Verslag Hart boven Hard-dag 11 juni 2022

Wanneer is het leven te duur om naar waarde te leven? Als je de verwarming niet meer aan kan zetten in de winter? Als je geen betaalbare woning kan vinden en beseft dat er geen plannen zijn om de sociale woning waarvoor je op de lijst staat daadwerkelijk te bouwen? Als je geen psychische zorg kan betalen? Als alles rondom je duurder wordt, maar je loon achterblijft?

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Zoals het motto van ons jaarthema Er is wel geld! zegt, geloven wij dat dit mogelijk is. Het is een kwestie van de middelen in de juiste domeinen te investeren. Weg van schaarste en polarisatie, want er is genoeg voor iedereen. Deze Hart boven Hard-dag lieten we in de voormiddag enkele interessante denkers en doeners aan het woord die elk op hun terrein opkomen voor duurzame en solidaire oplossingen.

Katrin Van den Troost (Climaxi) kwam vertellen hoe energie(armoede) verbonden is met de strijd tegen klimaatsopwarming. Rik Willemen (Vredesactie) legde uit waarom investeren in zorg en onderhandeling meer vrede brengt dan investeren in wapens. Een thema dat naadloos aansluit bij de boodschap van ‘Hart boven Hard’ en bij onze jaarcampagne ‘Er is wel geld.’ Bart Deceukelier (ACV) vertelde waarom de komende nationale betoging rond de loonnormwet en koopkracht (20/06, Brussel) zo belangrijk zijn en hoe deze aansluit bij de missie van Hart boven Hard.

Na deze interessante sprekers werden voorbije en toekomstig geplande acties overlopen. De mensen achter Door to Door, de achtmeicoalitie, Het woonparlement en onze actieweek #zorgisgeenluxe vertelden levendig over hun parcours.

Dan was het tijd voor een gezellige lunch van Si Bon, om volledig heropgeladen en gevoed aan de slag te gaan in de verschillende werkgroepen.

Werkgroep ‘Extreemrechts, no way!’

De aanwezigen bespraken waarom extreemrechts zo kan groeien: Probleem van niet gehoord worden in huidige parlementaire democratie en probleem dat centrumpartijen er niet in slagen alternatief te zijn voor onrusten, angsten en woede die heersen door heersende en opkomende crisissen.

De werkgroep brainstormde over welke actie hiertegen nodig is, met volgende conclusie:

 • We zoeken manieren om informatie te centraliseren en de samenwerking tussen het middenveld te versterken.
 • We gaan meer inspelen op creatieve, artistieke netwerken die we hebben om mensen te bereiken.
 • Ook gaan we goed in kaart brengen voor wie we strijden en wie we dus moeten betrekken, want ‘wat je doet voor ons, zonder ons, doe je tegen ons.’
 • We richten ons op positieve alternatieven en persoonlijke verhalen waarbij we solidariteit ruim bekijken.

Sluit je graag aan? Neem contact op met fred@hartbovenhard.be

Werkgroep ‘Psychische zorg, een recht, geen luxe’

Na de focus op de zorg voor mensen met een beperking, wil de werkgroep Zorg om zorg aandacht geven aan de zorg voor psychische kwetsbaarheid. Het voorstel is daarbij op dezelfde manier te werk te gaan, namelijk door het opstellen van een burgerplatform.

De aanwezigen in de werkgroep gaven om te beurt aan waarom geestelijke gezondheidszorg voor hen belangrijk is en wat er volgens hen misloopt. Er werd gesproken over hoe moeilijk het is om mensen toe te leiden naar de geestelijke gezondheidszorg, zeker bij mensen in kwetsbare positie, zoals mensen zonder papieren en dak- of thuislozen. Ook wordt aangekaart dat psychische zorg niet goed verwoven is met andere sectoren, bijvoorbeeld de gehandicaptensector. De aanwezigen zijn het met elkaar eens dat voorzieningen te vaak als eilanden opereren waarbij elk voor zichzelf moet vechten. Een ander kritiek punt is dat de naasten bij psychische hulpverlening vaak uit het oog verloren worden. Soms zorgt psychische zorg bij een kind zelfs dat een deel van het ouderschap wordt afgenomen, bijvoorbeeld door niet voldoende informatie te geven of door contact met het kind te verbieden. De aanwezigen zijn vertrouwd met de problematiek van het personeelstekort, de lange wachtlijsten en gebrek aan tolken bij psychische zorg. Dit komt voor een groot stuk volgens hen door de besparingen en overstap op gesloten budgetten bij de Vlaamse sociale zekerheid. Dit is nefast, omdat het de psychische kwetsbaarheid alleen maar vergroot.

We moeten tekorten benoemen EN vertellen hoe het anders kan. Hoe?

 • We richten ons naar het fundamentele probleem dat er wel geld is, maar dat het geld niet op de juiste plaatsen terecht komt.
 • We nemen initiatief met zorgzoekers en personen die zorg krijgen, mantelzorgers en zorgverleners SAMEN.
 • We vertrekken vanuit de ervaringen als burgers en nemen samen het woord.
 • We sluiten aan op de hartenwensen: Samen rijk en Doe de democratie van HART BOVEN HARD.

Alvast een oproep om deze petitie te ondertekenen: https://www.petities.com/stop_de_wachtlijste

Ervaringen, knelpunten, goede praktijken …  kunnen steeds doorgegeven worden via zorgomzorg@hartbovenhard.be

Werkgroep ‘Stop energiearmoede, zorg voor mens en milieu!’

Problemen en vragen bij huidig energieaanbod en -beleid:

> Niet sociaal:

 • Stijgende energieprijzen raken vooral de armere klasse en de lage middenklasse.
 • Groot probleem van slechte isolatie, vooral bij sociale woningen.
 • Volstaat de BTW-verlaging naar 6% of is er een sociale versie (geen flattax) nodig?
 • Maatregelen om mensen naar duurzame energie te duwen, zijn vooral naar mensen met huis en middelen gericht. Overheid subsidieert zo meerwaarde die gegoede burgers op woning krijgen na verkoop.
 • Winsten Engie vloeien naar Frankrijk. Maar kosten vernieuwing centrales schuiven ze naar Belgische overheid. Zelfde probleem voor duurzame energie, is ook grotendeels in handen van een paar spelers.
 • De energietransitie heeft kosten maar ook opbrengsten. Die opbrengsten moeten we lokaal houden en via overheid of coöperaties inzetten voor het algemeen maatschappelijk en ecologisch belang en de zaken die geld kosten (isolatie, renovatie, energiearmoede, …).
 • Onze commons worden momenteel niet beheerd als commons maar als commercieel eigendom (zon, wind). Alle energieprojecten in de openbare ruimte zouden verplicht x% lokaal eigendom moeten krijgen (Vlaamse wetgeving?).
 • Huishoudens dragen veel meer bij aan de energietransitie dan bedrijven. Wat met de vervuiler betaalt?

> Outdated en niet duurzaam:

 • Nog steeds fossiel afhankelijk. Transitie loopt te traag.
 • Politiek landschap heeft weinig tot geen lange termijnvisie over energiebeleid.
 • EPC-score heeft momenteel zeer weinig met duurzaamheid te maken.
 • Nachttarief is outdated als we met duurzame energie gaan werken. (Zonne- en windenergie is er vooral overdag.)

Energiegemeenschappen en burgerenergie zijn de toekomst (energie is een basisrecht en zou openbaar bezit moeten zijn), maar er zijn enkele obstakels (→ maar ook plannen om hier iets aan te doen!):

 • Grote groep huurt of heeft de middelen niet tot duurzame investeringen (zonnepanelen, …) → actievoeren voor verlenging sociaal tarief? …
 • Binnenkort zal het mogelijk zijn dat mensen hun overschot groene energie delen met anderen. → Idee om actie te voeren dat hiervan sowieso stuk naar mensen moet toevloeien die het socio-economisch moeilijk hebben?
 • Ook ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk energie nodig hebben.
 • Nadenken daarom over het belang van duurzame sociale woningen, duurzame apparaten, …
 • Mensen zijn niet altijd warm voor groene energie (windmolen in tuin) of energie coöperaties (minder winst dan andere investeringen). → Hoe sensibiliseren we hierrond, brengen we duidelijker verhaal over de winsten die deze transitie met zich meebrengt? Idee om droomdorp neer te poten in openbare ruimte waarbij we mogelijkheden en voordelen zichtbaar maken.
 • Erg complexe materie. → Hier moeten we rekening mee houden als we plan uitwerken!
 • Verzekeringen rekenen grotere prijs door voor energiegemeenschappen, want groter risico.
 • Overheid besliste recent om 2 kerncentrales open te houden. → Hoe past dit in het verhaal van energiegemeenschappen? Hoe positioneren we ons hierrond?

Verder plan van aanpak:

Samenkomst eind zomer met uitgebreid netwerk van geïnteresseerden.
→ Wie hier graag bij aansluit mag altijd contact opnemen met sara@hartbovenhard.be.
Tegen die tijd maken we een inventaris van good practices.

Werkgroep ‘De koopkracht daalt, het verzet groeit!’

Enkele creatievelingen gingen op de Hart boven Hard-dag aan de slag om onze stand aan te kleden tijdens de betoging van 20/06. Dankzij hen was ons alarm niet alleen goed hoorbaar, maar ook erg zichtbaar. Je vindt hun kunsten in het fotoverslag hieronder!

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten