FB-pagina van PF2103 in het oog!

  • 14 maart : Actie Klimaatzaak

klimaatzaakBinnenkort is het eindelijk zo ver: het startschot van de Belgische Klimaatzaak, na jaren vertragingsmanoeuvres door de Vlaamse regering.
Om onze regeringen duidelijk te maken dat het meer dan tijd is om een doeltreffend klimaatbeleid te realiseren, roept De Klimaatzaak op om op 14/3 op straat te komen. In het zwart gekleed, met een zelfgemaakte witte advocatenbef, massaal, lokaal én coronaveilig.

Alle info vind je terug op hun website https://www.klimaatzaak.eu/nl

Op 16 maart 2021 gaat onze rechtszaak echt van start. Na jarenlange voorbereiding en de nodige vertragingsmaneuvers is het moment van de pleitzittingen eindelijk gekomen. We zijn er helemaal klaar voor. Gewapend met vlijmscherpe argumenten en heldere eisen. Gesteund door meer dan 62357 medestanders. (R)echt naar een beter klimaat!

We willen zoveel mogelijk burgers betrekken en mobiliseren. En overheden tonen hoe cruciaal een steviger klimaatbeleid is. Klimaatzaak steunen met een actie, een gift en/of het verspreiden van onze boodschap? Op de hoogte blijven van het verloop van de rechtszaak? Dat kan op verschillende manieren. Iedereen op zijn of haar manier advocaat voor het klimaat!

Kom op straat op 14 maart in jouw buurt!

Op zondagnamiddag 14 maart komen we op straat! In het zwart gekleed, met een zelfgemaakte witte advocatenbef, maken we massaal, lokaal én coronaveilig duidelijk dat het ons menens is met onze rechtszaak. Zo geven we samen de aftrap naar de pleitzittingen vanaf 16 maart.

Wil je je stem nog eens laten horen? Maak zelf een advocatenbef en neem deel aan een lokale actie. Op onze Facebookpagina vind je een overzicht van de acties in jouw buurt.

  • 15-21 maart: Week van de zorg

kaartje-zorgWij vragen meer dan applaus en een blijk van liefde!

Akkoord? Doe dan mee met de actie van onze werkgroep Zorg.

Van 15 tot 21 maart is het opnieuw Week van de Zorg, met als thema: “aan iedereen die zorgt, ik houd van u”.  Maar  “Ik hou van u” zingen, klinkt toch wat wrang als we weten dat de zorg- en welzijnssector kreunt onder een gebrek aan personeel en middelen en ook de vele mantelzorgers een gebrek aan ondersteuning ervaren.

Daarom wil de werkgroep Zorg mensen via een kaartje een warm hart onder de riem steken maar ook tonen dat wij echt voor hen opkomen, met een duidelijke vraag naar een ander zorgbeleid. Kaartjes bestellen kon tot 4/3 en we kregen heel veel aanvragen en positieve feedback op deze actie!

Wil je onze minister samen met onze werkgroep laten weten dat het hoog tijd is voor een ander zorgbeleid? Stuur hem een email met onze boodschap via deze link. Personaliseer je boodschap gerust. Stuur je liever zelf de e-mail vanuit je eigen mailbox of opent je mailprogramma niet vanzelf? Dan kan je ook de inhoud van de brief kopiëren en zelf versturen naar kabinet.beke@vlaanderen.be

Meer weten over de actie en over de visie op goede zorg die onze werkgroep uitwerkte?

http://www.hartbovenhard.be/dag-van-de-zorg-2021/

  • 28 maart: Housing Action day

housing-action-dayWonen is een basisrecht. Toch slapen er vandaag in België nog altijd duizenden mensen op straat. Duizenden kunnen hun huur niet betalen. Duizenden wonen in ongezonde of te kleine woningen en duizenden anderen zijn bang om geen toereikende huisvesting te vinden. Mensen in armoede voelen zich vaak alleen geconfronteerd met woonproblemen. Ze schamen zich voor hun situatie, hoewel dit een collectief probleem is.

Vandaag de dag, meer dan ooit, blijven onze eisen geldig. De afgelopen maanden, gemarkeerd door de COVID-19 gezondheidscrisis, hebben de reeds ondraaglijke situatie nog verder verergerd. En als er één ding duidelijk is gebleken, dan is het wel dat huisvesting een basisbehoefte is. Dat we allemaal een dak boven ons hoofd nodig hebben, een plek om te rusten, om voor onszelf te zorgen, om ons veilig te voelen, om ons thuis te voelen.

Vandaag de dag is het meer dan ooit tijd om onze eisen op straat en in het publieke debat te brengen! Het is tijd om het recht op huisvesting op de agenda te zetten!

De lokale HbH afdeling van Brussel ondernam al heel wat initiatief ivm wonen en steunt heel actief de actiedag op 28/3. Bekijk zeker hun filmpje:

https://drive.google.com/file/d/1Otd2H5DOFeuzbuJjztQSlWRQmg9vitBf/view

Meer informatie over de acties op 28/3 op o.a. het Vossenplein lees je op http://www.housing-action-day.be/nl

De thematische werkgroepen

  • Werkgroep 1: Geen plaats voor racisme

dagtegenracisme21 maart is sinds 1960 de internationale actiedag tegen racisme en discriminatie. Jammer genoeg is die jaarlijkse actiedag nog steeds broodnodig. Ook in ons land. Erg genoeg.

Een grote manifestatie kan nog altijd niet, maar Hart boven Hard doet wel enthousiast mee met de verspreide kleinere acties van het platform 21/3, in verschillende steden. Tijdens de workshop werd er nagedacht over deze acties en hoe ze concreet georganiseerd kunnen worden in deze tijd van maatregelen. Er werd gezocht naar maximale zichtbaarheid en impact van die acties. Lees het verslag van de workshop hier.

  • Werkgroep 2: Vaccins, een publiek goed

De werkgroep ‘Vaccins als publiek goed’ voelde zich helemaal opgewarmd, na de analyse van Els Hertogen (11.11.11) en de oproep door Julie Steendam (Europees burgerinitiatief voor een wereldwijde toegang tot het COVID-vaccin). Een enthousiaste brainstorm leverde mooie actievoorstellen op. Je leest ze in het verslag. Je vindt er heel wat ideeën om zelf of met een groep collega’s of vrienden of met je lokale Hart boven Hard-groep een bijdrage te leveren om het onrecht van de vaccin-patenten aan te klagen en 1 miljoen handtekeningen te verzamelen.

Hart boven Hard ondertekende alvast mee de open brief (hier url open brief toevoegen) aan onze regeringsleiders. Daarin vragen we om vanuit Europa het verzoek te steunen van India en Zuid-Afrika bij de WHO om de productie van COVID-vaccins vrij van patenten te verklaren. Alleen dan kunnen ze wereldwijd op grote schaal worden aangemaakt zodat iedereen er snel toegang toe heeft.

Heeft je moeder al getekend? Je buurman? Je huisarts? Stuur hen de link: No profit on pandemic. Everyone deserves protection from COVID-19.

  • Werkgroep 3: Samen actief ondanks corona

Het afgelopen jaar hebben heel wat verenigingen en organisaties zich moeten heruitvinden door de pandemie. Live brainstorms en grote acties kunnen niet en de maatregelen maken het moeilijk om gemotiveerd en actief te blijven. Ook onze lokale afdelingen en de thematische werkgroepen van HbH ondervinden dat het niet evident is. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om als beweging thema’s aan te kaarten en acties te organiseren. In deze workshop dachten we samen na over hoe we toch aan de slag kunnen gaan en welke voorbeelden we daarbij kunnen gebruiken. Welke invalshoeken spreken ons dan het meeste aan en hoe blijven we als burgerbeweging relevant en actueel in deze tijden? Veel om over na te denken en daarna tijd om de handen uit de mouwen te steken! Het verslag van de workshop vind je hier.

  • Werkgroep 4: We gooien ons in de klimaatstrijd

hbh-klimaatVoor Hart boven Hard is de klimaat- en ecologische crisis altijd een belangrijk thema geweest. Eco-is-logisch is dan ook één van onze hartenwensen en het thema kreeg altijd al een centrale plaats in onze campagnes. Ook werkten we een eigen campagne rond divestment uit: “Move Your Money”, en waren we aanwezig op vele acties van de klimaat – en ecologische bewegingen. Gezien de klimaat – en ecologische noodtoestand steeds urgenter wordt, en de antwoorden vanuit de politieke en economische wereld uiterst onvoldoende, kwam de vraag om hierop nog sterker in te zetten en een eigen werkgroep op te richten. Op 13/2 werd het startschot gegeven. De interesse en het enthousiasme waren groot, hartverwarmend!

In een eerste deel deden we een warme oproep voor nieuwe vrijwilligers voor onze Move Your Money-groep rond divestment. Sébastien kwam toelichting geven over “Het Burgerparlement” en we bekeken samen hoe we hen beter kunnen ondersteunen en verder op weg helpen. Verder riepen we op om lokaal mee te organiseren of deel te nemen aan de acties van de Klimaatzaak op 14/3: “Allemaal advocaat voor het Klimaat”.

In een tweede deel dachten we samen na over de toekomstige koers van de werkgroep klimaat en ecologie en de prioriteiten op korte termijn.

Het volledige verslag vind je hier.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten