Hart boven hard Vilvoorde

Nabespreking door regisseur Lieven Corthouts.

Het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia vormt een ‘stad’ van ruim 200.000 inwoners, waaronder veel kinderen zonder ouders. De film beschrijft hoe deze kinderen in dit kamp een bestaan proberen op te bouwen.
Nabespreking met de regisseur, Lieven Corthouts.
Inkom 3€T.v.v. #AllemaalMensen 11.11.11.
meer info: www.bit.ly/kakumavilvoorde
like en deel het facebook-event! www.bit.ly/fb-kakumavilvoorde

14 december, 19u30
Vrijzinnig OntmoetingsCentrum
Frans Geldersstraat 21, Vilvoorde

Gezamenlijk initiatief van 11.11.11 Vilvoorde, huisvandeMens, Hart boven hard Vilvoorde en (W)arm-kracht…armen aan het woord.

'Kakuma, de onzichtbare stad' i.k.v. #allemaalmensen

Basisinkomen: oplossing voor armoede?

Een onvoorwaardelijk basisinkomen: iedereen eenzelfde bedrag, hoog genoeg om in je basisbehoeften te voorzien. Zonder voorwaarden.
Is dat een oplossing voor armoede en uitsluiting? En voor een hele resem andere problemen zoals werkloosheid, burn-out, overconsumptie, depressie…

Hangt ervan af, want er zijn veel verschillende versies van het basisinkomen.
Thomas Decreus legt ze naast elkaar, licht ze toe en becommentarieert ze. En probeert u te overtuigen van zijn eigen visie. En dan is het aan het publiek om met  hem in dialoog te gaan.

13 december, 19u30
in de MadTiger Bar van de Kruitfabriek

Steenkaai 44D, Vilvoorde

meer info:
www.bit.ly/basisinkomen-thomasdecreus
facebook: www.bit.ly/basisinkomen-decreus-fb
Thomas Decreus over het basisinkomen: oplossing voor armoede?

Dit jaar viert Vilvoorde een triestige verjaardag: 20 jaar geleden sloot Renault er haar fabriek, en zette 2700 werkenemers op straat. Hartbovenhard Vilvoorde nodigt je uit op de premiere van ‘Renault 20 jaar later’, een documentaire van Studenten van het RITCS, onder begeleiding van Luc Haekens.

20 jaar geleden…

Op  27 februari 2017 zal het  juist 20 jaar geleden zijn dat Schweitzer de sluiting van Renault Vilvoorde aankondigde.  3100 werknemers dreigden hun baan te verliezen.  Dezelfde dag nog werd de parking waarop meer dan 4000 wagens stonden, bezet en begon er een strijd voor het openhouden van de fabriek en het vrijwaren van de tewerkstelling.  Na 5 maanden van acties, bezetting van de parking en overleg  kwam er een sociaal akkoord.  Er werden 400 jobs gered maar gingen er ook 2700 verloren. Er kwam een sociaal plan met een financieel luik, een tewerkstellingscel en brugpensioen.  Een jaar later kwam er de wet Renault, die als doel had  botte ontslagen te vermijden en de ondernemingsraad te betrekken bij het overleg.    

De strijd van de Renault werknemers kreeg steun en solidariteit van duizenden mensen en werkers uit België en Europa. Het is een  mijlpaal in de geschiedenis van de arbeidersstrijd en het Europese syndicalisme.  De directie zei “NON”,  het antwoord was: “Tous ensemble, tous ensemble”, een slogan die de arbeiders kopieerden van de Renaultfabriek in Douai.

20 jaar later zijn sluitingen en ontslagen meer dan ooit actueel.  We denken dat het goed is om ons af en toe eens af te vragen in welke maatschappij we leven en wat we kunnen bijdragen om haar te verbeteren.

20 jaar later: de documentaire

In oktober 2015 vroeg  leraar en tv-maker Luc Haekens aan enkele ex-werknemers van Renault Vilvoorde om voor zijn studenten wat indrukken weer te geven omtrent de sluiting van de fabriek. Het doel was hen wegwijs te maken in het ontwikkelen van een documentaire.  Enkele maanden later konden we het eindresultaat bekijken. Met een dertigtal studenten  deden ze meer dan 50 interviews met ex-werknemers, met syndicalisten, met leidinggevenden en met journalist Jeroen Tuytten. Het resultaat was schitterend.  Op dat moment ontstond het idee om hier iets mee te doen. Enkele ex-werknemers staken de koppen bijeen en begonnen te dromen over een documentaire, die ze aan de vroegere werknemers zouden kunnen tonen.  De twee studentes Amy en Ilona werden bereid gevonden om het thema verder uit te diepen.

De documentaire duurt 53 minuten en is ingedeeld in drie delen

Het leven voor de sluiting.  Waar naast leuke verhalen ook het zware bandwerk, de herstructureringen en de flexibiliteit, met onder andere de 9-urendag aan bod komen.

De strijd voor tewerkstelling.  Met tv beelden en getuigenissen wordt aangetoond dat strijd loont.

Het leven na de sluiting.  Vonden de mensen een job? Wat met de mensen die bleven werken?  Gevolgen op de gezondheid en de gemoedsgesteldheid.

19 februari: de première

Met hart boven hard willen we de 20e  verjaardag van de sluiting onder de aandacht brengen.  Deze unieke documentaire is daar een ideaal middel voor.

Zondag 19 februari in de Kruitfabriek,  Steenkaai 44  D te 1800 Vilvoorde 

– 14 uur : ontvangst

– 15 uur : vertonen van de documentaire

– 16 uur : toelichting door enkele sprekers

– 16u 30 : gezellig samenzijn

 

inkom: €2 (inclusief 1 drankje)

——————————————

andere evenementen om de sluiting te herdenken:

Tentoonstelling op 25 – 26 februari in de Renaultfabriek op de Schaarbeeklei/ Broekstraat

Maandag 27 februari  samenkomst aan ‘De Vuist’ van Rik Poot.

 

betoging tegen de sluitng van Renault Vilvoorde, 1997
Gezocht: Handen en Hoofden voor de herdenking 20 jaar sluiting Renault Vilvoorde en activiteiten rond ‘werkbaar werk’.

Op 27 februari 1997 kondigde de directie van Renault geheel onverwachts de sluiting van de fabriek in Vilvoorde aan.  Ruim 3000 mensen verloren in één klap hun job. De sluiting en de brutale manier waarop ze werd verkondigd, joeg een golf van verontwaardiging door heel het land.
In februari 2017 is dit 20 jaar geleden. Er worden tal van activiteiten hierrond voorbereid. Hartbovenhard Vilvoorde kan niet achterblijven: Twee studentes van het RITCS, Amy en Ilona,zijn bezig met een documentaire op basis van interviews met oud-Renault werknemers. Ze worden daarbij begeleid door Luk Haekens en Tom Van Herzele. Hartbovenhard Vilvoorde organiseert op 19 februari de première van deze documentaire in de Kruitfabriek.

We zoeken nog mensen die op 19 februari een handje willen toesteken.  Maar we zoeken ook mensen die in een werkgroepje willen meedenken over hoe we van deze activiteit een echt evenement maken. En mensen die mee willen denken over verdere activiteiten rond het thema ‘werkbaar werk voor iedereen’. Wil je meehelpen en/of meedenken? Graag een mailtje naar vilvoorde@hartbovenhard.be

Op 23 november spreekt Gilbert De Swert over zijn boek ‘De Mens, de robot, de arbeid’.
Welk soort robotisering willen we, wie zal beslissen en hoe gaan we om met de gevolgen voor werkgelegenheid en arbeid?

19:30, in cc het Bolwerk in Vilvoorde. Gratis inkom.
Een initiatief van de Vilvoordse afdelingen van Masereelfonds,Vermeylenfonds en Hart boven Hard

23/11, Gilbert De Swert spreekt over

Waar? huisvandeMens, Frans Geldersstraat 23, Vilvoorde

Iedereen welkom! Graag een mailtje naar vilvoorde@hartbovenhard.be als je komt.

Op de agenda:

 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Hoe verbreden in vilvoorde? Verder uitwerken.
 • Opvolging mobiliteitsproblematiek Vilvoorde.
 • Vragen van hbh nationaal rond de verschillende strijdperken.
 • TTIP : 20 september
 • Hart boven hard is nog op zoek naar mensen om op manifiesta te staan. www.manifiesta.be
 • Varia :
  – Film over renault
  – Film nigel williams : fuck tina
  – Vluchtelingen : het centrum in Vilvoorde gaat dicht?
  – …..

 

Iedereen die bij onze vaste kern wil horen is van harte welkom op onze vergaderingen, doorgaans op de 2e dinsdag van de maand, om 19u30. Onze volgende vergadering is op dinsdag 10 mei, 19u30 in het huisvandeMens, Frans Geldersstraat 23, 1800 Vilvoorde. Graag een mailtje naar vilvoorde@hyartbovenhard.be als je komt, dan sturen we je ook de agenda door.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) dreigt een significante impact te hebben op de gezondheidszorg en de ziekteverzekering en dit zowel in België, als in Europa, als onrechtstreeks in de rest van de wereld. Spreker Ferdi De Ville (Docent aan de UGent) vertelt ons tijdens deze boeiende avond meer over wat deze akkoorden zullen inhouden. Hij licht de voordelen toe maar ook de uitdagingen die deze vrijhandelsakkoorden zullen teweegbrengen.

3 mei, 20u, cc het bolwerk. Gratis. Meer info en inschrijvingen hier

i.s.m. CM, LBC-NVK en ACV

Beste Hartevrienden,

Volgende dinsdag 12 april ek. om 19u30 is de volgende vergadering van Hart boven Hard Vilvoorde in het Huisvandemens, Frans Geldersstraat 23 te 1800 Vilvoorde.

Op het agenda:

– Evaluatie van de Grote Parade

– Evaluatie van de wake

– Voorbereiding mars tegen de haat van 17 april  (download de flyer)en manifestatie tegen de gevechtsvliegtuigen van 24 april.

– Aankondiging avond georganiseerd door de CM over TTIP

Allen van harte welgekomen. Graag een mailtje naar vilvoorde@hartbovenhard.be als je komt.

op 3 mei organiseren we samen met de CM een avond over de gevolgen van TTIP voor de gezondheidszorg: TTIP een paard van Troje?

opgepast: locatie is veranderd, het ins niet op de grote markt, maar aan het ‘mattenkot’.

HET LEVEN WEENT! na de aanslagen in Brussel en Zaventem

Voor de verbondenheid met elke Vilvoordenaar en tegen blind geweld; een wake met bloemengordels om een boom.
Op het plein voor het ‘mattenkot’ ( Langemolenstraat 44, 1800 Vilvoorde) herdenken we zaterdag om 11u. de slachtoffers van het blinde geweld in Zaventem en Brussel.
We willen, als symbool van hoop, bomengordels met bloempotjes rond een boom hangen en op een stille serene manier alzo herdenken en bezinnen.
Mensen die zelf bloemen willen meebrengen kunnen ze planten aan de voet van de boom. Op de jute gordels kunnen ook tekstjes aangebracht worden met boodschappen voor vrede en verbinding.

Zaterdag 26 maart 11u op de Grote Markt van Vilvoorde.

Contact

Hartbovenhard Vilvoorde (en omstreken) staat open voor iedereen in de wijde omtrek van Vilvoorde die deel wil uitmaken van de brede burgerbeweging ‘hart boven hard/tout autre chose’. Aansluiten of op de hoogte blijven? Stuur een mailtje naar vilvoorde@hartbovenhard.be.

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Meer info

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Sluiten